W dniu 21 maja 2024 roku w godz. 10.15-11.45  w Klubie Seniora "+" w Gniewkowie przy Placu 700-lecia 16 zostało przeprowadzone spotkanie w ramach edukacji prawnej.

Dnia 09.04.2024r. w Klubie Seniora+ w Gniewkowie w godzinach 9.30-11.45 odbyły się warsztaty dotyczące edukacji prawnej.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest prawnokarną reakcją na czyn przestępny sprawcy, która wiąże się z przypisaniem mu faktu popełnienia przestępstwa i winy, ale bez konsekwencji w postaci skazania i wymierzenia kary, a wręcz przeciwnie – z zakończeniem prowadzonego postępowania karnego

Sposoby przyjęcia lub odrzucenia spadku.

Przyjęcie lub odrzucenie spadku może zostać dokonane na dwa sposoby. Można tego dokonać albo przed Sądem albo u notariusza. W Sądzie po przeprowadzeniu postępowania wydane zostanie postanowienie o sposobie nabycia spadku i osobach które nabyły spadek, oraz w jakich częściach ( udziałach ) spadek nabyły.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi e-poradnikami. Link znajduje się poniżej:

DZIEDZICZENIE I SPADEK CZ. II

Zapraszamy do zapoznania się z e-planszami. Linki znajdują się poniżej:

UPRAWIENI DO KORZYSTANIA Z NIEODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ

METODY OSZUSTW

Dnia 28 września 2023r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janikowie odbyły się warsztaty w godz. 12:00-13:30. Tematyka spotkania obejmowała wybrane zagadnienia z zakresu prawa spadkowego, w szczególności zasady dziedziczenia

Pierwsze dekady XXI w. to czas intensywnego rozwoju nowoczesnych technologii. Postępująca cyfryzacja nie pozostaje bez wpływu na realizację czynności prawnych. Przez czynność prawną należy rozumieć zgodne z regułami prawa co najmniej jedno oświadczenie woli zmierzające do powstania, zmiany lub umorzenia stosunku prawnego1 . W ostatnich latach wzrasta liczba banków posiadających w swojej ofercie rachunki bankowe, których otwarcie nie jest możliwe w tradycyjny sposób, czyli podczas wizyty w placówce banku, lecz tylko przy wykorzystaniu sieci internet.

Dnia 27 lipca 2023r. w Dziennym Domu Seniora +  odbyły się warsztaty dla seniorów w godz. 11:30-13:45. Tematyka spotkania obejmowała wybrane zagadnienia z zakresu prawa spadkowego, w szczególności zasady dziedziczenia

Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.