Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat Szczecinecki od dnia 1 stycznia 2024 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od 1 stycznia 2024r. Punkt Niedopłatneo Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie Szczecineckim prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/zachodnio-pomorskie/powiat-szczecinecki-punkt-nr-3

Na stronie internetowej https://powiat.szczecinek.pl/, a także na stronie poświęconej darmowej pomocy prawnej https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/ znajdują się informacje komu, w jakich przypadkach i w jakim zakresie przysługiwać będzie nieodpłatna pomoc prawna.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że od 1 stycznia 2023r. Zaborskie Towarzystwo Naukowe nie prowadzi punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla powiatu Szczecineckiego.

W miesiącu listopadzie i grudniu 2022 roku odbyły się kolejne spotkania z edukacji prawnej w powiecie szczecineckim, które prowadziła adwokat i doradca obywatelski Małgorzata Radej.

Dnia 15 listopada 2022r. odbyło się spotkanie z edukacji prawnej w Centrum Konferencyjnym Zamek w Szczecinku ul. Mickiewicza 2. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy powiatu szczecineckiego oraz słuchacze Uniwersytetu III Wieku.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z E-PORADNIKAMI:

 

DZIEDZICZENIE I SPADEK CZ.II

PRAWA DLA KOBIET CZ.II

ŚRODOWISKO PRACY CZ.II

Mediacja to sposób na wypracowanie satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych i poufnych rozmów. Rozmowy te prowadzi mediator - bezstronna i neutralna osoba trzecia. Do jego zadań, w czasie trwania mediacji, należy wspieranie komunikacji, łagodzenie ewentualnego napięcia lub stresu i pomoc w osiągnieciu porozumienia.

CO TO JEST I JAK DOCHODZI DO WSZCZĘCIA PROCEDURY?

  1. Bezpłatna instytucja uregulowana w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
  2. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.
  3. Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Ogólnie jest to rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

Punkt nieodpłatnych porad obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Barwicach dnia 17 czerwca 2022 roku będzie pełnił dyżur w sposób zdalny.