Od 4 maja 2022 roku Powiat Szczecinecki przywraca udzielanie porad obywatelskich w trybie stacjonarnym.

Od 3 stycznia 2022 roku (poniedziałek) nieodpłatne porady prawne i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Powiatu Szczecineckiego będą świadczone przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość  w ramach obowiązujących harmonogramów. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat szczecinecki od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od 1 stycznia 2022r. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie szczecineckim prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/zachodnio-pomorskie/powiat-szczecinecki-punkt-nr-3

W dniu 22 listopada 2021r. adwokat Łukasz Gołubiński przeprowadził warsztaty edukacyjne dla słuchaczy Domu Seniora w Białym Borze.

W dniu 17 listopada 2021r. adwokat Łukasz Gołubiński przeprowadził warsztaty edukacyjne dla dzieci w Ośrodku Kultury i Turystki w Barwicach.

Od 6 grudnia 2021 roku (poniedziałek) nieodpłatne porady prawne i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Powiatu Szczecineckiego będą świadczone przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość  w ramach obowiązujących harmonogramów. 

Informujemy, że od 26 listopada 2021 r. do 3 grudnia 2021 r. z nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Białym Borze, w Urzędzie Gminy w Grzmiącej oraz w Ośrodku Kultury i Turystyki w Barwicach będzie można skorzystać jedynie  przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

Świadcząc porady prawne w ramach programu nieodpłatnej pomocy prawnej często spotykanym zagadnieniem,  z jakim zgłaszają się petenci jest problem uregulowania spraw majątkowych po zmarłych osobach.

W dniu 17 listopada 2021r. prawnik/doradca obywatelski Marcin Kamiński przeprowadził warsztaty prawne dla pracowników Ośrodka Kultury i Turystyki oraz dla Biblioteki Publicznej w Barwicach.

Na wstępie należy wskazać, że choć potocznie natychmiastowe rozwiązanie z pracownikiemumowy o pracę z jego winy nazywane jest „zwolnieniem dyscyplinarnym” to kodeks pracy nieoperuje takich sformułowaniem. W art. 52 kodeksu pracy mowa jest za to o rozwiązaniu umowy opracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.