Szanowni Państwo!

Od dnia 24 stycznia 2022 roku r. do 25 lutego 2022 roku lub odwołania, na terenie Powiatu Świeckiego, zostaje zawieszona stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Obsługa klientów w punktach nie będzie świadczona.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat świecki od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od 1 stycznia 2022r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w powiecie świeckim prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/kujawsko-pomorskie/powiat-swiecki-punkt-nr-2

W dniu 4 listopada 2021r. radca prawny Michał Złotnicki przeprowadził zajęcia z zakresu edukacji prawnej w siedzibie Koła Gospodyń Wiejskich w Pruszczu dla jego członków oraz w dniu 18 listopada 2021r. w Bibliotece Gminnej w Pruszczu dla członków Kół Gospodyń Wiejskich z okolic Pruszcza.

W dniu 26 listopada 2021r. prawnik/doradca obywatelski Marcin Kamiński przeprowadził warsztaty edukacyjne dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu. 

W dniu 20.10.2021r. radca prawny Monika Złotnicka przeprowadziła warsztaty edukacyjne dla Koła Emerytów i Renicstów w Bukowcu.

Wielokrotnie tematem udzielanych porad prawnych jest testament oraz forma jego sporządzenia. Testament musi zostać przede wszystkim sporządzony w formie przewidzianej prawem oraz z zachowaniem wszelkich wymogów przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego. Testament sporządzony z naruszeniem tych przepisów jest nieważny. Prawo polskie wyróżnia testamenty zwykłe i szczególne. Testamenty zwykłe mogą być sporządzone przez każdą osobę mającą zdolność testowania. Najczęściej spotykaną formą testamentu zwykłego jest testament holograficzny (własnoręczny) oraz notarialny. Artykuł 949 K.c. określa przesłanki ważności testamentu własnoręcznego.

  • własnoręczne pismo,
  • podpis,
  • data

Wielokrotnie tematem udzielanych porad prawnych jest problematyka opodatkowania podatkiem dochodowym odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia jej nabycia. Przede wszystkim pamiętajmy, że opodatkowaniu podlega wyłącznie odpłatne zbycie nieruchomości, a nie każda forma przekazania nieruchomości, a zatem dalsze przekazanie nieruchomości w drodze umowy darowizny nie będzie opodatkowane, gdyż umowa darowizny jest umową nieodpłatną.

RODZAJE UMÓW O PRACĘ

Wyróżnia się następujące rodzaje umów o pracę:

1. na czas nieokreślony,

2. na czas określony,

3. na okres próbny do trzech miesięcy.

Z dniem 9 kwietnia 2021r. punkty ponownie zostaną otwarte. Będzie można skorzystać z osobistej wizyty w punkcie.