W dniu 17.06.2021r. radca prawny/doradca obywatelski Magdalena Sawicka, przeprowadziła warsztaty edukacyjne w Zespole Placówek Oświatowych w Bieżuniu. Szkolenie było przeznaczone dla uczniów dwóch klas 8.

Wysokość ustalonych przez sąd w wyroku lub na mocy ugody alimentów może ulec zmianie. Trzeba pamiętać, że zgodnie z art. 135 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej krio): Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego – sąd orzekając o alimentach bierze  pod uwagę te dwie kwestie łącznie.

            Do obniżenia alimentów może dojść poprzez złożenie pozwu do sądu lub poprzez zawarcie ugody przed mediatorem. Warunkiem do tego aby skorzystać z pomocy mediatora w tej kwestii jest zgoda obydwu stron. Jeśli jej nie ma pozostaje wyłącznie droga sądowa.

            Stosownie do art. 138 krio „W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego”. I to na podstawie tego przepisu możemy żądać zmiany nałożonego obowiązku alimentacyjnego.

Rodzice przepisują za życia swój dobytek (nieruchomości) na swoje dzieci z nadzieją, że one z wdzięczności i szacunku zapewnią im na starość opiekę oraz pomoc. Niestety często rzeczywistość weryfikuje te wyobrażenia - dzieci po otrzymaniu darowizny nie interesują się rodzicami, popadają z nimi w konflikt. Czy w takiej sytuacji jest możliwe odwoła nie darowizny?

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat żuromiński od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.
Od 1 stycznia 2021r. Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie żuromińskim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/mazowieckie/powiat-zurominski

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Starosta Żuromiński informuję o odwieszeniu udzielania porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwaobywatelskiego na terenie Powiatu Żuromińskiego. Udzielanie porad osobiście zostanie wznowione od poniedziałku 07.12.2020 r. we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Żuromińskiego.
Porady udzielane będą w formie umówionych wizyt.Na wizytę należy umówić się telefonicznie pod nr (23) 657 47 00 wew. 39 (w godz. 7:30 - 15:30) lub pod adresem e -mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kobiety w ciąży obsługiwane będą poza kolejnością zgłoszeń.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Starosta Żuromiński przedłuża zawieszenie udzielania porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu żuromińskiego, w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374).

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Dnia 19 października 2020r. odbyło sie Szkolenie Edukacyjne w Zespole Plcówek Oświatowych w Bieżuniu. Spotkanie poprowadziła Radca prawny Magadalena Sawicka.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Dnia 08.10.2020r. odbyło się Spotkanie Edukacyjne w Zespole Szkół Podstawowych w Lubowidzu. Spotkanie poprowadziła radca prawny Magdalena Sawicka. 
Tematyka spotkania opierała się na edukacji prawniczej ze szczegółowym omówieniem prawa karnego oraz zawodów prawniczych. W części dyskusyjnej spotkania uczniowie mieli okazje do zadawania pytań osobie prowadzącej spotkanie. Radca prawny omówiła również działalność i lokalizacje punktów NPP i NPO wskazując na zakres świadczonej w nich pomocy. 

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Dnia 01.10.2020r. miały miejsce Zajęcia Edukacyjne w Zespole Placówek Oświatowych im. Adama Mickiewicza w Kluczborku- Osadzie. Zajęcia poprowadziła radca prawny Magdalena Sawicka. 

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Dnia 25.09.2020r. odbyło się Szkolenie Edukacyjne w Zespole Szkół w Siemiątkowie. Szkolenie poprowadził radca prawny Remigiusz Sawicki.
Uczniowie klasy 7b wzięli udział w spotkaniu, na którym dowiedzieli sie jak postępować w razie chęci odstąpienia od umowy zawartej w lokalu jak i na odległość. Zostali zaznajomieni z instytucjami chroniącymi konsumentów. Po części teoretycznej radca prawny przeprowadził część dyskusyjną. Uczniowei mieli okazje zadać pytania na tematy związane również z punktami NPO i NPP.