Z dniem 5 lipca 2021r. powraca świadczenie nieodpłatnych porad prawnych w trybie stacjonarnym.

Rejestracja pod numerem tel. 94 372 92 25 w poniedziałek - środa i piątek w godz. 7:00-15:00 a w czwartek w godz. 8:00-16:00 oraz mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Często wynikiem niespełniania obowiązków wynikających z przepisów prawnych, a także z innych powodów zawartych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest utrata statusu osoby bezrobotnej.

            Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje poprzez wydanie decyzji przez starostę. Decyzji tej zostaje nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Ponadto warto dodać, iż często utrata statusu bezrobotnego trwa przez określony czas. Po tym czasie, osoba wyrejestrowana może ponownie ubiegać się o zaewidencjonowanie jej we właściwym powiatowym urzędzie pracy i o ile spełni wymagania wymienione w ustawie o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy z powrotem uzyska status bezrobotnego.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat szczecinecki od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.
Od 1 stycznia 2021r. Punkty Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie szczecineckim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/zachodnio-pomorskie/powiat-szczecinecki-punkt-nr-3

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Dobra osobiste przysługują każdemu człowiekowi. O naruszeniu dobra osobistego należy rozstrzygać mając na uwadze społeczną ocenę określonego zachowania, a nie indywidualne odczucia osoby nim dotkniętej.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Praca dla osoby niepełnosprawnej i możliwość zarobkowania jest fundamentalnym elementem procesu rehabilitacji.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Darowizna jest obecnie jednym z najpopularniejszych sposobów przeniesienia własności nieruchomości, dokonywaną zazwyczaj pomiędzy członkami najbliższej rodziny. Charakterystyczne dla umowy darowizny jest to, że dokonywana jest ona pod tytułem darmym, tj. darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz osoby obdarowanej, kosztem swojego majątku (art. 888 kodeksu cywilnego).

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Szanowni Państwo,

W ramach przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Ministerstwo Sprawiedliwości informuje o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.).

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniach 24 grudnia 2019r. (wtorek) oraz 31 grudnia 2019r. (wtorek) punkt nieodpłatnych porad prawnych w Grzmiącej będzie czynny w godzinach od 8.00 do 12.00. 

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych. 

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniach 28 i 29 października 2019r. w internacie w Białym Borze odbyły się warsztaty edukacyjne pt. Przestępczość wśród nieletnich. Warsztaty poprowadziła adwokat Katarzyna Cembała.