Organizacja pogrzebu bliskiej osoby może stanowić znaczny i niespodziewany wydatek, często znacznie przekraczającym kwotę 4000 zł zasiłku pogrzebowego. Poza samym pochówkiem i opłatami cmentarnymi ponosimy, także koszty konsolacji oraz wykonania nagrobka lub przewozu zwłok lub prochów. Jednocześnie czas na zgromadzenie odpowiednich środków jest z oczywistych względów bardzo krótki. Zdarza się także, że osoba zmarła nie miała już bliskiej rodziny, jednak organizacją pochówku i upamiętnieniem chciałby zająć się sąsiedzi, bliżsi znajomi lub dalsza rodzina. Nawet jeżeli osoba zmarła pozostawiła stosowne środki na posiadanych rachunkach bankowych dostęp do nich może być utrudniony i wymaga od zainteresowania podjęcia stosownych środków i przedstawienia stosownych dokumentów, a często także powołania się przed bankiem na odpowiednie przepisy prawa. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat słupski od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.
Od 1 stycznia 2021r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w powiecie słupskim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/pomorskie/powiat-slupski-damnica-i-debnica-kaszubska

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Dnia 4 oraz 11 grudnia 2020 roku odbyły się spotkania edukacyjne ze studentami Akademii Pomorskiej w Słupsku. Zajęcia poprowadziła radca prawny Anna Rokita. 

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W związku z pogorszeniem sytuacji epidemicznej związanej z koronawirusem SARS-CoV2 oraz zaostrzaniem restrykcji z tym związanych ponownie pojawiają się problemy z realizacją kontaktów rodziców z ich dziećmi, które na co dzień z nimi nie zamieszkują.Po rozstaniu rodziców lub po rozwodzie pojawiają się często problemy z utrzymywaniem kontaktu i bliskich relacji z dzieckiem tego rodzica, który nie sprawuje bieżącej opieki nad nim. Ponieważ utrzymywanie kontaktów rodzica z dzieckiem niezależnie od kwestii władzy rodzicielskiej i pieczy jest prawem i obowiązkiem rodzinnym wynikającym z przepisów ustawy, w przypadku nieprawidłowości w tym zakresie istnieje możliwość uregulowania tych kwestii przez Sąd.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

System prawny panujący w Polsce dzieli postępowania na szereg rodzajów. Między innymi
najczęściej powtarzane i najbardziej dzielące to postępowanie : administracyjne, karne i cywilne.
Postępowanie karne i cywilne najczęściej powiązane są z rozstrzygnięciem i działaniem organów
sądowniczych. Natomiast postępowanie administracyjne głównie toczy się przed urzędami administracji publicznej.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

MOŻLIWOŚĆ ODROCZENIA SPŁATY KREDYTÓW Z POWODU ZAGROŻENIA ROZPSTRZESTRZENIANIA SIĘ PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Szanowni Państwo,

w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, zmianie ulega forma porad. Od poniedziałku tj. 16.03.2020r. do odwołania porady będą udzialane telefonicznie lub e-mailowo. Rejestracja bezpośrednio do Zaborskiego Towarzystwa Naukowego.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 791 530 803  (7:30-15:30  , pn-pt)

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 15 listopada 2019r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Dębnicy Kaszubskiej odbyły się warsztaty edukacyjne dla uczniów. Warsztaty poprowadził radca prawny Mateusz Prusak

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Prawa majątkowe osoby zmarłej przechodzą na jej spadkobierców w drodze dziedziczenia. Polski system prawny zna dwa podstawowe tryby dziedziczenia, mianowicie: dziedziczenie ustawowe oraz dziedziczenie testamentowe. Zgodnie bowiem z treścią art. 926 § 1 Kodeksu cywilnego (zwanego dalej: k.c.) - powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Warto również zauważyć, że spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, tj. już w chwili śmierci spadkodawcy, nie zaś z chwilą oficjalnego stwierdzenia spadkobrania w drodze, np. wydania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.