W dniu 21 maja 2024 roku w godz. 9.30-10.15  w Klubie Seniora "+" w Gniewkowie przy Placu 700-lecia 16 zostato przeprowadzone spotkanie w ramach edukacji prawnej.

Dnia 7 maja 2024 roku w "Klubie Seniora +" odbyły się warsztaty dotyczące edukacji prawnej w wymiarze jednej godziny lekcyjnej.

Tematem spotkania było  prawo rodzinne oraz opiekuńcze. Szczególną uwagę poświęcono na zasady  uzyskiwania rozwodu, podział majątku - zarówno po rozwodzie jak i w trakcie rozwodu,  ustalanie kontaktów z dziećmi czy sprawy alimentacyjne. Seniorzy chętnie uczestniczyli w warsztatch, zadawali wiele pytań, na które wyczerpująco odpowiedział mgr prawa, doradca obywatelski, mediator Radosław Robiński.

Dnia 19 marca 2024 roku w godz. 9.30-11.45 w "Klubie Seniora +" odbyły się warszataty dotyczące edukacji prawnej.

Samochód, z racji swojej złożonej konstrukcji, jest na rynku wtórnym rzeczą która często może posiadać wiele wad ukrytych, niewidocznych na pierwszy rzut oka i niedających się wychwycić przy oględzinach przed zakupem. Niektóre wady ukryte przez sprzedającego, dają się wychwycić dopiero po jego zakupie Na szczęście, przepisy prawa chronią kupującego, a nowy nabywca może dochodzić od sprzedawcy odpowiedzialności na zasadach rękojmi.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi e-poradnikami. Link znajduje się poniżej:

PRAWA DLA KOBIET CZ. II

Dnia 28 września 2023r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janikowie odbyły się warsztaty w godz. 11:15-12:00. Tematyka spotkania obejmowała wybrane zagadnienia z zakresu prawa spadkowego, w szczególności zasady dziedziczenia

Zapraszamy do zapoznania się z e-planszami. Linki znajdują się poniżej:

MAJĄTEK WSPÓLNY MAŁŻONKÓW – Z CZEGO KONKRETNIE SIĘ SKŁADA

MOBBING

Dnia 21 września 2023r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janikowie odbyły się warsztaty dla seniorów w godz. 12:45-13:30. Tematyka spotkania obejmowała wybrane zagadnienia z zakresu prawa spadkowego, w szczególności zasady dziedziczenia

 Mediacja to koncyliacyjna, pozasądowa forma rozstrzygania sporów i konfliktów między stronami. Postępowanie mediacyjne ma charakter dobrowolny i może być prowadzone na podstawie:

  1. cywilnoprawnej umowy zawartej między stronami a mediatorem bądź
  2. postanowienia sądu kierującego strony do mediacji.

Mediacja to koncyliacyjna, pozasądowa forma rozstrzygania sporów i konfliktów między stronami. Postępowanie mediacyjne ma charakter dobrowolny i może być prowadzone na podstawie:

  1.  cywilnoprawnej umowy zawartej między stronami a mediatorem bądź
  2.  postanowienia sądu kierującego strony do mediacji.