Od 3 stycznia 2022 roku (poniedziałek) nieodpłatne porady prawne i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Powiatu Szczecineckiego będą świadczone przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość  w ramach obowiązujących harmonogramów. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat szczecineckim od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od 1 stycznia 2022r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w powiecie szczecineckim prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/zachodnio-pomorskie/powiat-szczecinecki-punkt-nr-1

W dniu 29 listopada 2021r. radca prawny/doradca obywatelski Małgorzata Radej przeprowadziła warsztaty z zakredu edukacji prawnej dla mieszkańców gminy Biały Bór.

Od 6 grudnia 2021 roku (poniedziałek) nieodpłatne porady prawne i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Powiatu Szczecineckiego będą świadczone przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość  w ramach obowiązujących harmonogramów. 

W dniu 27 października 2021r. prawnik/doradca obywatelski Marcin Kamiński przeprowadził zajęcia z zakresu edukacji prawnej dla mieszkańców wsi Gwda Wielka w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gwdzie Wielkiej.

W dniach 4 i 25 października 2021r. adwokat/doradca obywatelski Małgorzata Radej przeprowadziła zajęcia z zakresu edukacji prawnej dla osób niepełnosprawnych i rodziców osób niepełnosprawnych w Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie.

RODZAJE UMÓW O PRACĘ

Wyróżnia się następujące rodzaje umów o pracę:

Z dniem 5 lipca2021r. powraca świadczenie nieodpłatnych porad prawnych w trybie stacjonarnym.

Rejestracja pod numerem tel. 94 372 92 25 w poniedziałek - środa i piątek w godz. 7:00-15:00 a w czwartek w godz. 8:00-16:00 oraz mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Z uzyskaniem statusu bezrobotnego wiąże się zarówno szereg uprawnień jak i konkretne obowiązki.

1. Osoba bezrobotna jest zobowiązana do wstawienia się do swojego PUP-u (powiatowego urzędu pracy) we wcześniej oznaczonym przez urzędnika urzędu pracy okresie (konkretnym dniu), ażeby urząd pracy mógł przedstawić ofertę pomocy dla bezrobotnego, a osoba bezrobotna daną ofertę i swoją mobilizację do rozpoczęcia działań aktywizacyjnych jak również ewentualną ofertę działalności zarobkowej - zatwierdziła.  Ponadto podkreślić należy, iż osoba bezrobotna ma za obowiązek przyjęcie oferty zawierającą określony rodzaj pomocy: „zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, które podlegają ubezpieczeniom społecznym i do wykonywania których bezrobotny ma wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu, albo przygotowaniu zawodowym dorosłych”.

Upadłość konsumencka umożliwiona została jedynie osobom, które są niewypłacalne, czyli niebędące w stanie regulować swoich zobowiązań od co najmniej 3 miesięcy.

Sąd może oddalić wniosek lub umorzyć postępowanie między innymi z następujących powodów:

  • jeśli dłużnik jest akcjonariuszem lub komandytariuszem odpowiadającym także za długi spółki,
  • jeśli dłużnik nie jest niewypłacalny – np. gdy zaległości dotyczą okresu krótszego niż 3 miesiące,
  • jeśli w ciągu ostatnich 10 lat dłużnik już złożył wniosek o upadłość i została ona ogłoszona, a część lub całość zobowiązań została umorzona,
  • jeśli w ciągu ostatnich 10 lat dłużnik dokonał czynności skutkującej pokrzywdzeniem wierzycieli - np. przekazał nieruchomość bliskiej osobie w celu uniknięcia jej zajęcia przez komornika.