Zdju0119cie logo wprowadzenie

Dnia 9 lipca 2018 r. weszła w życie zmiana przepisów Kodeksu cywilnego odnosząca się do przedawnienia roszczeń. Ogólny termin przedawnienia uległ skróceniu do 6 lat, a w większości przypadków skutki jego upływu nastąpią ostatniego dnia roku kalendarzowego. Znacząco zmienione zostały również zasady przedawnienia roszczeń przysługujących przedsiębiorcom przeciwko konsumentom.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem jednostek poradnictwa specjalistycznego działającego na terenie powiatu szczecineckiego link: 

Zdju0119cie logo wprowadzenie
W dniu 12 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie z osobami korzystającymi z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku i podopiecznymi Ośrodka. Wykład poprowadziła adwokat Małgorzata Radej.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 12 grudnia 2018 r. odbyło się działanie edukacyjne dla grupy podopiecznych MOPS w Szczecinku, jak również Aktywnych Seniorów Miasta Szczecinek. Wykład poprowadziła adwokat Małgorzata Radej.

Zdju0119cie logo wprowadzenie
W dniu 5 grudnia 2018 r. w Szczecinku przeprowadzone zostały wykłady dla Aktywnych Seniorów Miasta Szczecinek i osób objętych pomocą Funduszu Tratwa Szczecinek. Wykłady poprowadziła radca prawny Małgorzata Radej.

Zdju0119cie logo wprowadzenie
W dniu 4 grudnia 2018 r. w siedzibie Fundacji MRS w Szczecinku przeprowadzone zostały warsztaty połączone z wykładem dla osób niepełnosprawnych objętych pomocą i wsparciem przez Fundację MRS. Wykład poprowadziła radca prawny Małgorzata Radej.

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Pracodawca formułując przyczynę wypowiedzenia powinien pamiętać przede wszystkim o tym, że: przyczyna wypowiedzenia musi być uzasadniona, konkretna i prawdziwa. Wyrok SN z dnia 14 maja 1999 r., I PKN 47/99; stanowi, iż „warunek podania konkretnej przyczyny wypowiedzenia umowy spełniony jest wówczas, gdy pracodawca wskazuje w uzasadnieniu fakty i rzeczowe okoliczności dotyczące osoby pracownika bądź jego zachowania w procesie świadczenia pracy lub zdarzeń, także niezależnych od niego, mających wpływ na decyzję pracodawcy”.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Jak wygląda życie bez Internetu? W dzisiejszych czasach coraz ciężej odpowiedzieć na to pytanie, bowiem nasze życie w znacznej mierze przeniosło się w świat wirtualny. Z Internetu korzystamy na co dzień poszukując informacji, rozrywki, komunikując się czy robiąc zakupy. Ale czy Internet to sama radość? Otóż nie. W jego otchłani kryje się wiele zagrożeń, na które szczególnie narażone są dzieci i młodzież.

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Zgodnie z regulacją zawartą w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. - o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 623 )osoba fizyczna może się domagać zwolnienia od kosztów sądowych jeżeli wykaże, iż nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Osoby ubiegające się o zwolnienie od kosztów muszą dołączyć do wniosku oświadczenie, które obejmuje szczegółowe dane o ich stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Najlepiej jeżeli dane te zostaną udowodnione za pomocą stosownych dokumentów tj. decyzją o przyznaniu emerytury, zaświadczeniem o zarobkach. W miarę możliwości należy również załączyć potwierdzenia dokonywanych wydatków. Oświadczenie to musi być sporządzone według wzoru, który stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2014 r. poz. 366. Można je otrzymać w każdym sądzie lub pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości:

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Zachowek to uprawnienie, które ma na celu ochronę osób najbliższych, którzy nie zostali uwzględnieni w testamencie sporządzonym przez spadkodawcę. Innymi słowy zostali pozbawieni jakiegokolwiek udziału w spadku. W takim stanie rzeczy osoby te mogą domagać się wypłacenia od spadkobierców zachowku. Należy pamiętać, że zachowek jest świadczeniem pieniężnym i stanowi określony kwotowo ułamek wartość udziału spadkowego, który przypadłby spadkobiercy ustawowemu w przypadku dziedziczenia ustawowego.

W 2021 roku udzieliliśmy 8392 porad.

Back to top