Szanowni Państwo !

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 roku Zaborskie Towarzystwo Naukowe nie prowadzi Punktu Nieodpłatnych Porad Prawnych dla powiatu kościerskiego. 

W dniu 17 listopada 2021r. adwokat Miłosz Łangowski przeprowadził zajęcia z zakresu edukacji prawnej dla członków Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kościerzynie oraz Rady Seniorów Miasta Kościerzyna.

Na warsztatach omówiono tematykę z zakresu prawa konsumentów. Poruszono kwestie prawa seniorów - konsumentów do informacji, do odstąpienia od umowy oraz kwestii związanych z reklamacją. Po częście teoretycznej, uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań na nurtujące ich tematy.

Uzyskanie prawa do świadczenia emerytalnego lub rentowego jest dla wielu osób, w tym rolników, realizacją wieloletniego wysiłku i wkładu w system zabezpieczenia społecznego. Możliwość faktycznego pobierania takich świadczeń w pełnej wysokości przez rolników zależna jest jednak co do zasady od zaprzestania prowadzenia przez nich jakiejkolwiek działalności rolniczej, pod rygorem daleko idących skutków prawnych, z obowiązkiem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń włącznie. Zgodnie bowiem z przepisem art. 28 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 266 z późn. zm.) wypłata emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia ulega częściowemu zawieszeniu na zasadach określonych w ust. 2-8, jeżeli emeryt lub rencista prowadzi działalność rolniczą.

W dniu  10 listopada 2021r. adwokat Łukasz Kret przeprowadził warsztaty z zakresu edukacji prawnej dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Kościerzynie.

W dniu 4 listopada 2021r. przeprowadziono  zajęcia z zakresu edukacji prawnej dla uczniów z Zespołu Kształcenia w Wielkim Klinczu. Warsztaty przeprowadziła adwokat Monika Świtała.

W dniu 6 października 2021r. adwokat Monika Świtała przeprowadziła zajęcia z zakresu edukacji prawnej dla przedszkolaków z Niepublicznego przedszkola "TWEETY" w Wielkim Klinczu.

Orzeczenie rozwodu powoduje ustanie małżeństwa, nie oznacza to jednak, że zerwaniu ulegają wszystkie więzi między byłymi małżonkami.

Jednym z zagadnień najczęściej pojawiających się w pytaniach osób zgłaszających się do punktów nieodpłatnych porad prawnych jest kwestia odpowiedzialności za długi spadkowe zmarłych krewnych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat kościerski od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.
Od 1 stycznia 2021r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w powiecie kościerskim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/pomorskie/powiat-koscierski-npp

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Sytuacje konfliktowe, stanowią nierozłączny element relacji międzyludzkich, mogą być katalizatorem pozytywnych zachowań bądź czynnikiem hamującym we wspólnym funkcjonowaniu ludzi.