Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat świecki od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.
Od 1 stycznia 2021r. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie świeckim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/kujawsko-pomorskie/powiat-swiecki-punkt-nr-1

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Na mocy Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych – niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika przysługuje refundacja składek KRUS.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Uprzejmie informujemy, że punkt bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego będzie nieczynny w dniach:

Zdju0119cie logo wprowadzenie


Od 8 czerwca br. ponownie będzie można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej osobiście przez adwokata, radcy prawnego czy doradcę obywatelskiego we wszystkich punktach pormocy prawnej/poradnictwa obywatelskiego mieszczących się na terenie Powiatu Świeckiego.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

MOŻLIWOŚĆ ODROCZENIA SPŁATY KREDYTÓW Z POWODU ZAGROŻENIA ROZPSTRZESTRZENIANIA SIĘ PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz 374) oraz ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego na terenie kraju

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W 2019 wzrosła świadomość konsumentów w kwestii odpowiedzialności usługodawców za zabiegi kosmetyczne. Wskutek tego jest to kolejna grupa zawodowa, która zaczyna ponosić konsekwencje swoich błędów w stopniu znaczącym. Co do zasady spowodowane jest to głównie poprzez popularyzacje i stopniowe powiększanie się rynku usług.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 13 grudnia 2019r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu odbyło się spotkanie edukacyjne z uczniami klasy 2 technikum i ich nauczycielami. Spotkanie poprowadził prawnik Adrian Bednarski.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż punkt nieodpłatnych porad prawnych w Jeżewie w dniach 24 grudnia 2019r. (wtorek) oraz 31 grudnia 2019r. (wtorek) będzie czynny w godzinach od 9.00 do 13.00. 

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych.