Z inicjatywy Wojewody w Punktach Nieodpłatnych Porad Obywatelskich na terenie Powiatu Stargardzkiego mogą korzystać uchodźcy z Ukrainy (każdy kto zamieszkuje i przebywa na terenie naszego kraju). Wskazane jest aby skorzystać z takiej porady przy wsparciu osoby, która płynnie posługuje się językiem polskim w mowie i piśmie. 

Wizytę w punkcie należy zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu 91 48 04 919 lub 91 48 04 923 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat stargardzki od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od 1 stycznia 2022r. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie stargardzkim prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/zachodnio-pomorskie/powiat-stargardzki-punkt-nr-5

W Domu Kultury w Suchaniu przeprowadzono serię spotkań z seniorami z Dziennego Domu "SENIOR+", które realizowała radca prawny Marta Rybkowska.

W dniu 8 września 2021r. odbyły się warsztaty z zakresu edukacji prawnej dla seniorów z Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stargardzie.

Spotkanie poprowadziła radca prawny Marta Rybkowska.

ZAPROSZENIE

Starostwo Powiatowe w Stargardzie wraz z Zaborskim Towarzystwem Naukowym serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Chociwel na spotkanie edukacyjne o tematyce prawniczej.
Spotkanie z prawnikiem odbędzie się w dniach 17 i 18 sierpnia 2021r. po godzinie 16-stej na Hali Widowiskowo – Sportowej przy
ul. H. Dąbrowskiego 15 w Chociwlu.
Wstęp jest bezpłatny, natomiast ilość osób zainteresowanych spotkaniem ograniczona ze względu na zachowanie należytego dystansu.

Wysłuchaj prelekcji. Jeżeli masz pytania, wątpliwości śmiało zapytaj prawnika! Z pewnością postara się udzielić Ci odpowiedzi na to, co Ciebie nurtuje.

Prosimy o zachowanie warunków bezpieczeństwa sanitarnego.

Stosownie do treści art 102 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2020.755 t.j.; dalej w znaczeniu ustawa) „ Zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny lub ich poniesienie narazi ją na taki uszczerbek”.

Zgodnie z art 924 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U.2020.1740; dalej k.c.) „Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy.” Art 925 k.c. stanowi zaś, że „Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku”, a art. 926 § 1 k.c. „Powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu”.

Zgodnie z art. 1012 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz.U.2020.1740; dalej w znaczeniu k.c.) „ Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić”.

Z dniem 1 czerwca 2021r. powraca świadczenie nieodpłatnych porad prawnych w trybie stacjonarnym we wszystkich punktach z wyjątkiem punktu w Ińsku. W tym punkcie porad będą odbywać się w trybie stacjonarnym z dniem 1 lipca 2021r.

Rejestracja pod numerem tel. 91 480 49 23 w godzinach 8:00-15:00 lub przez stronę internetową np.ms.gov.pl.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat stargardzki od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.
Od 1 stycznia 2021r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w powiecie stargardzkim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.

https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/zachodnio-pomorskie/powiat-stargardzki-punkt-nr-5

Na stronie internetowej http://www.powiatstargardzki.eu/, a także na stronie poświęconej darmowej pomocy prawnej https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/ znajdują się informacje komu, w jakich przypadkach i w jakim zakresie przysługiwać będzie nieodpłatna pomoc prawna.