Warto wiedzieć, że ostatnia nowelizacja przepisów ustawy Prawo upadłościowe z 24 marca 2020 roku wprowadziła szereg istotnych zmian w upadłości konsumenckiej głównie z myślą o konsumentach. Z jednej strony dużo łatwiej będzie ogłosić upadłość konsumencką, z drugiej zaś jej ogłoszenie nie daje gwarancji uzyskania oczekiwanego skutku w postaci całkowitego umorzenia długów.  Przyjrzyjmy się co to za zmiany i czego dokładnie dotyczą?   

Zachowek to uprawnienie bliskich spadkodawcy (dzieci, małżonka, rodziców) do żądania zapłaty określonej kwoty od osób, które nabyły prawa do spadku.

Spadkodawca może dowolnie rozporządzić swoim majątkiem np. sporządzając testament albo w drodze wcześniej dokonanej darowizny (np. darując komuś składnik majątku). Zdarza się, że zapisy testamentowe oraz wcześniejsze czynności spadkobiercy (np. darowanie komuś mieszkania, domu) pomijają blisko spokrewnione z nim osoby. Do ochrony praw osób bliskich spadkodawcy służy zachowek. Zatem jeżeli dziecko, wnuk, rodzic lub małżonek zostali pominięci przez spadkodawcę mają prawo dochodzić roszczenia o zachowek.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat koszaliński od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.
Od 1 stycznia 2021r. Punkty Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie koszalińskim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/zachodnio-pomorskie/powiat-koszalinski

Na stronie internetowej https://www.powiat.koszalin.pl/a także na stronie poświęconej darmowej pomocy prawnej https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/ znajdują się informacje komu, w jakich przypadkach i w jakim zakresie przysługiwać będzie nieodpłatna pomoc prawna.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Kliknij aby wyświetlić

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Sposoby przekazania majątku możemy podzielić na dwie grupy, jedna z nich to mortis causa, czyli czynności dokonywane na wypadek śmierci i związane z dziedziczeniem, zaliczamy do nich testament, zapis, zapis windykacyjny i polecenie – co bardzo istotne osoba przekazująca w ten sposób swój majątek, do końca życia pozostaje jego właścicielem, a skutki przekazania następują dopiero z chwilą jej śmierci!. Drugą grupą są czynności dokonywane inter vivos, czyli między żyjącymi, należą do nich umowa o dożywocie i darowizna, na mocy których osoba przekazująca traci własność składników majątku, które przepisuje.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Czym są bezpłatne mediacje?

Zdju0119cie logo wprowadzenie

MOŻLIWOŚĆ ODROCZENIA SPŁATY KREDYTÓW Z POWODU ZAGROŻENIA ROZPSTRZESTRZENIANIA SIĘ PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Szanowni Państwo,

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.z 2020 r. poz.374), na podstawie informacji Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2020 r. zawieszam na okres od 16.03.2020 r. do odwołania udzielanie osobiście na terenie powiatu koszalińskiego nieodpłatnych porad prawnych oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat koszaliński od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ/NIEODPŁATNYCH PORAD OBYWATELSKICH.