Umowa najmu znajduje dość częste zastosowanie w praktyce. Coraz więcej słyszy się także o najmie okazjonalnym. Poznajmy więc prawa i obowiązki a także różnice wynikające z tych umów.

Zostałeś ojcem? – GRATULACJE !!!

 

Czy wiesz, że Kodeks Pracy przyznaje ojcom nowonarodzonych dzieci możliwość   skorzystania z części urlopu macierzyńskiego, nazywany potocznie „ tacierzyńskim”. 

Urlop macierzyński  to obowiązkowy urlop, przysługujący każdej kobiecie – pracującej,  która urodziła  dziecko/dzieci bez względu na rodzaj umowy o pracę, na podstawie której jest zatrudniona.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi e-poradnikami. Link znajduje się poniżej:

ŚRODOWISKO PRACY CZ. II

Zapraszamy do zapoznania się z e-planszami. Linki znajdują się poniżej:

ZACHOWEK

RODZAJE ZATRUDNIENIA

Dnia 21 września 2023r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janikowie odbyły się warsztaty dla seniorów w godz. 11:15-12:45. Tematyka spotkania obejmowała wybrane zagadnienia z zakresu prawa spadkowego, w szczególności zasady dziedziczenia

Dnia 25 maja 2023r. w Dziennym Domu Seniora +  odbyły się warsztaty dla seniorów w godz. 11:30-13:45. Tematyka spotkania obejmowała wybrane zagadnienia z zakresu prawa spadkowego, w szczególności zasady dziedziczenia

Przedmiotem niniejszego artykułu jest  zagadnienie ważności testamentu. Jak wiadomo, testament jest przejawem ostatniej woli spadkodawcy, zatem z wielką ostrożnością należy podchodzić do prób jego podważenia. Niemniej, istnieją sytuacje, kiedy ustawodawca dopuszcza możliwość uznania testamentu za nieważny. Kwestie z tym związane mają doniosłe znaczenie praktyczne i budzą wiele emocji, na ich tle zrodziło się bogate orzecznictwo. Przedmiotowy artykuł ma na celu ogólne przybliżenie przesłanek, jakie pozwalają uznać testament za nieważny.

Gdy umiera bliska osoba z naszej rodziny, najczęściej formalności związane ze spadkiem odkładamy na potem. Często okazuje się jednak, że to „potem” nadeszło w najmniej oczekiwanym momencie i bez stwierdzenia praw do spadku nie załatwimy sprawy w urzędzie, nie sprzedamy mieszkania po babci, albo nie przerejestrujemy samochodu po tacie.

Z tego artykułu dowiesz się, co najczęściej zaskakuje spadkobierców, gdy chcą dokonać stwierdzenia nabycia spadku.

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, dnia 18 listopada 2022r. odbyły się warsztaty edukacyjne z  zakresu prawa dla młodzieży. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie: Szkół Podstawowych nr 9, nr 8 i nr 11; III Liceum Ogólnokształcące; Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych; Zespł Szkół im. K.Wielkiego w Kruszwicy; Zespół Szkół Ekonomiczno-Logistycznych; Zespół Szkół Chemiczno-Elektronicznych. Podczas spotkania zostały poruszone miedzy innymi takie tematy jak: