Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat kościerski od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.
Od 1 stycznia 2021r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w powiecie kościerskim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/pomorskie/powiat-koscierski-npp

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Sytuacje konfliktowe, stanowią nierozłączny element relacji międzyludzkich, mogą być katalizatorem pozytywnych zachowań bądź czynnikiem hamującym we wspólnym funkcjonowaniu ludzi.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniach 06.03.2020r. oraz 18.09.2020r. radca prawny, doradca obywatelski Monika Kraska-Łukajtis przeprowadziła działania edukacyjne dla Polskiego Związku Niewidomych Koło w Kościerzynie.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

I. Prawa pacjenta wynikające z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Tytułem wstępu wskazać należy, że w polskim prawie przewidziane są dwie formy dziedziczenia po osobach zmarłych – na mocy ustawy lub pozostawionego przez spadkodawcę testamentu. W praktyce najczęściej mamy do czynienia z pierwszą z podanych opcji, w której zasady dziedziczenia majątku zmarłego regulują przepisy Kodeksu cywilnego (artykuły od 931 do 940). W dużym skrócie można stwierdzić, że co do zasady spadkobiercami ustawowymi są dzieci lub wnuki spadkodawcy oraz jego małżonek, zaś w razie ich braku do spadku z mocy ustawy mogą być powołani kolejno rodzice zmarłego, jego rodzeństwo, a nawet członkowie dalszej rodziny.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Dostałeś wezwanie z sądu do stawiennictwa w charakterze świadka w sprawie? Nie wiesz, co z tym dalej zrobić?

Najpierw na spokojnie przeczytaj to wezwanie, bo z niego dowiesz się m.in. kiedy masz się stawić, w jakim sądzie, w jakiej Sali i o której godzinie. Dodatkowo dowiesz się, kogo sprawa dotyczy i czego sprawa dotyczy.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W związku ze zmieniającą się sytuacją oraz stopniowym zmniejszaniem obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemiologicznym, a także wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, w tym mieszkańców Powiatu Kościerskiego, z dniem 13 lipca br. zostaje wznowiona stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonujących na terenie powiatu.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Podziału majątku wspólnego małżonków można dokonać dopiero po ustaniu wspólności ustawowej małżeńskiej. Następuje to na mocy aktu notarialnego - wprowadzenia do małżeństwa ustroju rozdzielności majątkowej, orzeczenia sądu o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, orzeczenia separacji lub rozwiązania małżeństwa poprzez rozwód.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Szanowni Państwo,

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie kraju od dnia 16 marca 2020 r. do dnia odwołania zawieszona zostaje na terenie Powiatu Kościerskiego stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o specjalizacji nieodpłatna mediacja w Powiecie Kościerskim.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat kościerski od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.

Od 1 stycznia 2020r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w powiecie kościerskim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.

http://www.darmowapomoc.com.pl/temat/71/powiat_koscierski_npp_aktualnosci.html