Zasiedzenie to nic innego, jak sposób nabycia własności poprzez upływ określonego przepisami prawa czasu. Zasiedzenie wyklucza wszelkie rozbieżności między faktycznym wykonywaniem uprawnień właścicielskich, a stanem własności. Instytucja ta z uwagi na swoją specyfikę  w zasadzie szkodzi poniekąd interesowi dotychczasowego właściciela. Natomiast powyższe ma miejsce dlatego, iż właściciel zaniedbywał swoje uprawnienia właścicielskie oraz pozwalał na to, że ktoś inny posiadał jego prawo przez długi czas. 

Obowiązek meldunkowy dla większości Polaków kojarzy się z reliktem poprzedniej epoki, narzędziem inwigilacji represyjnego systemu władzy. Jest traktowany jak zbędny biurokratyzm i oczekuje się jego usunięcia. Jednak faktem jest, że nadal każdy, kto mieszka w Polsce, powinien pamiętać o tym, że ma obowiązek meldunkowy. Dotyczy on obywateli polskich oraz cudzoziemców, przy czym jedynie cudzoziemcy mogą zostać ukarani za niedopełnienie obowiązku meldunkowego.

Z dniem 14 czerwca 2021r. powraca świadczenie nieodpłatnych porad prawnych w trybie stacjonarnym. 

Rejestracja pod numerami telefonów: 722 246 015,   572 382 456 lub 572 382 444.

 

 

Organizacja pogrzebu bliskiej osoby może stanowić znaczny i niespodziewany wydatek, często znacznie przekraczającym kwotę 4000 zł zasiłku pogrzebowego. Poza samym pochówkiem i opłatami cmentarnymi ponosimy, także koszty konsolacji oraz wykonania nagrobka lub przewozu zwłok lub prochów. Jednocześnie czas na zgromadzenie odpowiednich środków jest z oczywistych względów bardzo krótki. Zdarza się także, że osoba zmarła nie miała już bliskiej rodziny, jednak organizacją pochówku i upamiętnieniem chciałby zająć się sąsiedzi, bliżsi znajomi lub dalsza rodzina. Nawet jeżeli osoba zmarła pozostawiła stosowne środki na posiadanych rachunkach bankowych dostęp do nich może być utrudniony i wymaga od zainteresowania podjęcia stosownych środków i przedstawienia stosownych dokumentów, a często także powołania się przed bankiem na odpowiednie przepisy prawa. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat słupski od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.
Od 1 stycznia 2021r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w powiecie słupskim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/pomorskie/powiat-slupski-damnica-i-debnica-kaszubska

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Dnia 4 oraz 11 grudnia 2020 roku odbyły się spotkania edukacyjne ze studentami Akademii Pomorskiej w Słupsku. Zajęcia poprowadziła radca prawny Anna Rokita. 

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W związku z pogorszeniem sytuacji epidemicznej związanej z koronawirusem SARS-CoV2 oraz zaostrzaniem restrykcji z tym związanych ponownie pojawiają się problemy z realizacją kontaktów rodziców z ich dziećmi, które na co dzień z nimi nie zamieszkują.Po rozstaniu rodziców lub po rozwodzie pojawiają się często problemy z utrzymywaniem kontaktu i bliskich relacji z dzieckiem tego rodzica, który nie sprawuje bieżącej opieki nad nim. Ponieważ utrzymywanie kontaktów rodzica z dzieckiem niezależnie od kwestii władzy rodzicielskiej i pieczy jest prawem i obowiązkiem rodzinnym wynikającym z przepisów ustawy, w przypadku nieprawidłowości w tym zakresie istnieje możliwość uregulowania tych kwestii przez Sąd.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

System prawny panujący w Polsce dzieli postępowania na szereg rodzajów. Między innymi
najczęściej powtarzane i najbardziej dzielące to postępowanie : administracyjne, karne i cywilne.
Postępowanie karne i cywilne najczęściej powiązane są z rozstrzygnięciem i działaniem organów
sądowniczych. Natomiast postępowanie administracyjne głównie toczy się przed urzędami administracji publicznej.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

MOŻLIWOŚĆ ODROCZENIA SPŁATY KREDYTÓW Z POWODU ZAGROŻENIA ROZPSTRZESTRZENIANIA SIĘ PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19