Obowiązek alimentacyjny jest to obowiązek rodziców do łożenia na utrzymanie dzieci.

Treścią obowiązku alimentacyjnego jest dostarczanie przez zobowiązanego środków utrzymania – to jest środków niezbędnych do zaspokojenia jego usprawiedliwionych potrzeb. Za potrzeby takie należy uznać między innymi wyżywienie, utrzymanie, mieszkanie, leczenie, zakup odzieży oraz środków higieny osobistej, opłata za przedszkole, opłata za żłobek, opłata za zajęcia dodatkowe.

Oboje małżonkowie są obowiązani współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym, w szczególności udzielać sobie wzajemnie informacji o stanie majątku wspólnego, o wykonywaniu zarządu majątkiem wspólnym i o zobowiązaniach obciążających majątek wspólny. Co do zasady każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym. Wykonywanie zarządu obejmuje czynności, które dotyczą przedmiotów majątkowych należących do majątku wspólnego, w tym czynności zmierzające do zachowania tego majątku.

Przedmiotami majątkowymi służącymi małżonkowi do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej małżonek ten zarządza samodzielnie. W razie przemijającej przeszkody drugi małżonek może dokonywać niezbędnych bieżących czynności.

W dniu 19 października 2023r. odbyły się warsztaty edukacyjne w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych. Tematyka spotkania skupiła się na

W dniu 09 października 2023r. w Ośrodku Kultury w Karlinie przy ulicy Parkowej 1 odbyły się 1.5 godzinne warsztaty . Spotkanie było przeznaczone dla seniorów i dotyczyły tematu " System wyborczy w Polsce" oraz " Jak oddać ważny głos na karcie wybroczej". 

Kredyty „chwilówki” to rodzaj pożyczek krótkoterminowych, który stał się popularny jako szybkie źródło finansowania w nagłych sytuacjach. Wiele osób korzysta z tego rodzaju pożyczek, aby sprostać nieprzewidzianym wydatkom lub nagłym potrzebom finansowym. Jednak zanim zdecydujesz się na tego rodzaju pożyczkę, warto wiedzieć, na co zwracać uwagę, aby uniknąć potencjalnych pułapek i nieprzyjemnych niespodzianek.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym e-poradnikiem. Link znajduje się poniżej:

E-informator -  PRAWA I OBOWIĄZKI OBYWATELSKIE

Zachęcamy do zapoznania się z naszym e-informatorem. Link znajduje się poniżej:

E-informator- MEDIACJA

Zapraszamy do zapoznania się z e-planszami. Linki znajdują się poniżej:

 

UPRAWIENI DO KORZYSTANIA Z NIEODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ

METODY OSZUSTW

MAJĄTEK WSPÓLNY MAŁŻONKÓW – Z CZEGO KONKRETNIE SIĘ SKŁADA

MOBBING

Dnia 07 czerwca 2023r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Tychwoie odbyły się 45 minutowe warsztaty . Tematyka spotkania obejmowała wybrane zagadnienia z zakresu prawa spadkowego, prowadzeniu punktów NPP oraz NPO, mediacji, kto może zwolnić się od kosztów sądowych oraz komu przysługuje i jak uzyskać pełnomocnika z urzędu.

W dniu 23 listopada odbyło sie spotkanie edukacyjne z Kołem Gospodyń Wiejskich nad Parsętą w Rościnie. Przedmiotem spotkania było m. in nieodpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie oraz mediacja. Omawiana tematyka prawna dotyczyła także kół gospodyń wiejskich.  Prowadzącym spotkanie był radca prawny Cezary Wicik.