Dnia 2 maja punkt nieodpłatnych porad prawnych w Maszewie będzie nieczyny.

Prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.), zwana dalej specustawą, reguluje prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy.Obywatele Ukrainy, którzy legalnie przebywają w Polsce w myśl ww. ustawy mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy pod warunkiem uzyskania przez obywatela Ukrainy numeru PESEL.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat goleniowski od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od 1 stycznia 2022r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w powiecie goleniowskim prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/zachodnio-pomorskie/powiat-goleniowski

Zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: k.r.o.), z chwilą zawarcia małżeństwa z mocy ustawy powstaje między małżonkami wspólność majątkowa (ustawowa). Wspólność majątkowa obejmuje przedmioty nabyte w czasie jej trwania przez obydwoje małżonków lub przez jednego nich.

Konstytucja RP gwarantuje każdej osobie prawo do sądu. To prawo realizuje się m.in. poprzez możliwość domagania się przez osobę fizyczną ustanowienia pełnomocnika z urzędu w postępowaniu cywilnym. Pełnomocnikiem w postępowaniu cywilnym może być tylko adwokat lub radca prawny.

E-Sąd doręczył nakaz zapłaty wydany w EPU. Co można z tym zrobić?

Sąd z Lublina doręczył nakaz zapłaty.  Co można z tym zrobić? 

Zachęcam do przeczytania tego artykułu. Został on napisany przede wszystkim dla osób, które np. wcześniej nie uczestniczyły w żadnym postępowaniu sądowym i nie wiedzą dlaczego dostały nakaz zapłaty w dodatku z Lublina a nie z Sądu w miejscu zamieszkania lub nie miały żadnych długów i nie wiedzą w jaki sposób i czy w ogóle można bronić się przed nieuzasadnionym obowiązkiem zapłaty, czy nie zgadzają się z żądaniem zapłaty bo dług jest spłacony albo zapłacony częściowo, albo po prosu uznają, że dług jest zasadny i chcą go dla świętego spokoju zapłacić by uniknąć komornika i egzekucji.         

Od dnia 14 czerwca 2021r. porady w Powiecie Goleniowskim będą świadczone w trybie stacjonarnym. 

 

Rejestracja pod nr tel. 91 471 02 24 lub przez stronę internetową np.ms.gov.pl.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat goleniowski od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.
Od 1 stycznia 2021r. Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w powiecie goleniowskim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/zachodnio-pomorskie/powiat-goleniowski

Na stronie internetowej https://www.powiat-goleniowski.pl/a także na stronie poświęconej darmowej pomocy prawnej https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/ znajdują się informacje komu, w jakich przypadkach i w jakim zakresie przysługiwać będzie nieodpłatna pomoc prawna.