Zdarza się, że w małżeństwie urodzi się dziecko, którego ojcem nie jest mąż matki. Jednak z samego faktu, że dziecko urodziło się w małżeństwie, mąż matki będzie uznawany za ojca dziecka. Dzieje się tak w związku z domniemaniami wynikającymi z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: k.r.o.). Postępowanie o zaprzeczenie ojcostwa prowadzi do usunięcia sprzeczności pomiędzy ojcostwem prawnym a ojcostwem biologicznym. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat kościerski od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.
Od 1 stycznia 2021r. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie kościerskim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/pomorskie/powiat-koscierski-npo

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Zgodnie z art. 39 kp. pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Ograniczenia tego zakazu wskazane są zaś w art. 40 i 43 kp.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Coraz częściej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego pomocy szukają osoby, które wpadły w spiralę długów i nie są w stanie regulować swoich zobowiązań. Wyjściem z trudnej sytuacji finansowej, może okazać się dla nich ogłoszenie upadłości konsumenckiej. 

Zdju0119cie logo wprowadzenie

 Komunikat  z dnia 9 października 2020 r.

w sprawie zawieszenia stacjonarnej działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o specjalizacji nieodpłatna mediacja w Powiecie Kościerskim

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W związku ze zmieniającą się sytuacją oraz stopniowym zmniejszaniem obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemiologicznym, a także wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, w tym mieszkańców Powiatu Kościerskiego, z dniem 13 lipca br. zostaje wznowiona stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonujących na terenie powiatu.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

MOŻLIWOŚĆ ODROCZENIA SPŁATY KREDYTÓW Z POWODU ZAGROŻENIA ROZPSTRZESTRZENIANIA SIĘ PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Szanowni Państwo,

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie kraju od dnia 16 marca 2020 r. do dnia odwołania zawieszona zostaje na terenie Powiatu Kościerskiego stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o specjalizacji nieodpłatna mediacja w Powiecie Kościerskim.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Osoby korzystające z usług notariuszy nierzadko bywają zaskoczone tym, że nie są obsługiwane przez notariusza prowadzącego daną kancelarię notarialną, ale przez inną osobę. Warto więc wyjaśnić, że wykonywanie obowiązków zawodowych notariusza, tj. sporządzanie czynności notarialnych (por. art. 1 § 1 oraz art. 79 ustawy z dnia 14.02.1991 r. Prawo o notariacie - t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 540 z późn. zm.), może odbywać się w różnej formie. Podstawową formą dokonywania czynności notarialnych jest sporządzanie ich przez notariusza w ramach prowadzonej przez niego kancelarii notarialnej (por. art. 3 § 1 pr.not.). Notariusz może przy tym prowadzić kancelarię notarialną indywidualnie albo w spółce (cywilnej lub partnerskiej) z innymi notariuszami (por. art. 4 § 3 pr.not.). W tym ostatnim przypadku klient kancelarii za każdym razem może być obsługiwany przez innego notariusza.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 16 października 2019r. w Kościerskim Domu Kultury odbyło się spotkanie edukacyjne ze Stowarzyszeniem „Wiecznie Młodzi”. Spotkanie poprowadziła doradca obywatelski Monika Kraska.