Dnia 17 czerwca 2022 roku punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Kobylance realizuje dyżur w zmienionej lokalizacji tj. w Starostwie Powiatowym w Stargardzie ul. Skarbowa 1 (parter budynku) w godz. 12.30-16.30.

Z inicjatywy Wojewody w Punktach Nieodpłatnych Porad Obywatelskich na terenie Powiatu Stargardzkiego mogą korzystać uchodźcy z Ukrainy (każdy kto zamieszkuje i przebywa na terenie naszego kraju). Wskazane jest aby skorzystać z takiej porady przy wsparciu osoby, która płynnie posługuje się językiem polskim w mowie i piśmie. 

Wizytę w punkcie należy zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu 91 48 04 919 lub 91 48 04 923 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00.

KOMUNIKAT

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat stargardzki od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od 1 stycznia 2022r. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie stargardzkim prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/zachodnio-pomorskie/powiat-stargardzki-punkt-nr-4

Zgodnie z Kodeksem pracy pracownik, który po raz pierwszy podejmuje pracę, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Przyczyną takiego kroku są przede wszystkim długi, które pozostawił spadkodawca. Czy jednak zawsze warto odrzucać spadek nawet wtedy, gdy obarczony on jest długami? Na pewno warto to zrobić w przypadku, gdy spadkodawca nie miał żadnego majątku, tylko pozostawił po sobie same długi.

5 oraz 12 sierpnia 2021 roku miały miejsce kolejne spotkania edukacyjne we wsi Kozy. Po raz kolejny poprowadzone przez doradcę obywatelskiego Adriana Skrzypka. 

Dnia 27 lipca 2021 roku odbyło się spotkanie edukacyjne dla mieszkańców wsi Kozy w świetlicy wiejskiej. Zajęcia zostały poprowadzone przez doradcę obywatelskiego Adriana Skrzypka.

ZAPROSZENIE

Starostwo Powiatowe w Stargardzie wraz z Zaborskim Towarzystwem Naukowym serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Chociwel na spotkanie edukacyjne o tematyce prawniczej.
Spotkanie z prawnikiem odbędzie się w dniach 17 i 18 sierpnia 2021r. po godzinie 16-stej na Hali Widowiskowo – Sportowej przy
ul. H. Dąbrowskiego 15 w Chociwlu.
Wstęp jest bezpłatny, natomiast ilość osób zainteresowanych spotkaniem ograniczona ze względu na zachowanie należytego dystansu.

Wysłuchaj prelekcji. Jeżeli masz pytania, wątpliwości śmiało zapytaj prawnika! Z pewnością postara się udzielić Ci odpowiedzi na to, co Ciebie nurtuje.

Prosimy o zachowanie warunków bezpieczeństwa sanitarnego.

W dniu 1 czerwca 2021r. przeprowadzono warsztaty edukacyjne dla uczniów z Zespołu Szkół nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Stargardzie, których koordynatorem był doradca obywatelski Adrian Skrzypek.