W dniu 25 lutego 2022 r. odbyło się spotkanie w ramach edukacji prawnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radziejowie, przy ul. Kościuszki 58.

W dniu 18 lutego 2022 r. w godzinach 11:20-14:20 odbyło się spotkanie w ramach edukacji prawnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radziejowie, przy ul. Kościuszki 58.

W dniu 7 lutego 2022 r. w godzinach 11:30-15:30 odbyło się spotkanie w ramach edukacji prawnej w siedzibie Urzędu Gminy w Dobre przy ul. Dworcowej 6.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat radziejowski od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od 1 stycznia 2022r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie radziejowskim prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/kujawsko-pomorskie/powiat-radziejowski

W dniu 8 grudnia 2021r. radca prawny Marta Zbonikowska przeprowadziła warsztaty edukacyjne z zakresu prawa d;a seniorów z Klubu Seniora w Bytoniu.

Drodzy mieszkańcy Powiatu Radziejowskiego!

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Topólce w grudniu 2021 roku będzie czynny według następującego harmonogramu:

Chcielibyśmy poinformować, że świadczenie porad w punkcie Topólka będzie odbywało się według następującego harmonogramu:

 

03.11.-7.00-11.00,
 
09.11.-7.00-12.00,
 
15.11. - 7.00-14.00.
 

Chcielibyśmy poinformować, że świadczenie porad w punkcie Topólka będzie odbywało się według następującego harmonogramu:

Chcielibyśmy poinformować, że świadczenie porad w punktach: Dobre i Topólka będzie odbywało się według następującego harmonogramu:

  • Definicje

Zgodnie z art. 556 k.c. sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

Wada fizyczna to niezgodność towaru z umową, natomiast z wadą prawną mamy do czynienia wtedy, gdy zakupiony towar jest własnością osoby trzeciej – np. pochodzi z kradzieży albo jest obciążony prawem osoby trzeciej.