Zapraszamy do zapoznania się z e-planszami. Linki znajdują się poniżej:

MAJĄTEK WSPÓLNY MAŁŻONKÓW 

MOBBING

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat Goleniowski od dnia 1 stycznia 2024 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od 1 stycznia 2024r. Punkt Niedopłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie Goleniowskim prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/zachodnio-pomorskie/powiat-goleniowski-npo/169-punkty-pomocy/2457-powiat-goleniowski-npo

Na stronie internetowej https://www.powiat-goleniowski.pl/, a także na stronie poświęconej darmowej pomocy prawnej https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/ znajdują się informacje komu, w jakich przypadkach i w jakim zakresie przysługiwać będzie nieodpłatna pomoc prawna.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że od 1 stycznia 2023r. Zaborskie Towarzystwo Naukowe nie prowadzi punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla powiatu Goleniowskiego.

 

W miesiącu listopadzie przeprowadzono cykl 10-ciu godzin zajęć edukacyjnych (5 spotkań) dla rodziców i nauczycieli w Przedszkolu Niepublicznym Wesołe Smyki w Goleniowie przy ul. Wojska Polskiego 10 A.

Często w swojej pracy spotykamy się z tymi określeniami. Warto wiedzieć  więcej co oznaczają i jakie dają uprawnienia .

Przedstawiciel ustawowy- osoba dokonująca czynności prawnej w cudzym imieniu, której źródłem umocowania są inne zdarzenia prawne niż czynność prawna reprezentowanego, tj. udzielenie przez niego pełnomocnictwa. Przedstawicielami ustawowymi mogą być osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych.

Pani Ewa żyje w związku małżeńskim od ponad dwudziestu lat. Dzieci dorosły i założyły własne rodziny i w chwili obecnej mieszka z mężem sama. Niestety od kilkunastu lat nadużywa On alkoholu, a konsekwencją popadnięcia w nałóg są zaburzenia psychiczne.  Stwierdzono u niego schizofrenię w wyniku czego mąż nie zawsze odpowiada za swoje czyny a co za tym idzie nie jest ich świadomy. Odmawia podjęcia leczenia i nie przyjmuje leków ,które w znacznym stopniu ograniczają rozwój choroby a co najgorsze nadal pije alkohol. Pani Ewa pracuje zawodowo i zdarzają się  takie sytuacje, że obawia się zostawić go samego w domu, coraz częściej myśli o ubezwłasnowolnieniu go ale nie jest do końca pewna czy będzie to dobre rozwiązanie.

POSTĘPOWANIE SPADKOWE – NABYCIE SPADKU I CO DALEJ

Pan Piotr kilka lat temu stracił matkę a wiele lat wcześniej ojca. Wraz z dwoma braćmi są jedynymi spadkobiercami po rodzicach. Po zmarłych pozostało gospodarstwo rolne i mieszczące się na nim budynki- mieszkalny i gospodarczy.  Obecnie w gospodarstwie mieszka dwójka z braci- Pan Piotr i najmłodszy z braci. Najstarszy wyprowadził się wiele lat temu gdy założył własną rodzinę. Dotychczas nikt nie pomyślał o tym aby przeprowadzić postępowanie spadkowe. Teraz Pan Piotr chciałby także założyć rodzinę i wyprowadzić się z rodzinnego domu. Najmłodszy z braci chciałby tam jednak pozostać i prowadzić gospodarstwo .Pan Piotr zastanawia się co zrobić aby otrzymać swoją część spadku.

Zapraszamy do zapoznania się z E-poradnikami. Link znajduję się poniżej:

 

DZIEDZICZENIE I SPADEK

PRAWA DLA KOBIET

ŚRODOWISKO PRACY

Zapraszamy do przeczytania artykułu na temat nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na stronie : https://goleniow.net/2022/06/17/prawnik-za-darmo-czyli-nieodplatna-pomoc-prawna/ .