Punkt nieodpłatnych porad prawnych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w dniu 2 maja 2022 roku będzie pełnił dyżur w sposób zdalny.

Zrzeczenie się dziedziczenia i odrzucenie spadku są to dwie odmienne konstrukcje prawne uregulowane różnymi przepisami kodeksu cywilnego. Zrzeczenie się dziedziczenia normują przepisy art. 1048 - art.1050 kodeksu cywilnego zaś odrzucenie spadku przepisy art. 1015  - art. 1024 kodeksu cywilnego.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat pyrzycki od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od 1 stycznia 2022r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie pyrzyckim prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/zachodnio-pomorskie/powiat-pyrzycki

W dniu 18 grudnia 2021 r. radca prawny/doradca obywatelski Justyna Psut-Wachowiak przeprowadziła warsztaty z zakresu edukacji prawnej dla członków Koła Gospodyń Wiejskich w Pyrzycach.

W dniu 29 listopada 2021r. oraz w dniu 6 grudnia 2021r. radca prawny Dariusz Wiszniewski przeprowadził warsztaty edukacyjne dla młodzieży z Zespołu Szkół nr 1 w Pyrzycach. 

W dniu 9 listopada 2021r. radca prawny Leszek Morus przeprowadził warsztaty z zakresu edukacji prawnej dla pracowników oraz kontrahentów Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiniach.

Przedmiotem poniższych rozważań będzie zagadanie dotyczące tzw. „świadczenia na start dla nauczycieli”. Często można spotkać się z pytaniami nauczycieli rozpoczynających pracę w tym zawodzie, czy przysługuje im dodatek w postaci 1000 zł. - świadczenie na start dla nauczyciela stażysty jedynie w przypadku, gdy jest to podjęcie pierwszej pracy?

Wielu  Polaków  wyemigrowało  poza  granice  Polski  pozostawiając  członków  rodziny  w  Polsce  .  Od  czasu  wstąpienia  Polski  do  Unii  Europejskiej  proces  ten  uległ  intensyfikacji  .

Często wynikiem niespełniania obowiązków wynikających z przepisów prawnych, a także z innych powodów zawartych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest utrata statusu osoby bezrobotnej.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat pyrzycki od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.
Od 1 stycznia 2021r. Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie pyrzyckim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/zachodnio-pomorskie/powiat-pyrzycki

Na stronie internetowej http://www.pyrzyce.pl/asp/start,0 , a także na stronie poświęconej darmowej pomocy prawnej https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/ znajdują się informacje komu, w jakich przypadkach i w jakim zakresie przysługiwać będzie nieodpłatna pomoc prawna.