Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat bytowski od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.
Od 1 stycznia 2021r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w powiecie bytowskim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/pomorskie/powiat-bytowski-npp

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Tytułem wstępu wskazać należy, że w polskim prawie przewidziane są dwie formy dziedziczenia po osobach zmarłych – na mocy ustawy lub pozostawionego przez spadkodawcę testamentu. W praktyce najczęściej mamy do czynienia z pierwszą z podanych opcji, w której zasady dziedziczenia majątku zmarłego regulują przepisy Kodeksu cywilnego (artykuły od 931 do 940). W dużym skrócie można stwierdzić, że co do zasady spadkobiercami ustawowymi są dzieci lub wnuki spadkodawcy oraz jego małżonek, zaś w razie ich braku do spadku z mocy ustawy mogą być powołani kolejno rodzice zmarłego, jego rodzeństwo, a nawet członkowie dalszej rodziny.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W procedurze cywilnej istnieje kilka rodzajów orzeczeń, na mocy których sąd rozstrzyga daną sprawę. Z całą pewnością każdy słyszał o:

- wyroku (którym kończy się np. sprawa o rozwód, alimenty)

- oraz postanowieniu (którym sąd rozstrzyga np. kwestię kontaktów z dzieckiem, czy stwierdza nabycie spadku).

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W większości przypadków osoby decydujące się na złożenie pozwu o rozwód wnoszą o orzeczenie tegoż rozwodu z wyłącznej winy drugiego małżonka. Ale czy zawsze warto wnosić o orzekanie o winie? Jakie konsekwencje się z tym wiążą?

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Od 1 czerwca br. ponownie będzie można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej przez adwokata, radcy prawnego czy doradcę obywatelskiego w punktach mieszczących się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bytowie oraz Miastku.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z wirusem COVID-19 oraz kierując się dobrem i bezpieczeństwem klientów korzystających z usług Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego od 25 marca 2020 r. do odwołania porady będą udzielane wyłącznie telefonicznie lub internetowo.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W grudniu 2019r. w Kołczygłowach oraz Parchowie odbyły się spotkania edukacyjne dotyczące zagadnień prawnych. Spotkania poprowadziła radca prawny Dorota Grabowska.

 

Podczas spotkań omówiono prawo rodzinne i prawo cywilne w zakresie regulującym umowę sprzedaży z uwzględnieniem zasad odstąpienia od umowy zawartej poza siedzibą sprzedawcy oraz roszczeniami, wynikającymi z rękojmi i gwarancji. Na zakończenie spotkań udzielano odpowiedzi na zapytania uczestników.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 13 grudnia 2019r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Bytowie odbyły się warsztaty edukacyjne dla uczniów klasy VIII. Warsztaty poprowadziła radca prawny Marta Wilkońska – Żuralska.

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Szanowni Państwo!

Informujemy, iż punkt nieodpłatnych porad prawnych w Bytowie w dniu 27 grudnia 2019r. (piątek) będzie nieczynny. Z porad będzie można skorzystać w dniu 21 grudnia 2019r. (sobota) w godzinach od 11.30 do 15.30. 

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych. 

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 9 grudnia 2019r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Bytowie odbyło się spotkanie edukacyjne dla uczniów klasy VIII. Spotkanie poprowadziła radca prawny Marta Wilkońska – Żuralska.

 

Na początku spotkania omówiono zawody prawnicze, niezbędne wykształcenie, kompetencje i uprawnienia zawodowe poszczególnych zawodów prawniczych oraz jak odróżnić np. adwokata od notariusza. Następnie poruszono kwestie odpowiedzialności nieletnich za czyny karalne w oparciu o ustawę postępowanie w sprawach nieletnich. Wskazano kiedy nieletni odpowiada za popełniony czyn karalny na przykładzie hejtu w Internecie. Poruszono również kwestie niebezpieczeństwa w sieci, konsekwencji szerzenia mowy nienawiści i agresji w Internecie oraz faktu, że nikt nie pozostaje anonimowy w sieci.