Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat starogardzki od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.


Od 1 stycznia 2022r. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie starogardzkim prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/pomorskie/powiat-starogardzki-czarna-woda

Zgodnie z wyrażoną w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP oraz w art. 6 EKPCz zasadą prawa do sądu, państwo ma obowiązek zapewnić każdej jednostce możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Realizując zatem powyższą zasadę ustanowiono możliwość zwolnienia strony postępowania od ponoszenia kosztów sądowych, a także ustanowienia dla niej pełnomocnika z urzędu - adwokata lub radcy prawnego.

W dniach 22 i 29 października 2021r. odbyły się warsztaty edukacyjne z doradcą obywatelskim dla uczniów z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Czarnej Wodzie.

Nie każdy posiadacz indywidualnego rachunku bankowego ma świadomość, że istnieje możliwość zabezpieczenia swojej najbliższej rodziny na wypadek swojej śmierci. Wystarczy złożyć w banku lub skok-u w formie pisemnej tzw. dyspozycję na wypadek śmierci.

Instytucja pozbawienia władzy rodzicielskiej ma na celu ochronę dobra dziecka i jest najdalej posuniętą ingerencją sądu w sferę uprawnień rodzicielskich. To ostateczność, po którą sąd sięga w wyjątkowych, określonych prawem sytuacjach, kierując się dobrem dziecka i jego bezpieczeństwem.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat starogardzki od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.
Od 1 stycznia 2021r. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie starogardzkim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/pomorskie/powiat-starogardzki-skarszewy