Zdju0119cie logo wprowadzenie

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż od 1 stycznia 2019r. punkty Nieodpłatnych Porad Prawnych zlokalizowany w Lubawie podlega pod punkt nr 1 link: http://www.darmowapomoc.com.pl/temat/63/powiat_ilawski_punkt_nr_1_aktualnosci.html

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych. 

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Szanowni Państwo !

Informujemy, że punkt nieodpłatnych porad prawnych w Lubawie przy ul. Kupnera 12 w dniu 24 grudnia 2018 r. będzie otwarty w godzinach 8.00- 12.00. 

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad. 

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 11 grudnia 2018 r. w Zespole Szkół w Lubawie odbyło się spotkanie edukacyjne w Lubawie z młodzieżą szkolną w wieku 16-18 lat. Tematem spotkania były "Umowy zawierane na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa - czyli co każdy konsument wiedzieć powinien". Wykład poprowadziła radca prawny Anna Licznerska.

Zdju0119cie logo wprowadzenie
W dniu 4 grudnia 2018 r. w Internacie Zespołu Szkół w Lubawie odbyło się spotkanie edukacyjne z młodzieżą szkolną w wieku 16-18 lat. Tematem spotkania była "Upadłość konsumencka”. Wykład poprowadziła radca prawny Anna Licznerska.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Jak wygląda życie bez Internetu? W dzisiejszych czasach coraz ciężej odpowiedzieć na to pytanie, bowiem nasze życie w znacznej mierze przeniosło się w świat wirtualny. Z Internetu korzystamy na co dzień poszukując informacji, rozrywki, komunikując się czy robiąc zakupy. Ale czy Internet to sama radość? Otóż nie. W jego otchłani kryje się wiele zagrożeń, na które szczególnie narażone są dzieci i młodzież.

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Osoby, które powróciły do Polski po okresie zatrudnienia w którymś z państw członkowskich Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii, i nie mogą znaleźć zatrudnienia oraz nie mają prawa do transferu zasiłku uzyskanego za granicą, mogą starać się o prawo do świadczenia dla bezrobotnych dzięki zasadzie sumowania okresów ubezpieczenia i zatrudnienia.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Wiele kobiet po rozwodzie postanawia powrócić do panieńskiego nazwiska. Nie rzadko zdarza się również, że mężczyźni zastanawiają się nad tym, czy mogą skłonić byłą żonę do tego, by powróciła do nazwiska panieńskiego. W rzeczywistości zmiana nazwiska po rozwodzie jest bardzo prosta, należy jednak spełnić pewne warunki.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Ochrona i poszanowanie praw osób starszych są jednym z zasadniczych celów polityki społecznej Unii Europejskiej, która realizowana jest w sposób wielokierunkowy. Prawa osób starszych zagwarantowane zostały przede wszystkim w licznych aktach prawnych Unii Europejskiej, m.in. takich, jak: Europejska Karta Społeczna (w szczególności art. 12 i nast. EKS), Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (w szczególności art. 25 KPPUE) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Ponadto, w celu zagwarantowania szerokiej ochrony praw Seniorów w Unii Europejskiej opracowano rożnego rodzaju metody, strategie, rekomendacje, programy, inicjatywy oraz wiele innych działań, które podejmowane są zarówno przez organy unijne, jak i organizacje pozarządowe.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Wiele osób w dzisiejszych czasach boryka się ze spłatą swoich zobowiązań. Często z różnych przyczyn pojawiają się problemy z ich regulowaniem a w końcu zaprzestanie spłaty. Wtedy pojawiają się pytania co teraz będzie i jak postępować w zaistniałej sytuacji? Czy rozmawiać z Wierzycielem czy może czekać aż komornik zapuka do drzwi? Czy jako dłużnicy mamy jakiekolwiek prawa a jeśli tak to jak z nich korzystać?

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Zgodnie z art. 1015 kodeksu cywilnego oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może zostać złożone w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania. Dla spadkobiercy dzień powołania będzie to w zasadzie dzień, w którym dowiedział się o śmierci spadkodawcy lub dzień, w którym spadkobierca powołany w dalszej kolejności dowiedział się o odrzuceniu spadku przez osoby wyprzedzające go przy dziedziczeniu ustawowym.

W 2021 roku udzieliliśmy 8392 porad.

Back to top