Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat białogardzki od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od 3 stycznia 2022r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie białogardzkim prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/zachodnio-pomorskie/powiat-bialogardzki

W dniu 14 grudnia 2021r. radca prawny Cezary Wicik przeprowadził zajęcia z zakresu edukacji prawnej w Budynku Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie. Spotkanie zorganizowane zostało dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz w ramach spotkania kawiarenki obywatelskiej. 

W dniach 29 listopada 2021r. oraz 6 grudnia 2021r. doradca obywatelski Anna Janik przeprowadziła warsztaty z zakresu edukacji prawnej dla seniorów z Klubu Seniora w Karlinie.

 W dniu 19 listopada 2021r. radca prawny/doradca obywatelski Krzysztof Bednarz przeprowadził zajęcia z zakresu edukacji prawnej dla uczniów klas licealnych I Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie.

Na mocy Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych – niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika przysługuje refundacja składek KRUS. By spełnić warunki niepełnosprawny rolnik lub rolnik zobowiązany do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika musi:

W 2019 wzrosła świadomość konsumentów w kwestii odpowiedzialności usługodawców za zabiegi kosmetyczne. Wskutek tego jest to kolejna grupa zawodowa, która zaczyna ponosić konsekwencje swoich błędów w stopniu znaczącym. Co do zasady spowodowane jest to głównie poprzez popularyzacje i stopniowe powiększanie się rynku usług.

Roszczenie jest to prawo będące uprawnieniem jednej osoby do żądania od oznaczonej, drugiej osoby zachowania się w ściśle określony sposób, np. poprzez zapłacenie zobowiązania, przystąpienie do umowy, naprawienie szkody.

Porady z dniem 4 maja 2021r. będą świadczone w trybie stacjonarnym.

Od dnia 22 marca 2021r. do odwołania, porady będą świadczone telefonicznie.

Od dnia 1 marca 2021r. porady w Powiecie Białogardzkim będą świadczone w trybie stacjonarnym. 

 

Rejestracja pod nr tel. 94 312 09 14 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.