Z inicjatywy Wojewody w Punktach Nieodpłatnych Porad Prawnych na terenie Powiatu Stargardzkiego mogą korzystać uchodźcy z Ukrainy (każdy kto zamieszkuje i przebywa na terenie naszego kraju). Wskazane jest aby skorzystać z takiej porady przy wsparciu osoby, która płynnie posługuje się językiem polskim w mowie i piśmie. 

Wizytę w punkcie należy zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu 91 48 04 919 lub 91 48 04 923 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00.

Punkt nieodpłatnych porad prawnych w Ińsku dnia 2 maja 2022 roku będzie pełnił dyżur w sposób zdalny.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym w momencie śmierci spadkodawcy spadkobiercy mają co do zasady trzy możliwości zachowania się wobec przysługującego im spadku:

 

  • Mogą przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste),
  • Mogą przyjąć spadek z ograniczeniem odpowiedzialności za długi (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza),
  • Mogą spadek odrzucić.

Pokazy są formą prezentacji i sprzedaży towarów. Sprzedawcy w ramach takich pokazów najczęściej oferują magiczne kule do prania, pościel ze szczęśliwego wielbłąda czy garnki które same gotują. Produkty te są zawsze oferowane po cenach kilka czy kilkanaście wyższych, znacznie odbiegających od cen rynkowych i są marnej jakości. Przykładowo cena kompletu pościeli może sięgać kilku tysięcy złotych, zaś cena kompletu garnków nawet kilkunastu tysięcy złotych. Tzw. „złotym klientem” jest zazwyczaj osoba w podeszłym wieku, nierozeznana w cenach, nie znająca realiów rynkowych i dająca się łatwo zmanipulować doskonale wyszkolonym prezenterom. Gdy taki konsument wraca do domu najczęściej albo sam żałuje zakupu albo rodzina uzmysławia mu nieracjonalność transakcji. I zaczyna zastanawiać się jak to odkręcić.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat stargardzki od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od 1 stycznia 2022r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w powiecie stargardzkim prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/zachodnio-pomorskie/powiat-stargardzki-punkt-nr-3

Sprawy rozwodowe bez orzekania o winie jednego z małżonków kończą się szybciej z uwagi na to, iż nie ma potrzeby przeprowadzania dodatkowych dowodów na okoliczność winy drugiego małżonka. Należy jednak pamiętać o tym, że jeżeli w wyroku orzekającym rozwód nie ma rozstrzygnięcia dotyczącego winy, to nie można domagać się jej rozstrzygnięcia w osobnym procesie sądowym.

Nowelizacja przepisów w 2020 r. ułatwiła konsumentom ogłaszanie upadłości.  W potocznym rozumieniu oznacza to iż jest to lek na całe zło wynikające z zadłużenia.  Tak jednak nie jest. Tylko w wyjątkowych przypadkach długi mogą zostać całkowicie umorzone bez obowiązku dokonywania jakichkolwiek spłat. Co do zasady po ogłoszeniu upadłości wierzyciele i tak są spłacani z majątku dłużnika, a o losie przejętych nieruchomości i ruchomości decyduje syndyk. Przed nowelizacją ogłoszenie upadłości konsumenckiej traktowano jako ostateczność, gdy konsument - nie ze swojej winy - tracił kontrolę nad finansami, długi zdecydowanie przewyższały możliwości spłaty, a trudna sytuacja życiowa uniemożliwiała znalezienie innego rozwiązania.

17 oraz 18 sierpnia 2021 roku odbyło się spotkanie edukacyjne w Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Dąbrowskiej 20 w Chociwlu dla zainteresowanych mieszkańców. Zajęcia łącznie potrwały 6 godzin. Prowadzącym był doradca obywatelski Adrian Skrzypek. 

ZAPROSZENIE

Starostwo Powiatowe w Stargardzie wraz z Zaborskim Towarzystwem Naukowym serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Chociwel na spotkanie edukacyjne o tematyce prawniczej.
Spotkanie z prawnikiem odbędzie się w dniach 17 i 18 sierpnia 2021r. po godzinie 16-stej na Hali Widowiskowo – Sportowej przy
ul. H. Dąbrowskiego 15 w Chociwlu.
Wstęp jest bezpłatny, natomiast ilość osób zainteresowanych spotkaniem ograniczona ze względu na zachowanie należytego dystansu.

Wysłuchaj prelekcji. Jeżeli masz pytania, wątpliwości śmiało zapytaj prawnika! Z pewnością postara się udzielić Ci odpowiedzi na to, co Ciebie nurtuje.

Prosimy o zachowanie warunków bezpieczeństwa sanitarnego.

W dniu 6 lipca 2021r. przeprowadzono warsztaty edukacyjne z seniorami z Dziennego Domu „SENIOR+” w Suchaniu, które poprowadził po raz kolejny doradca obywatelski Adrian Skrzypek.