Punkt nieodpłatnych porad prawnych w Czarnej Wodzie w dniu 2 maja 2022 roku będzie pełnił dyżur w sposób zdalny.

W dniu 2 marca odbyły się zajęcia edukacyjne, w których uczestniczyli seniorzy i osoby zainteresowane, głównie podopieczni MOPS. Tematem prowadzonych zajęć było nowe świadczenie jakim jest dodatek osłonowy.

Ustawa z 14.11.2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy i o zmianie niektórych innych ustaw wprowadziła do polskiego prawa pracy instytucję mobbingu, którą od tego czasu reguluje art. 943 § 1–5 k.p.. Na początku tego przepisu ustawodawca nałożył na wszystkich pracodawców obowiązek przeciwdziałania mobbingowi (art. 943 § 1 k.p.).

Bardzo często w swojej praktyce zawodowej, jako profesjonalni pełnomocnicy, spotykamy się z problematyką szeroko rozumianego pojęcia kontaktów rodziców z dziećmi w przypadku kiedy relacja pomiędzy rodzicami ostatecznie się kończy, czy to rozwodem czy też rozstaniem w przypadku związków partnerskich. Wówczas najczęściej dziecko pozostaje z jednym rodzicem, a drugi po wyprowadzce jest swego rodzaju rodzicem „dochodzącym”.

KOMUNIKAT STAROSTY STAROGARDZKIEGO z dn. 20 stycznia 2022 roku

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat starogardzki od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.


Od 1 stycznia 2022r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w powiecie starogardzkim prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/pomorskie/powiat-starogardzki-czarna-woda

W dniu 4 listopada 2021r. adwokat Barbara Miloch-Kosikowska przeprowadziła warsztaty edukacyjne dla młodzieży i dorosłych dla mieszkańców gminy Czarna Woda.

W dniu 6 września 2021r., na Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie odbyły się otwarte zajęcia edukacyjne, których uczestnikami były osoby zainteresowane tematyką warsztatów zarówno z terenu gminy Czarna Woda jak i gmin sąsiadujących.

Co do zasady podstawową formą nabycia własności nieruchomości jest jej kupno bądź otrzymanie drogą dziedziczenia lub darowizny. Zdarza się jednak, że nieruchomość należąca do innej osoby znajduje się w posiadaniu kogoś, kto nie jest jej właścicielem chociaż jak właściciel się zachowuje czyli faktycznie wykonuje prawo własności w ciągu oznaczonego w ustawie, jaką jest kodeks cywilny, czasu.

Dnia 18 marca 2021r. odbyły się warsztaty edukacyjne, w którym uczestniczyli pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz inne osoby zainteresowane tematyką warsztatów zwłaszcza podopieczni MOPS w Czarnej Wodzie i trzy osoby z gmin sąsiadujących. Zajęcia poprowadziła adwokat Barbara Miloch - Kosikowska.