Orzeczenie rozwodu skutkuje przede wszystkim rozwiązaniem małżeństwa. Ma ono jednak także znaczenie prawne w różnych sferach życia byłych małżonków. Ze sprawami rozwodowymi wiąże się często konieczność uregulowania kwestii alimentów na dzieci, kontaktów z dziećmi czy też podziału majątku wspólnego. W stosunkach byłych małżonków pojawia się także w praktyce kwestia spłaty zobowiązań pieniężnych powstałych w trakcie trwania małżeństwa. Właśnie temu ostatniemu zagadnieniu poświęcony jest niniejszy artykuł.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat Toruński od dnia 1 stycznia 2024 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od 1 stycznia 2024r. Punkt Niedopłatnej Pomocy Prawnej w powiecie Toruńskim prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/kujawsko-pomorskie/powiat-torunski-punkt-nr-3/169-punkty-pomocy/3405-powiat-torunski-punkt-nr-3

Na stronie internetowej https://www.powiattorunski.pl/lang,pl , a także na stronie poświęconej darmowej pomocy prawnej https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/ znajdują się informacje komu, w jakich przypadkach i w jakim zakresie przysługiwać będzie nieodpłatna pomoc prawna.