Dnia 11 maja 2022 r. w godzinach 8:15-11:15 odbyło się spotkanie w ramach edukacji prawnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rypinie
przy ul. Lipnowskiej 4. Tematyka spotkania obejmowała wybrane zagadnienia z zakresu prawa bankowego,

Dnia 2 maja punkt nieodpłatnych porad prawnych w Rypinie będzie nieczyny.

Czy w sytuacji gdy zakład ubezpieczeń odmawia wypłaty odszkodowania lub wypłacone odszkodowanie zaniżył musimy od razu kierować sprawę do sądu? Nie – wystarczy sporządzić odwołanie od decyzji. Ja je napisać i jaki mamy na to termin. Wszystkie te informacje znajdziesz poniżej.

W dniu 16 marca 2022 r. w godzinach 7:45-11:15 odbyło się spotkanie w ramach edukacji prawnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Rypinie przy ul. Lipnowskiej 4.

W dniu 16 lutego 2022 r. odbyło się spotkanie w ramach edukacji prawnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rypinie, przy ul. Lipnowskiej 4.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat rypiński od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od 1 stycznia 2022r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie rypińskim prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/kujawsko-pomorskie/powiat-rypinski

W dniu 9 grudnia 2021r. prawnik/doradca obywatelski Radosław Robiński przeprowadził warsztaty z zakresu edukacji prawnej dla beneficjentów oraz pracowników Powiatowego Centrum Pomoc Rodzinie w Rypinie.

W dniu 26 października 2021r. radca prawny Paweł Felczak przeprowadził zajęcia z zakresu edukacji prawnej dla uczniów z Zespołu Szkół nr.1 im. ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie.

Spotkanie w ramach edukacji prawnej dla beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38 odbyło się w dniu dzisiejszym tj. 28 lipca 2021 r.

Wszystkie sprawy cywilne, których charakter na to zezwala, mogą być uregulowane drogą ugody zawartej przed wniesieniem pozwu. O zawezwanie do próby ugodowej – bez względu na właściwość rzeczową – można zwrócić się do sądu rejonowego ogólnie właściwego dla przeciwnika, a w braku podstaw do ustalenia tej właściwości – do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania albo siedziby wzywającego. Zawarcie ugody jest optymalnym skutkiem zawezwania do próby ugodowej, albowiem kończy ono powstały spór. Jeżeli jednak w postępowaniu pojednawczym nie dojdzie do zawarcia ugody, nie jest możliwe przekształcenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej w pozew. W takiej sytuacji strona musi wnieść odrębny pozew, jeżeli zamierza dochodzić roszczenia w postępowaniu rozpoznawczym. Czy zawezwanie do próby ugodowej ma zatem jakiekolwiek uzasadnienie, zwłaszcza gdy od wniosku w tym przedmiocie pobierana jest obecnie taka sama opłata sądowa, jak od pozwu?