Punkt nieodpłatnych porad obywatelskich przy ul. Młyńskiej 10 w Drzycimiu dnia 17 czerwca będzie udzielał porad w sposób zdalny.

Szanowni Państwo!

Od dnia 24 stycznia 2022 roku r. do 25 lutego 2022 roku lub odwołania, na terenie Powiatu Świeckiego, zostaje zawieszona stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Obsługa klientów w punktach nie będzie świadczona.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat świecki od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od 1 stycznia 2022r. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie świeckim prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/kujawsko-pomorskie/powiat-swiecki-punkt-nr-1

W dniu 18 listopada 2021r. prawnik/doradca obywatelski Marcin Kamiński przeprowadził warsztaty edukacyjne dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu. 

W dniu 07.10.2021r. odbyły sie warsztaty edukacyjne dla seniorów w Gminnym Ośrodku Kultury w Jeżewie. Przeprowadził je prawnik i doradca obywatelski Adrian Bednarski.

W dniu 05.10.2021r. prawnik i doradca obywatelski Adrian Bednarski przeprowadził warsztaty edukacyjne dla seniorów w Gminnym Ośrodku Kultury w Laskowicach. 

Z uzyskaniem statusu bezrobotnego wiąże się zarówno szereg uprawnień jak i konkretne obowiązki.

CZY MOGĘ ZAREJESTROWAĆ SIĘ W URZĘDZIE PRACY JAKO OSOBA BEZROBOTNA?

WARUNKI, KTÓRE UMOŻLIWIAJĄ REJESTRACJĘ

Praca zdalna została zdefiniowana po raz pierwszy w dobie pandemii koronawirusa. Pracę zdalną Ustawa (tutaj: Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.)) definiuje jako wykonywanie pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania. Ustawodawca daje zatem pracodawcy możliwość jednostronnego skierowania pracownika (w trybie polecenia służbowego) do wykonywania pracy poza zakładem pracy. Należy podkreślić, że nie jest potrzebna tutaj zgoda pracownika, ani również porozumienie zmieniające.