W Miejsko - Gminym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janikowie przy ul. Miłej 11, dnia 20 czerwca 2022 r. w godzinach 11:20-14:20 odbyło się spotkanie w ramach edukacji prawnej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Tematyka spotkania obejmowała wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

W ramach edukacji prawnej w formie warsztatów, dnia 16 maja 2022 r. w godzinach 11:30-13:30 odbyło się spotkanie w siedzibie Dziennego Domu Seniora+ w Pakości przy ul. Świętego Jana 14. Tematyka spotkania obejmowała wybrane zagadnienia z zakresu prawa spadkowego.

Dnia 5 maja 2022 r. w godzinach 11:15-14:15 odbyło się spotkanie w ramach edukacji prawnej w siedzibie Klubu Seniora w Kruszwicy
przy ul. Nadgoplańskiej 4C.Tematyka spotkania obejmowała wybrane zagadnienia z zakresu praw konsumenta,

W dniu 28 marca 2022 r. w godzinach 11:15-13:15 odbyło się spotkanie w ramach edukacji prawnej w Klubie Seniora w Janikowie
przy ul. Dworcowej 1.

W dniu 14 marca 2022 r. odbyło się spotkanie w ramach edukacji prawnej w Klubie Seniora w Janikowie przy ul. Dworcowej 1.

W dniu 7 marca 2022 r. odbyło się spotkanie w ramach edukacji prawnej dedukowane dla seniorów zrzeszających się przy Klubie Seniora w Janikowie. 

W dniu 28 lutego 2022 r. odbyło się spotkanie w ramach edukacji prawnej w Klubie Seniora w Janikowie, przy ul. Dworcowej 1.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat inowrocławski od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od 1 stycznia 2022r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w powiecie inowrocławskim prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/kujawsko-pomorskie/powiat-inowroclawski-inowroclaw