Dnia 19. października 2023r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Bytowie zostały przeprowadzone warsztaty edukacyjne.

Władza rodzicielska to pojęcie oznaczające nie tylko prawa rodziców związane z dzieckiem, ale przede wszystkim obowiązki. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do jego wychowania. Władza ta powinna być wykonywana z poszanowaniem godności i praw małoletniego i trwa aż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Nie zawsze jednak jest tak, że każdy z rodziców zachowuje się wobec dziecka należycie, a wręcz zdarza się, że dochodzi do poważnych zaniedbań ze strony rodziców. W takich sytuacjach staje się wręcz konieczna ingerencja Sądu, który może wydać orzeczenie o pozbawieniu tego rodzica władzy rodzicielskiej. O pozbawieniu tej władzy może decydować wyłącznie sąd rodzinny.

 Zgodnie z obowiązującymi regułami dotyczącymi dziedziczenia po zmarłym spadkobiercy, spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności ( przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza ), bądź też spadek odrzucić.

 W dniu 15 listopada 2023 r. weszły w życie istotne zmiany w obowiązujących przepisach prawa spadkowego. W niniejszym artykule przedstawiono kilka z najważniejszych zmian dotyczących sytuacji dość często pojawiających się w praktyce.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi e-poradnikami. Link znajduje się poniżej:

DZIEDZICZENIE I SPADEK CZ. II

Zapraszamy do zapoznania się z e-planszami. Linki znajdują się poniżej:

 

UPRAWIENI DO KORZYSTANIA Z NIEODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ

METODY OSZUSTW

W okresie październik - grudzień adwokat / doradca obywatelski Małgorzata Pierwieniecka przeprowadziła w porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lipnicy gmina Bytów na rzecz lokalnej społeczności spotkania edukacyjne w postaci wykładów i warsztatów poświęconych tematom:

Jedna z sytuacji przewidzianych w obwiązujących przepisach prawnych, która daje możliwość uzyskania alimentów od byłego małżonka, występuje gdy w wyniku orzeczenia rozwodu - tylko jednego z małżonków uznano za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Bardzo często zdarza się, że przedmiotem dziedziczenia są głównie zobowiązania zmarłego. Zasadą w polskim systemie prawnych jest obecnie dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza. Spadkobierca wówczas dziedziczy zarówno aktywa, jak i długi spadkodawcy, które wchodzą w skład masy spadkowej. Za długi odpowiada on jednak wyłącznie do wysokości odziedziczonych aktywów.

ZA ZACIĄGNIĘTY WSPÓLNIE KREDYT NA BUDOWĘ DOMU NA DZIAŁCE STANOWIĄCEJ WYŁĄCZNĄ WŁASNOŚĆ JEDNEGO Z NICH

W praktyce bardzo często dochodzi do zawarcia przez współmałżonków umowy o kredyt z przeznaczeniem na budowę domu, na nieruchomości stanowiącej wyłączną własność jednego z nich. Zgodnie z zasadą superficies solo cedit (łac.To, co jest na powierzchni, przypada gruntowi )– rzymskazasada prawna odnosząca się do związania własności budynku (oraz innych rzeczy połączonych z gruntem) wzniesionego na gruncie z własnością tego gruntu, tj. co do zasady częścią składową gruntu są wszystkie rzeczy, a także rośliny, trwale złączone z tą nieruchomością ziemską.