Testament to jeden z najważniejszych dokumentów, który każdy z nas może sporządzić w swoim życiu. Jest to oświadczenie woli, w którym określamy, co ma się stać z naszym majątkiem po naszej śmierci. W polskim prawie cywilnym wyróżniamy kilka rodzajów testamentów, które różnią się formą oraz wymaganiami co do ich ważności. Poniżej przedstawiam przegląd dostępnych opcji, które umożliwiają każdemu dostosowanie formy testamentu do indywidualnych potrzeb i okoliczności.

Aby prawidłowo napisać wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, należy spełnić następujące wymagania formalne:

  • Wskazanie właściwego sądu rejonowego
  • Wniosek należy złożyć do sądu rejonowego właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy. Jeśli jest ono nieznane, wówczas do sądu, w którego okręgu znajduje się majątek spadkowy lub jego część.
  • Dane wnioskodawcy i uczestników postępowania

Obowiązek alimentacyjny zgodnie z polskim prawem ciąży na krewnych w linii prostej, w tym rodzicach i dzieciach, a także na rodzeństwie. Dalsi krewni również mogą być obowiązani, ale w pierwszej kolejności zobowiązani są do alimentacji ci bliżsi krewni. W przypadku dzieci, rodzice są obowiązani do świadczeń alimentacyjnych wobec dziecka, które nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. W przypadku rozwodu, obowiązek alimentacyjny może być wymuszony wobec byłego małżonka.

W prawie polskim ubezwłasnowolnienie to instrument prawny mający na celu ochronę osób, które z różnych przyczyn nie są w stanie zatroszczyć się o swoje sprawy osobiste i majątkowe. Definiuje się dwa rodzaje ubezwłasnowolnienia: całkowite i częściowe.

Testament w polskim prawie cywilnym to istotny dokument regulujący dziedziczenie majątku po śmierci. Poniżej przedstawiamy praktyczny przewodnik dotyczący rodzajów testamentów, sposobów ich sporządzania, sytuacji, w których testament może być podważony, oraz kosztów związanych z ich sporządzeniem.

 

Podjęcie decyzji o składaniu pozwu o podwyższenie alimentów to ważny krok dla osób zobowiązanych do płacenia lub odbierających alimenty. Poniżej znajdziesz praktyczny przewodnik dla laika dotyczący składania takiego pozwu przed polskim sądem cywilnym.

 

W dniach 05,06 i 09 października w Centrum Integracji Społecznej w Skarszewach przy ulicy Dworcowej 9 odbyły się warsztaty na temat "Prawa spadkowego i testamenty w praktyce".

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi e-planszami. Link znajduje się poniżej:

PRAWA DLA KOBIET CZ. II

Zapraszamy do zapoznania się z e-planszami. Linki znajdują się poniżej:

MAJĄTEK WSPÓLNY MAŁŻONKÓW – Z CZEGO KONKRETNIE SIĘ SKŁADA

MOBBING

Benjamin Franklin napisał, że „na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki”. W związku z tym pierwszym, prawdopodobnie każdy z nas prędzej czy później będzie miał do czynienia z prawem spadkowym. To właśnie prawo spadkowe jest dziedziną regulującą zasady przechodzenia praw i obowiązków majątkowych po śmierci osoby fizycznej, zwanej spadkodawcą, na spadkobierców. Warto zatem poznać istotne zagadnienia związane z dziedziczeniem w systemie prawa polskiego.