Stosownie do treści art 102 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2020.755 t.j.; dalej w znaczeniu ustawa) „ Zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny lub ich poniesienie narazi ją na taki uszczerbek”.

Zgodnie z art 924 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U.2020.1740; dalej k.c.) „Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy.” Art 925 k.c. stanowi zaś, że „Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku”, a art. 926 § 1 k.c. „Powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu”.

Zgodnie z art. 1012 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz.U.2020.1740; dalej w znaczeniu k.c.) „ Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić”.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat stargardzki od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.
Od 1 stycznia 2021r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w powiecie stargardzkim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.

https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/zachodnio-pomorskie/powiat-stargardzki-punkt-nr-5

Na stronie internetowej http://www.powiatstargardzki.eu/, a także na stronie poświęconej darmowej pomocy prawnej https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/ znajdują się informacje komu, w jakich przypadkach i w jakim zakresie przysługiwać będzie nieodpłatna pomoc prawna.

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Szanowni Państwo !

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2020 roku Zaborskie Towarzystwo Naukowe nie prowadzi punktów nieodpłatnych porad prawnych dla powiatu stargardzkiego.

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniach 24 grudnia 2019r. (wtorek) i 31 grudnia 2019r. (wtorek) punkt nieodpłatnych porad prawnych w Suchaniu czynny będzie w godzinach od 8.00 do 12.00. 

Zapraszmy do korzystania z darmowyh porad prawnych. 

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 9 grudnia 2019r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie odbyło się szkolenie edukacyjne dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Szkolenie poprowadził adwokat Jakub Sidorowski.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 5 grudnia 2019r. w Bursie Szkolnej w Stargardzie odbyło się spotkanie edukacyjne dla uczniów. Spotkanie poprowadził adwokat Jakub Sidorowski.

Zdju0119cie logo wprowadzenie
W dniu 20 listopada 2019 r. w Zespole Szkół Nr 2 w Stargardzie odbył się wykład edukacyjny dla uczniów klas IV technikum. Wykład poprowadził adwokat Jakub Sidorowski.
 

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 18 października 2019r. w Zespole Szkół Budowlanych w Stargardzie odbyły się warsztaty edukacyjne dla uczniów. Spotkanie poprowadził radca prawny Adrian Skrzypek.