Dnia 16 lutego 2024r. w Dziennym Domu "Senior"+ w Gniewie zostały przeprowadzone warsztaty pt. "prawo konsumenckie dla seniora"

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat Tczewski od dnia 1 stycznia 2024 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od 1 stycznia 2024r. Punkt Niedopłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie Tczewskim prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/pomorskie/powiat-tczewski/169-punkty-pomocy/2026-powiat-tczewskii

Na stronie internetowej https://www.powiat.tczew.pl/, a także na stronie poświęconej darmowej pomocy prawnej https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/ znajdują się informacje komu, w jakich przypadkach i w jakim zakresie przysługiwać będzie nieodpłatna pomoc prawna.

Zapraszamy do zapoznania się z E-poradnikami. Link znajduję się poniżej:

 

DZIEDZICZENIE I SPADEK

PRAWA DLA KOBIET

ŚRODOWISKO PRACY

Szanowni Państwo !

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 roku Zaborskie Towarzystwo Naukowe nie prowadzi Punktu Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego dla powiatu tczewskiego.

Nie każdy posiadacz indywidualnego rachunku bankowego ma świadomość, że istnieje możliwość zabezpieczenia swojej najbliższej rodziny na wypadek swojej śmierci. Wystarczy złożyć w banku lub skok-u w formie pisemnej tzw. dyspozycję na wypadek śmierci.

W dniu 10 listopada 2021r. radca prawny/doradca obywatelski Paweł Nadziejko przeprowadził warsztaty edukacyjne z zakresu edukacji prawnej dla seniorów z Klubu Seniora + w Gniewie.

W dniu 25 października 2021r. odbyły się warsztaty edukacyjne z doradcą obywatelskim dla uczniów z Zespołu Szkół Katolickich im. Świętej Jawigi Królowej w Tczewie.

Posiadasz nieruchomość, przez którą przebiega linia eletroenergetyczna, gazociąg, wodociąg czy światłowód? Warto przyjrzeć się tym urządzeniom bliżej – jeśli spełnione zostaną określone warunki, być może będzie Ci się należało wynagrodzenie z tytułu ustanowienia na Twojej nieruchomości służebności przesyłu oraz odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

W dniu 17.06.2021r. doradca obywatelski Justyna Jurczyk przdeprowadziła warsztaty eduakcyjne dla uczniów z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Henryka Mrossa w Gniewie. 

Warto pamiętać, że w momencie osiągnięcie przez dziecko, na rzecz którego zobowiązani jesteśmy do uiszczania alimentów, obowiązek ten nie ustaje. Jesteśmy bowiem zobowiązani, jako rodzice, do partycypacji w kosztach utrzymania naszego dziecka, nie do momentu osiągnięcia przez nie pełnoletności, a do momentu, w którym będzie ono w stanie utrzymać się samodzielnie.