Nie każdy posiadacz indywidualnego rachunku bankowego ma świadomość, że istnieje możliwość zabezpieczenia swojej najbliższej rodziny na wypadek swojej śmierci. Wystarczy złożyć w banku lub skok-u w formie pisemnej tzw. dyspozycję na wypadek śmierci.

Instytucja pozbawienia władzy rodzicielskiej ma na celu ochronę dobra dziecka i jest najdalej posuniętą ingerencją sądu w sferę uprawnień rodzicielskich. To ostateczność, po którą sąd sięga w wyjątkowych, określonych prawem sytuacjach, kierując się dobrem dziecka i jego bezpieczeństwem.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat starogardzki od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.
Od 1 stycznia 2021r. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie starogardzkim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/pomorskie/powiat-starogardzki-skarszewy