Od 4 maja 2022 roku Powiat Szczecinecki przywraca udzielanie nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich w trybie stacjonarnym.

Od 3 stycznia 2022 roku (poniedziałek) nieodpłatne porady prawne i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Powiatu Szczecineckiego będą świadczone przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość  w ramach obowiązujących harmonogramów. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat szczecineckim od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od 1 stycznia 2022r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w powiecie szczecineckim prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/zachodnio-pomorskie/powiat-szczecinecki-punkt-nr-1

W dniu 29 listopada 2021r. radca prawny/doradca obywatelski Małgorzata Radej przeprowadziła warsztaty z zakredu edukacji prawnej dla mieszkańców gminy Biały Bór.

Od 6 grudnia 2021 roku (poniedziałek) nieodpłatne porady prawne i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Powiatu Szczecineckiego będą świadczone przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość  w ramach obowiązujących harmonogramów. 

W dniu 27 października 2021r. prawnik/doradca obywatelski Marcin Kamiński przeprowadził zajęcia z zakresu edukacji prawnej dla mieszkańców wsi Gwda Wielka w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gwdzie Wielkiej.

W dniach 4 i 25 października 2021r. adwokat/doradca obywatelski Małgorzata Radej przeprowadziła zajęcia z zakresu edukacji prawnej dla osób niepełnosprawnych i rodziców osób niepełnosprawnych w Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie.

RODZAJE UMÓW O PRACĘ

Wyróżnia się następujące rodzaje umów o pracę:

Z dniem 5 lipca2021r. powraca świadczenie nieodpłatnych porad prawnych w trybie stacjonarnym.

Rejestracja pod numerem tel. 94 372 92 25 w poniedziałek - środa i piątek w godz. 7:00-15:00 a w czwartek w godz. 8:00-16:00 oraz mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Z uzyskaniem statusu bezrobotnego wiąże się zarówno szereg uprawnień jak i konkretne obowiązki.

1. Osoba bezrobotna jest zobowiązana do wstawienia się do swojego PUP-u (powiatowego urzędu pracy) we wcześniej oznaczonym przez urzędnika urzędu pracy okresie (konkretnym dniu), ażeby urząd pracy mógł przedstawić ofertę pomocy dla bezrobotnego, a osoba bezrobotna daną ofertę i swoją mobilizację do rozpoczęcia działań aktywizacyjnych jak również ewentualną ofertę działalności zarobkowej - zatwierdziła.  Ponadto podkreślić należy, iż osoba bezrobotna ma za obowiązek przyjęcie oferty zawierającą określony rodzaj pomocy: „zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, które podlegają ubezpieczeniom społecznym i do wykonywania których bezrobotny ma wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu, albo przygotowaniu zawodowym dorosłych”.