Nowelizacja przepisów w 2020 r. ułatwiła konsumentom ogłaszanie upadłości.  W potocznym rozumieniu oznacza to iż jest to lek na całe zło wynikające z zadłużenia.  Tak jednak nie jest. Tylko w wyjątkowych przypadkach długi mogą zostać całkowicie umorzone bez obowiązku dokonywania jakichkolwiek spłat. Co do zasady po ogłoszeniu upadłości wierzyciele i tak są spłacani z majątku dłużnika, a o losie przejętych nieruchomości i ruchomości decyduje syndyk. Przed nowelizacją ogłoszenie upadłości konsumenckiej traktowano jako ostateczność, gdy konsument - nie ze swojej winy - tracił kontrolę nad finansami, długi zdecydowanie przewyższały możliwości spłaty, a trudna sytuacja życiowa uniemożliwiała znalezienie innego rozwiązania.

17 oraz 18 września 2021 roku odbyło się spotkanie edukacyjne w Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Dąbrowskiej 20 w Chociwlu dla zainteresowanych mieszkańców. Zajęcia łącznie potrwały 6 godzin. Prowadzącym był doradca obywatelski Adrian Skrzypek. 

ZAPROSZENIE

Starostwo Powiatowe w Stargardzie wraz z Zaborskim Towarzystwem Naukowym serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Chociwel na spotkanie edukacyjne o tematyce prawniczej.
Spotkanie z prawnikiem odbędzie się w dniach 17 i 18 sierpnia 2021r. po godzinie 16-stej na Hali Widowiskowo – Sportowej przy
ul. H. Dąbrowskiego 15 w Chociwlu.
Wstęp jest bezpłatny, natomiast ilość osób zainteresowanych spotkaniem ograniczona ze względu na zachowanie należytego dystansu.

Wysłuchaj prelekcji. Jeżeli masz pytania, wątpliwości śmiało zapytaj prawnika! Z pewnością postara się udzielić Ci odpowiedzi na to, co Ciebie nurtuje.

Prosimy o zachowanie warunków bezpieczeństwa sanitarnego.

W dniu 6 lipca 2021r. przeprowadzono warsztaty edukacyjne z seniorami z Dziennego Domu „SENIOR+” w Suchaniu, które poprowadził po raz kolejny doradca obywatelski Adrian Skrzypek.

W dniach 15 i 29 czerwca 2021r. przeprowadzono warsztaty edukacyjne z seniorami z Dziennego Domu „SENIOR+” w Suchaniu.

Z dniem 1 czerwca 2021r. powraca świadczenie nieodpłatnych porad prawnych w trybie stacjonarnym we wszystkich punktach z wyjątkiem punktu w Ińsku. W tym punkcie porad będą odbywać się w trybie stacjonarnym z dniem 1 lipca 2021r.

Rejestracja pod numerem tel. 91 480 49 23 w godzinach 8:00-15:00 lub przez stronę internetową np.ms.gov.pl.

Zmiany w przepisach podatkowych dotyczące sprzedaży przed upływem 5 lat nieruchomości nabytej w drodze dziedziczenia oraz zmiany katalogu osób zwolnionych z podatku od spadku i darowizn.

 

Jak wygląda sytuacja podatkowa spadkobiercy chcącego sprzedać odziedziczoną nieruchomość przed upływem 5 lat od jej nabycia, czy będzie zwolniony z zapłaty podatku dochodowego?

     Przepisy dotyczące tej kwestii uległy zmianie 1 stycznia 2019 r. Z tym dniem weszła w życie korzystna dla podatników nowelizacja Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zmieniła dotychczasowe zasady naliczania podatku dochodowego związanego ze sprzedażą przez spadkobiercę nieruchomości w ciągu 5 lat od daty jej nabycia w drodze dziedziczenia.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat stargardzki od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.
Od 1 stycznia 2021r. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie stargardzkim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/zachodnio-pomorskie/powiat-stargardzki-punkt-nr-3

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Szanowni Państwo !

Informujemy, że od 1 stycznia 2019 roku Zaborskie Towarzystwo Naukowe nie prowadzi punktu nieodpłatnych porad prawnych w Stargardzie i Chociwelu. 

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Szanowni Państwo !

Informujemy, że punkt nieodpłatnych porad prawnych w Chociwelu przy ul. Zwycięzców 1 w dniu 24 grudnia 2018 r. będzie czynny w godzinach od 8.30 do 12.30.  

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad.