Dnia 6 lutego 2024r. w  Miejskim Ośrodku pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie odbyły się warsztaty skierowane do młodzieży w godz. 13.30-14.15; 14.25-15.10 Tematyką spokania były: Zagrożenia związane z udostępnieniem wrażliwych danych w internecie (w tym również zdjęć i informacji jedynie pozornie nieistotnych)

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi e-planszami. Link znajduje się poniżej:

ŚRODOWISKO PRACY CZ. II

Zapraszamy do zapoznania się z e-planszami. Linki znajdują się poniżej:

ZACHOWEK

RODZAJE ZATRUDNIENIA

Dnia 19  września 2023r. w  Salce TKKF UM w Czarnej Wodzie odbyły się warsztaty skierowane do mieszkańców w godz. 14:00-15:30. Tematyką spokania był: Zasady współżycia społecznego zwłaszxza w stosunkach sąsiedzkich. 

Dnia 14 września 2023r. w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie odbyły się warsztaty szkoleniowe skierowane zwłaszcza dla młodzieży w godz. 13:00-14:30. Tematyką spotkania były: Narkotyki - posiadanie na sprzedaż, a na użytek własny - różnica, odpowiedzialność karna, gdzie szukać pomocy dla osób uzależnionych.

Przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, określają warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń i z pewnością znaczna cześć z Nas miała z ustawą tą do czynienia.

Dnia 1 września 2023r. w  Bibliotece Miejskiej w Czarnej Wodzie odbyły się warsztaty skierowane zwłaszcza dla seniorów w godz. 13:15-14:45. Tematyką spokania był: Interaktywny senior - zachowanie ostrożności w rzeczywistości wirtualnej, zagrożenia i sposoby na minimalizację ryzyka.

Na podstawie artykułu Catcalling – pytanie o potrzebę kryminalizacji "ulicznego molestowania" w Polsce. Społeczna ocena zjawiska dr Janikowskiego

W pierwszej kolejności należałoby się zastanowić czym w ogóle jest "Uliczne molestowanie". Przyjmuje się, że jest o zjawisko od zawsze występujące w przestrzeni publicznej, ale dopiero stosunkowo niedawno uznano je za coś tak bardzo negatywnego, że przystąpiono do rozważań czy nie należałoby podjąć kroków zmierzających do karania tym, którzy się go dopuszczają. Najogólniej polega ono na stosowaniu przez sprawcę, najczęściej na widok przypadkowej, obcej osoby napotkanej na ulicy, komentarzy w postaci wulgarnych zaczepek, obscenicznych gestów, odgłosów, gwizdów, trąbienia czy usilnych i niechcianych przez odbiorcę prób nawiązania rozmowy. Zaznaczyć należy, że z przeprowadzonych badań i obserwacji dużo czesciej molestowania ulicznego dopuszczają się mężczyźni wobec kobiet oraz najczęściej są to ludzie młodzi.

Wybrane zagadnienia do zmian w Kodeksie Pracy

W dniu 26 kwietnia 2023 r. weszły w życie istotne zmiany  kodeksu pracy. Dotyczą one między innymi wypowiadania umów o pracę oraz ochrony pracownika przed rozwiązaniem umowy o pracę.

Do kodeksu pracy wprowadzono regulacje chroniące pracowników przed zwolnieniem z powodu skorzystania z nowo przyznanych im praw.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 294 § 1 k.p.:

Punkt nieodpłatnych porad prawnych w Czarnej Wodzie dnia 23 i 30 grudnia 2022 roku będzie pełnił dyżury w sposób zdalny.