Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat bytowski od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.


Od 2 stycznia 2022r. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie bytowskim prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/pomorskie/powiat-bytowski-npo

W IV kwartale 2021r. radca prawny/doradca obywatelski Dorota Grabowska oraz adwokat/doradca obywatelski Małgorzata Pierwieniecka przeprowadziły warsztaty z zakresu edukacji prawnej dla mieszkańców Gminy Parchowo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Parchowie.

Konstytucja RP gwarantuje każdej osobie prawo do sądu. To prawo realizuje się m.in. poprzez możliwość domagania się przez osobę fizyczną ustanowienia pełnomocnika z urzędu w postępowaniu cywilnym. Pełnomocnikiem w postępowaniu cywilnym może być tylko adwokat lub radca prawny.

     Założeniem leżącym u podstaw stworzenia systemu nieodpłatnej pomocy prawnej było uruchomienie mechanizmu pomocy prawnej  osobom, które  nie są w stanie ponieść  kosztów  takiej pomocy w prywatnych  kancelariach radców prawnych  czy adwokatów.

Jeśli nie stać Cię na kupno własnego mieszkania, czy wynajem mieszkania od osoby prywatnej na wolnym rynku, możesz skorzystać z lokalu mieszkalnego z zasobów gminy , tzw. mieszkanie komunalne.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat bytowski od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.
Od 1 stycznia 2021r. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie bytowskim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.

https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/pomorskie/powiat-bytowski-npo

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Ochrona pracownic w ciąży ma silne umocowanie w przepisach prawa pracy, czego najlepszym (ale nie jedynym) przykładem jest przepis art. 177 § 1 k.p. Zgodnie z tym przepisem pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Dnia 9 lipca 2018 r. weszła w życie zmiana przepisów Kodeksu cywilnego odnosząca się do przedawnienia roszczeń. Ogólny termin przedawnienia uległ skróceniu do 6 lat, a w większości przypadków skutki jego upływu nastąpią ostatniego dnia roku kalendarzowego. Znacząco zmienione zostały również zasady przedawnienia roszczeń przysługujących przedsiębiorcom przeciwko konsumentom.

 

Do tej pory w przepisach części ogólnej Kodeksu cywilnego istniały trzy terminy przed

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Od 1 czerwca br. ponownie będzie można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej przez adwokata, radcy prawnego czy doradcę obywatelskiego w punktach mieszczących się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bytowie oraz Miastku.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z wirusem COVID-19 oraz kierując się dobrem i bezpieczeństwem klientów korzystających z usług Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego od 25 marca 2020 r. do odwołania porady będą udzielane wyłącznie telefonicznie lub internetowo.

Telefon: (059) 822 52 15

E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.