W dniu 6 października 2021r. adwokat Monika Świtała przeprowadziła zajęcia z zakresu edukacji prawnej dla przedszkolaków z Niepublicznego przedszkola "TWEETY" w Wielkim Klinczu.

Orzeczenie rozwodu powoduje ustanie małżeństwa, nie oznacza to jednak, że zerwaniu ulegają wszystkie więzi między byłymi małżonkami.

Jednym z zagadnień najczęściej pojawiających się w pytaniach osób zgłaszających się do punktów nieodpłatnych porad prawnych jest kwestia odpowiedzialności za długi spadkowe zmarłych krewnych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat kościerski od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.
Od 1 stycznia 2021r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w powiecie kościerskim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/pomorskie/powiat-koscierski-npp

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Sytuacje konfliktowe, stanowią nierozłączny element relacji międzyludzkich, mogą być katalizatorem pozytywnych zachowań bądź czynnikiem hamującym we wspólnym funkcjonowaniu ludzi.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniach 06.03.2020r. oraz 18.09.2020r. radca prawny, doradca obywatelski Monika Kraska-Łukajtis przeprowadziła działania edukacyjne dla Polskiego Związku Niewidomych Koło w Kościerzynie.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

I. Prawa pacjenta wynikające z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Tytułem wstępu wskazać należy, że w polskim prawie przewidziane są dwie formy dziedziczenia po osobach zmarłych – na mocy ustawy lub pozostawionego przez spadkodawcę testamentu. W praktyce najczęściej mamy do czynienia z pierwszą z podanych opcji, w której zasady dziedziczenia majątku zmarłego regulują przepisy Kodeksu cywilnego (artykuły od 931 do 940). W dużym skrócie można stwierdzić, że co do zasady spadkobiercami ustawowymi są dzieci lub wnuki spadkodawcy oraz jego małżonek, zaś w razie ich braku do spadku z mocy ustawy mogą być powołani kolejno rodzice zmarłego, jego rodzeństwo, a nawet członkowie dalszej rodziny.

 Komunikat  z dnia 9 października 2020 r.

w sprawie zawieszenia stacjonarnej działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o specjalizacji nieodpłatna mediacja w Powiecie Kościerskim

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Dostałeś wezwanie z sądu do stawiennictwa w charakterze świadka w sprawie? Nie wiesz, co z tym dalej zrobić?

Najpierw na spokojnie przeczytaj to wezwanie, bo z niego dowiesz się m.in. kiedy masz się stawić, w jakim sądzie, w jakiej Sali i o której godzinie. Dodatkowo dowiesz się, kogo sprawa dotyczy i czego sprawa dotyczy.