ROZWIĄZANIE MAŁŻEŃSTWA PRZEZ ROZWÓD.

Jeżeli w małżeństwie doszło do osłabienia więzi i małżonkowie podejmą decyzję, iż nie chcą kontynuować zawartego związku, powinni pamiętać, iż zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym rozwiązanie małżeństwa przez rozwód jest możliwe, jeżeli nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, a na skutek rozpadu rodziny nie ucierpi dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków.

KOMUNIKAT STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat koszaliński od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od 1 stycznia 2022r. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie koszalińskim prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/zachodnio-pomorskie/powiat-koszalinski

Od 1 stycznia 2022 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, które z jednej strony dotyczą osób, które będą ubiegały się o świadczenia; z drugiej zaś – mają wpływ na wysokość już wypłacanych świadczeń.  Istotną kwestią dla osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej w 2022 r. jest nowa wysokość kryteriów dochodowych oraz maksymalna wysokość świadczeń. Czy zmiana kryteriów dochodowych wpłynie na wysokość świadczeń?

W dniach 3 i 5 października 2021r. adwokat/doradca obywatelski Łukasz Gołubiński przeprowadził warsztaty edukacyjne dla seniorów z Dziennego Domu Seniora w Tymieniu i Klubu Seniora w Mścicach.

Umowa najmu znajduje dość częste zastosowanie w praktyce. Coraz więcej słyszy się także o najmie okazjonalnym. Poznajmy więc prawa i obowiązki a także różnice wynikające z tych umów.

Warto wiedzieć, że ostatnia nowelizacja przepisów ustawy Prawo upadłościowe z 24 marca 2020 roku wprowadziła szereg istotnych zmian w upadłości konsumenckiej głównie z myślą o konsumentach. Z jednej strony dużo łatwiej będzie ogłosić upadłość konsumencką, z drugiej zaś jej ogłoszenie nie daje gwarancji uzyskania oczekiwanego skutku w postaci całkowitego umorzenia długów.  Przyjrzyjmy się co to za zmiany i czego dokładnie dotyczą?   

Zachowek to uprawnienie bliskich spadkodawcy (dzieci, małżonka, rodziców) do żądania zapłaty określonej kwoty od osób, które nabyły prawa do spadku.

Spadkodawca może dowolnie rozporządzić swoim majątkiem np. sporządzając testament albo w drodze wcześniej dokonanej darowizny (np. darując komuś składnik majątku). Zdarza się, że zapisy testamentowe oraz wcześniejsze czynności spadkobiercy (np. darowanie komuś mieszkania, domu) pomijają blisko spokrewnione z nim osoby. Do ochrony praw osób bliskich spadkodawcy służy zachowek. Zatem jeżeli dziecko, wnuk, rodzic lub małżonek zostali pominięci przez spadkodawcę mają prawo dochodzić roszczenia o zachowek.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat koszaliński od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.
Od 1 stycznia 2021r. Punkty Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie koszalińskim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/zachodnio-pomorskie/powiat-koszalinski

Na stronie internetowej https://www.powiat.koszalin.pl/a także na stronie poświęconej darmowej pomocy prawnej https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/ znajdują się informacje komu, w jakich przypadkach i w jakim zakresie przysługiwać będzie nieodpłatna pomoc prawna.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Kliknij aby wyświetlić