Punkt nieodpłatnych porad prawnych w Damnicy dnia 17 czerwca będzie pełnił dyżur w sposób zdalny.

Możliwość zatrudnienia się, jest przejawem aktywności zawodowej, za którą to w odpłatny sposób, podsumowuje się siły i umiejętności człowieka na cele działalności podmiotu gospodarczego. Mówiąc o tej formie mamy do czynienia z zwartą umową pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, która podlega regulacjom prawnym. Podpisanie umowy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, wiąże się z obowiązkami ale również z przywilejami. Jest kilka rodzajów umów, poprzez które możliwe jest zatrudnienie, jednakże to pracodawca szczegółowo nakreśla warunki zatrudnienia, czy wysokość wynagrodzenia.

Punkt nieodpłatnych porad prawnych w Damnicy dnia 2 maja 2022 roku będzie pełnił dyżur w sposób zdalny.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat słupski od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.


Od 1 stycznia 2022r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w powiecie słupskim prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/pomorskie/powiat-slupski-damnica-i-debnica-kaszubska

W dniu 15 listopada 2021r. radca prawny Dominik Gliński przeprowadził zajęcia z zakresu edukacji prawnej dla seniorów z Klubu Aktywnego Seniora w Siemienicach.

W dniu 10 listopada 2021r. radca prawny Dominik Gliński przeprowadził warsztaty z zakresu edukacji prawnej dla seniorów z Klubu Aktywnego Seniora w Kusowie.

W dniach 23 listopada 2021r. oraz 7 grudnia 2021r. radca prawny Anna Rokita przeprowadziła warsztaty edukacyjne dla seniorów z miejscowości Rowy. 

W dniu 10 listopada 2021r. radca prawny Mateusz Prusak przeprowadził warsztaty edukacyjne dla członków klubu seniora w budynku Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska w ramach programu Srebrna Sieć.

Zasiedzenie to nic innego, jak sposób nabycia własności poprzez upływ określonego przepisami prawa czasu. Zasiedzenie wyklucza wszelkie rozbieżności między faktycznym wykonywaniem uprawnień właścicielskich, a stanem własności. Instytucja ta z uwagi na swoją specyfikę  w zasadzie szkodzi poniekąd interesowi dotychczasowego właściciela. Natomiast powyższe ma miejsce dlatego, iż właściciel zaniedbywał swoje uprawnienia właścicielskie oraz pozwalał na to, że ktoś inny posiadał jego prawo przez długi czas. 

Obowiązek meldunkowy dla większości Polaków kojarzy się z reliktem poprzedniej epoki, narzędziem inwigilacji represyjnego systemu władzy. Jest traktowany jak zbędny biurokratyzm i oczekuje się jego usunięcia. Jednak faktem jest, że nadal każdy, kto mieszka w Polsce, powinien pamiętać o tym, że ma obowiązek meldunkowy. Dotyczy on obywateli polskich oraz cudzoziemców, przy czym jedynie cudzoziemcy mogą zostać ukarani za niedopełnienie obowiązku meldunkowego.