Zapraszamy do zapoznania się z e-planszami. Linki znajdują się poniżej:

ZACHOWEK 

RODZAJE ZATRUDNIENIA 

PRZEDAWNIENIE 

JAKIE DOKUMENTY PRZYGOTOWAĆ

Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej


Każdy pacjent w Polsce ma prawo do dostępu do swojej dokumentacji medycznej, co jest kluczowym elementem ochrony zdrowia i praw pacjenta. Dokumentacja medyczna zawiera informacje dotyczące stanu zdrowia pacjenta oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Poniżej przedstawiam szczegółowe informacje na temat tego prawa, procedur dostępu oraz przydatne kontakty.

Obowiązek alimentacyjny jest to obowiązek rodziców do łożenia na utrzymanie dzieci.

Treścią obowiązku alimentacyjnego jest dostarczanie przez zobowiązanego środków utrzymania – to jest środków niezbędnych do zaspokojenia jego usprawiedliwionych potrzeb. Za potrzeby takie należy uznać między innymi wyżywienie, utrzymanie, mieszkanie, leczenie, zakup odzieży oraz środków higieny osobistej, opłata za przedszkole, opłata za żłobek, opłata za zajęcia dodatkowe.

Oboje małżonkowie są obowiązani współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym, w szczególności udzielać sobie wzajemnie informacji o stanie majątku wspólnego, o wykonywaniu zarządu majątkiem wspólnym i o zobowiązaniach obciążających majątek wspólny. Co do zasady każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym. Wykonywanie zarządu obejmuje czynności, które dotyczą przedmiotów majątkowych należących do majątku wspólnego, w tym czynności zmierzające do zachowania tego majątku.

Przedmiotami majątkowymi służącymi małżonkowi do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej małżonek ten zarządza samodzielnie. W razie przemijającej przeszkody drugi małżonek może dokonywać niezbędnych bieżących czynności.

W dniu 19 października 2023r. odbyły się warsztaty edukacyjne w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych. Tematyka spotkania skupiła się na

W dniu 09 października 2023r. w Ośrodku Kultury w Karlinie przy ulicy Parkowej 1 odbyły się 1.5 godzinne warsztaty . Spotkanie było przeznaczone dla seniorów i dotyczyły tematu " System wyborczy w Polsce" oraz " Jak oddać ważny głos na karcie wybroczej". 

Kredyty „chwilówki” to rodzaj pożyczek krótkoterminowych, który stał się popularny jako szybkie źródło finansowania w nagłych sytuacjach. Wiele osób korzysta z tego rodzaju pożyczek, aby sprostać nieprzewidzianym wydatkom lub nagłym potrzebom finansowym. Jednak zanim zdecydujesz się na tego rodzaju pożyczkę, warto wiedzieć, na co zwracać uwagę, aby uniknąć potencjalnych pułapek i nieprzyjemnych niespodzianek.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym e-poradnikiem. Link znajduje się poniżej:

E-informator -  PRAWA I OBOWIĄZKI OBYWATELSKIE

Zachęcamy do zapoznania się z naszym e-informatorem. Link znajduje się poniżej:

E-informator- MEDIACJA

Zapraszamy do zapoznania się z e-planszami. Linki znajdują się poniżej:

 

UPRAWIENI DO KORZYSTANIA Z NIEODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ

METODY OSZUSTW

MAJĄTEK WSPÓLNY MAŁŻONKÓW – Z CZEGO KONKRETNIE SIĘ SKŁADA

MOBBING