Czasami jedna osoba decyduje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz drugiej osoby kosztem swojego majątku. Bezpłatne przekazanie świadczenia powinno nastąpić na podstawie umowy darowizny. Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku (art. 888 § 1 k.c.). Nie stanowi darowizny bezpłatne przysporzenie wynikające z zobowiązania do bezpłatnego świadczenia wynikające z umowy uregulowanej innymi przepisami, bądź zrzeczenia się prawa, którego jeszcze nie nabyto albo nabyto, lecz w taki sposób, że w razie zrzeczenia się prawo jest uważane za nienabyte (art. 889 § 1 pkt 1-2 k.c.). Zawierając umowę darowizny należy zwrócić uwagę na jej formę. Umowa darowizny powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego (art. 890 § 1 zd. 1 k.c.). Jednakże umowa darowizny zawarta bez

I. Definicja- Umowa dożywocia polega na zobowiązaniu się przez zbywcę nieruchomości do przeniesienia jej na własność nabywcy, zaś nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie poprzez dokonanie świadczeń ciągłych lub okresowych do śmieci zbywcy (np. przyjęcie uprawnionego przez zobowiązanego jako domownika, dostarczenie mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnienie odpowiedniej pomocy i pielęgnowania w chorobie) czy jednorazowego np. wyprawić mu pogrzeb.

Czasami zdarza się, że jedna rzecz ma kilku właścicieli. W takim przypadku mamy do czynienia ze współwłasnością, przy czym należy wiedzieć, że każdy ze współwłaścicieli ma prawo do całej rzeczy, nie zaś do jej konkretnej części odpowiadającej udziałowi. Przykładem najczęstszych współwłasności są wspólność majątkowa małżeńska czy współwłasność majątku spadkowego po zmarłym.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi e-planszami. Link znajduje się poniżej:

DZIEDZICZENIE I SPADEK CZ. II

PRAWA DLA KOBIET CZ. II

Zapraszamy do zapoznania się z e-planszami. Linki znajdują się poniżej:

UPRAWIENI DO KORZYSTANIA Z NIEODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ

METODY OSZUSTW

MAJĄTEK WSPÓLNY MAŁŻONKÓW – Z CZEGO KONKRETNIE SIĘ SKŁADA

MOBBING

Dnia 27 kwietnia 2023 roku w godz. 11:15-12:45 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radziejowie przy ul. Kościuszki 58 odbyły się warsztaty przeprowadzone przez magistra prawa, doradcę obywatelskiego oraz mediatora Radosława Robińskiego. Tematyka spotkania obejmowała wybrane zagadnienia z zakresu prawa bankowego, w szczególności zasady prowadzenia

Dnia 20 kwietnia 2023 roku w godz. 11:15-13:30 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radziejowie przy ul. Kościuszki 58 odbyły się warsztaty przeprowadzone przez magistra prawa, doradcę obywatelskiego oraz mediatora Radosława Robińskiego. Tematyka spotkania obejmowała wybrane zagadnienia z zakresu prawa bankowego, w szczególności zasady prowadzenia

Informujemy, iż

Od 11.01 do 31.03 2023r. nieodpłatna pomoc prawna w Bytoniu będzie udzielana telefonicznie w każdy piątek w godzinach 8.00-12.00. Prosimy o kontakt pod numerem telefonu 698 983 789.

Informujemy, iż:

W styczniu i lutym nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Piotrkowie Kujawskim będzie udzielane telefonicznie w każdy czwartek w godzinach 13.30-17.30. Prosimy o kontakt pod numerem telefonu 781 450 145.

Punkt nieodpłatnych porad prawnych w Bytoniu, dnia 23 i 30 grudnia 2022 roku będzie pełnił dyżury w sposób zdalny.