Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat świecki od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od 1 stycznia 2022r. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie świeckim prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/kujawsko-pomorskie/powiat-swiecki-punkt-nr-1

W dniu 18 listopada 2021r. prawnik/doradca obywatelski Marcin Kamiński przeprowadził warsztaty edukacyjne dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu. 

W dniu 07.10.2021r. odbyły sie warsztaty edukacyjne dla seniorów w Gminnym Ośrodku Kultury w Jeżewie. Przeprowadził je prawnik i doradca obywatelski Adrian Bednarski.

W dniu 05.10.2021r. prawnik i doradca obywatelski Adrian Bednarski przeprowadził warsztaty edukacyjne dla seniorów w Gminnym Ośrodku Kultury w Laskowicach. 

Z uzyskaniem statusu bezrobotnego wiąże się zarówno szereg uprawnień jak i konkretne obowiązki.

CZY MOGĘ ZAREJESTROWAĆ SIĘ W URZĘDZIE PRACY JAKO OSOBA BEZROBOTNA?

WARUNKI, KTÓRE UMOŻLIWIAJĄ REJESTRACJĘ

Praca zdalna została zdefiniowana po raz pierwszy w dobie pandemii koronawirusa. Pracę zdalną Ustawa (tutaj: Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.)) definiuje jako wykonywanie pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania. Ustawodawca daje zatem pracodawcy możliwość jednostronnego skierowania pracownika (w trybie polecenia służbowego) do wykonywania pracy poza zakładem pracy. Należy podkreślić, że nie jest potrzebna tutaj zgoda pracownika, ani również porozumienie zmieniające.

Z dniem 9 kwietnia 2021r. punkty ponownie zostaną otwarte. Będzie można skorzystać z osobistej wizyty w punkcie.

Z dniem 20 marca 2021r. do odwołania zawieszona zostaje osobista obsługa petentów.

Z dniem 15 lutego 2021r. porady prawne odbywać się będą w trybie stacjonarnym.

 

Rejestracja pond nr tel. 52 56 83 333 lub na stronie powiatu www.csw.pl.