Komunikat Starosty Kościerskiego z dnia 24 lutego 2022 r.

W związku z łagodzeniem obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom wywołanych wirusem SARS-Cov-2 od dnia 1 marca 2022 r. wznawia się  stacjonarną działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o specjalizacji nieodpłatna mediacja funkcjonujących na terenie Powiatu Kościerskiego.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu odbywać się będzie w sposób hybrydowy tzn. osobiście w punkcie  lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (tj. telefonicznie, e-mailowo, z wykorzystaniem komunikatorów internetowych) oraz poza lokalem, zgodnie z dotychczasowym harmonogramem pracy punktów.

W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy dokonać rejestracji wizyty:

  • telefonicznie pod nr tel. 58-680-18-63 lub 58-680-18-47 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kościerzynie (w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. 7:30 - 15:30, w środę w godz. 7.30 - 16.30 oraz w piątek w godz. 7.30 - 14.30) .
  • e-mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • za pośrednictwem strony internetowej przeznaczonej do zapisów: https://np.ms.gov.pl/

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w szczególności m. in. o zakładanie maseczek i dezynfekowanie rąk przy wejściu do punktu, a podczas porady zachowywanie odpowiedniego dystansu. 

Szczegółowe informacje, dotyczące funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji znajdują się na stronie internetowej Powiatu Kościerskiego oraz dostępne są pod numerem telefonu: 58 680 18 63 lub 58 680 18 47.

Komunikat Starosty Kościerskiego z dnia 24 stycznia 2022 r.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat kościerski od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.


Od 1 stycznia 2022r. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie kościerskim prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/pomorskie/powiat-koscierski-npo

W okresie listopad-grudzień 2021r. adwokat/doradca obywatelski Małgorzata Pierwieniecka oraz radca prawny/doradca obywatelski Monika Kraska-Łukajtis przeprowadziły warsztaty z zakresu prawa dla członków Stowarzyszenia Polskiego Związku Niewidomych Koła Powiatowego w  Kościerzynie.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest prawnokarną reakcją na czyn przestępny sprawcy, która wiąże się z przypisaniem mu faktu popełnienia przestępstwa i winy, ale bez konsekwencji w postaci skazania i wymierzenia kary, a wręcz przeciwnie – z zakończeniem prowadzonego postępowania karnego w formie jego warunkowego umorzenia na próbę, połączonego z reguły z odpowiednio dobranymi obowiązkami.

Zachowek to uprawnienie bliskich spadkodawcy (dzieci, małżonka, rodziców) do żądania zapłaty określonej kwoty od osób, które nabyły prawa do spadku.

Zdarza się, że w małżeństwie urodzi się dziecko, którego ojcem nie jest mąż matki. Jednak z samego faktu, że dziecko urodziło się w małżeństwie, mąż matki będzie uznawany za ojca dziecka. Dzieje się tak w związku z domniemaniami wynikającymi z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: k.r.o.). Postępowanie o zaprzeczenie ojcostwa prowadzi do usunięcia sprzeczności pomiędzy ojcostwem prawnym a ojcostwem biologicznym. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat kościerski od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.
Od 1 stycznia 2021r. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie kościerskim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/pomorskie/powiat-koscierski-npo

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Zgodnie z art. 39 kp. pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Ograniczenia tego zakazu wskazane są zaś w art. 40 i 43 kp.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Coraz częściej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego pomocy szukają osoby, które wpadły w spiralę długów i nie są w stanie regulować swoich zobowiązań. Wyjściem z trudnej sytuacji finansowej, może okazać się dla nich ogłoszenie upadłości konsumenckiej.