Zdju0119cie logo wprowadzenie

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w październiku 2019r. Punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych w Topólce czynny będzie wg następującego harmonogramu:
- we wtorek 1 października w godz. 7.30 - 11.30,
- w środę 9 października w godz. 7.30 - 11.30,
- w środę 16 października w godz. 11.30 - 15.30,
- w poniedziałek 21 października w godz. 7.30 - 11.30,
- w czwartek 31 października w godz. 7.30 - 11.30. 
Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnch. 

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż od dnia 12 września 2019r. Punkt Nieodpłatnych Porad Prawncyh w Osięcinach przy ul. I Armii Wojska Polskiego 14 czynny będzie w każdy czwartek w godzinach od 15.00 do 19.00

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych.

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Wiele osób w dzisiejszych czasach boryka się ze spłatą swoich zobowiązań. Często z różnych przyczyn pojawiają się problemy z ich regulowaniem a w końcu zaprzestanie spłaty. Wtedy pojawiają się pytania co teraz będzie i jak postępować w zaistniałej sytuacji? Czy rozmawiać z Wierzycielem czy może czekać aż komornik zapuka do drzwi? Czy jako dłużnicy mamy jakiekolwiek prawa a jeśli tak to jak z nich korzystać?

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż we wrześniu 2019r. Punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych w Topólce czynny będzie wg następującego harmonogramu:
- w czwartek 5 września w godz. 7.30 - 9.00,
- w poniedziałek 9 września w godz. 7.30 - 10.00,
- w środę 11 września w godz. 7.30 - 11.30,
- we wtorek 17 września w godz. 7.30 - 11.30,
- w środę 25 września w godz. 7.30 - 11.30. 

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnch. 

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu 6 sierpnia 2019r. (wtorek) punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych w Dobrem przy ul. Dworcowej 6 będzie nieczyny. Z porad będzie można skorzystać w dniu 20 sierpnia 2019r. (wtorek) w godzinach od 10.00 do 18.00. 

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych. 

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż Punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych w Osięcinach w dniu 26 lipca 2019r. (piątek) będzie nieczynny. Z porad będzie można skorzystać w dniu 29 lipca 2019r. (poniedziałek) w godzinach od 8.00 do 12.00

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż punkt nieodpłatnych porad prawnych w Osięcinach przy ul. I Armii Wojska Polskiego 14 w dniu 12 lipca 2019r. (piątek) będzie czynny w godzinach od 7.00 do 11.00. 

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych. 

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu 2 lipca 2019r. (wtorek) punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych w Dobrem będzie nieczynny. Z porad będzie można skorzystać w dniu 3 lipca 2019r. (środa) w godzinach od 7.30 do 11.30.

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych. 

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w lipcu 2019r. Punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych w Topólce czynny będzie wg następującego harmonogramu:
- we wtorek 2 lipca w godz. 7.30 - 11.30,
- we czwartek 11 lipca w godz. 7.30 - 13.30,
- w środę 17 lipca w godz. 7.15 - 9.15,
- w poniedziełek 22 lipca w godz. 7.30 - 11.30,
- w środę 24 lipca w godz. 7.30 - 11.30. 

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnch. 

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r., poz. 506 z póz. zm)  radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Z kolei w myśl art. 24f ust.1a cytowanej ustawy „Jeżeli radny przed rozpoczęciem wykonywania mandatu prowadził działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany do zaprzestania prowadzenia tej działalności gospodarczej w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. Niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, stanowi podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w trybie art. 383 ustawy, 
o której mowa w art. 24b ust. 6.”