Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat świecki od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.
Od 1 stycznia 2021r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w powiecie świeckim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/kujawsko-pomorskie/powiat-swiecki-punkt-nr-2

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dobie rozwoju technologii coraz większym zainteresowaniem wśród konsumentów cieszy się zawieranie umów na odległość. Zawierając taką umowę konsument powinien uprzednio posiadać wiedzę dotyczącą swojego statusu jako strony umowy oraz praw i obowiązków jakie się z nim wiążą.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Rozwiązanie sporu prawnego nie zawsze musi polegać na tym, że jedna strona przegrywa, a druga wygrywa.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Rozpoczynając rozważania dotyczące kwestii prawnej regulacji instytucji rozwodu przede wszystkim określić należy warunki, które muszą być spełnione by otrzymać orzeczenie rozwodu. I tak każde z małżonków może żądać orzeczenia rozwodu, w przypadku gdy rozkład pożycia małżeńskiego jest zupełny i trwały.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Od 8 czerwca br. ponownie będzie można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej osobiście przez adwokata, radcy prawnego czy doradcę obywatelskiego we wszystkich punktach pormocy prawnej/poradnictwa obywatelskiego mieszczących się na terenie Powiatu Świeckiego

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz 374) oraz ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego na terenie kraju.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Szanowni Państwo!

 
Informujemy, iż w dniu 20.03.2020r. (piątek) punkt nieodpłatnych porad prawnych w Świekatowie czynny będzie w godzinach od 9:00 do 13:00.

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Szanowni Państwo!

Informujemy, iz punkt nieodpłatnych porad prawnych w Pruszczu w dniach 24 grudnia 2019r. (wtorek) i 31 grudnia 2019r. (wtorek) będzie nieczynny. Z porad będzie można skorzystać:
- w czwartek 19 grudnia 2019r. w godzinach od 9.00 do 13.00,
- w piątek 20 grudnia 2019r. w godzinach od 9.00 do 13.00.

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych. 

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 4 grudnia 2019r. w Liceum Ogólnokształcącym w Świeciu odbyło się spotkanie edukacyjne dla uczniów. Spotkanie poprowadziła radca prawny Magdalena Dreger – Włoch.