Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat kamieński od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.
Od 1 stycznia 2021r. Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie kamieńskim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/zachodnio-pomorskie/powiat-kamienski

Na stronie internetowej http://www.powiatkamienski.pl/a także na stronie poświęconej darmowej pomocy prawnej https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/ znajdują się informacje komu, w jakich przypadkach i w jakim zakresie przysługiwać będzie nieodpłatna pomoc prawna.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Telefoniczny dyżur nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbędzie się w środę 02.09.2020r w godzinach 14.00-18.00. Nieodpłatne poradnictwo obywatelski obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych, porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Zapraszamy!

Zdju0119cie logo wprowadzenie


Telefoniczny dyżur nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbędzie się w środę 05.08.2020r w godzinach 14.00-18.00. Nieodpłatne poradnictwo obywatelski obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych, porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W ciągu 6 miesięcy od dnia śmierci spadkodawcy – spadkobierca powinien złożyć oświadczenie przed sądem lub  notariuszem o odrzuceniu lub przyjęciu spadku. Niekiedy spadkobiercy ustawowi nie wykonują  tego obowiązku. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy wg ich wiedzy spadkodawca nie pozostawił żadnego majątku i nie ma czego dziedziczyć. Po pewnym czasie  okazuje się jednak, że zgłaszają się do nich wierzyciele spadkodawcy i żądają spłaty długów.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Czasem bywa tak, iż – z różnych względów – całość czy też znaczną część swego majątku darowałeś któremuś z członków najbliższej rodziny – zazwyczaj dla współmałżonka lub dziecka. Często zrobiłeś to by ukryć majątek przed wierzycielami lub po prostu – by zabezpieczyć obdarowanego na przyszłość.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Telefoniczny dyżur nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbędzie się w środę 01.07.2020r w godzinach 14.00-18.00. Nieodpłatne poradnictwo obywatelski obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych, porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Zapraszamy!

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Telefoniczny dyżur nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbędzie się w środę 10.06.2020r w godzinach 14.00-18.00. Nieodpłatne poradnictwo obywatelski obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych, porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Zapraszamy!

Zdju0119cie logo wprowadzenie


Telefoniczny dyżur nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbędzie się w środę 13.05.2020r w godzinach 14.00-18.00. Nieodpłatne poradnictwo obywatelski obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych, porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Zapraszamy!

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Telefoniczny dyżur nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbędzie się w czwartek 16.04.2020r w godzinach 14.00-18.00. Nieodpłatne poradnictwo obywatelski obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych, porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Zapraszamy!