Obecnie bardzo popularne jest zwieranie pomiędzy małżonkami umów majątkowych małżeńskich, potocznie zwanych intercyzą, która znosi majątkową wspólność ustawową, która powstaje z mocy prawa w chwili zawarcia związku małżeńskiego.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 23 sierpnia 2019r. w Domu Seniora w Dobrzanach odbyło się spotkanie edukacyjne dla seniorów. Spotkanie poprowadził radca prawny Adrian Skrzypek.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat stargardzki od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.
Od 1 stycznia 2021r. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie stargardzkim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.

https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/zachodnio-pomorskie/powiat-stargardzki-punkt-nr-4

Na stronie internetowej http://www.powiatstargardzki.eu/a także na stronie poświęconej darmowej pomocy prawnej https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/ znajdują się informacje komu, w jakich przypadkach i w jakim zakresie przysługiwać będzie nieodpłatna pomoc prawna.

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Szanowni Państwo !

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2020 roku Zaborskie Towarzystwo Naukowe nie prowadzi punktów nieodpłatnych porad prawnych dla powiatu stargardzkiego.

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Szanowni Państwo!

Informujemy, iż punkt nieodpłatnych porad prawnych w Starej Dąbrowie w dniu 24 grudnia 2019r. (wtorek) będzie nieczynny. Z porad będzie można skorzystac w dniu 31 grudnia 2019r. (wtorek) w godzinach od 7.30 do 15.30. 

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych. 

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 09 grudnia 2019 r. odbyło się spotkanie edukacyjne z uczniami Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Stargardzie. Spotkanie poprowadziła radca prawny Marta Rybkowska.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 20 listopada 2019 r. w Zespole Szkół Nr 2 w Stargardzie odbyło się spotkanie edukacyjne z uczniami klas IV technikum. Spotkanie poprowadził adwokat Jakub Sidorowski.

Zdju0119cie logo wprowadzenie
W dniu 27 maja 2019 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1405 t.j. wraz późn. zm, dalej: „u.k.u.r.”), której zasadniczym celem jest zmniejszenie ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi. Poniżej przedstawione zostaną najistotniejsze zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 30 sierpnia 2019r. w Domu Seniora w Dobrzanach odbyły się warsztaty edukacyjne dla seniorów. Warsztaty poprowadził radca prawny Adrian Skrzypek.

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Dziedziczenie ustawowe jest obok dziedziczenia testamentowego formą zgodnie z którą spadkobiercy są powoływani do spadku.