Zachowek to uprawnienie do żądania zapłaty sumy pieniężnej – zastrzeżone przez przepisy prawa dla członków najbliższej rodziny zmarłego. Instytucja ta uregulowana jest w Kodeksie cywilnym (art. 991 i nast. KC). Instytucja zachowku zabezpiecza interesy tych osób, które zostały wykluczone z dziedziczenia – albo poprzez pozostawienie przez zmarłego testamentu, albo poprzez fakt przekazania przez spadkodawcę jeszcze za życia swojego majątku np. w formie umowy darowizny.

Uprawniony może żądać tytułem zachowku zapłaty kwoty odpowiadającej części tego co uzyskałby wskutek dziedziczenia ustawowego lub gdyby zmarły nie pominął go przy przekazywaniu majątku za życia np. poprzez uczynione darowizny. Z założenia ma służyć ochronie najbliższej rodziny spadkodawcy, choć bywa że nie zawsze ze względów moralnych ochrona taka powinna przysługiwać.

Umowa najmu zawarta na czas nieokreślony może zostać wypowiedziana w każdej chwili, natomiast wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas określony możliwe jest natomiast tylko w sytuacji, kiedy strony przewidziały taką możliwość w warunkach umowy.

Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas nieokreślony.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi e-planszami. Link znajduje się poniżej:

DZIEDZICZENIE I SPADEK CZ. II

PRAWA DLA KOBIET CZ. II

Zapraszamy do zapoznania się z e-planszami. Linki znajdują się poniżej:

UPRAWIENI DO KORZYSTANIA Z NIEODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ

METODY OSZUSTW

MAJĄTEK WSPÓLNY MAŁŻONKÓW – Z CZEGO KONKRETNIE SIĘ SKŁADA

MOBBING

W dniu 21 września 2023r.  odbyły się warsztaty dla młodzieży w Samorządowej Szkole Podstawowej w Poniatowie w wymiarze 1 godziny lekcyjnej. Warsztaty były przeznaczone dla uczniów klasy VII i VIII.  Tematem warsztatów było "  Działalność w sieci i ochrona wizerunku".

W dniu 19 września 2023r.  odbyły się warsztaty dla młodzieży  w Szkole Podstawowej Zespołu Szkół w Lubowidzu  w wymiarze 2 godzin lekcyjnych. Warsztaty były przeznaczone dla uczniów klasy VIII.  Tematem warsztatów było "  Działalność w sieci i ochrona wizerunku".

W dniu 16 czerwca 2023r.  odbyły się warsztaty dla młodzieży  w Szkole Podstawowej w Łaszewie im. Jana Pawła II  w  wymiarze 2 godzin lekcyjnych. Warsztaty były przeznaczone dla uczniów klasy VII i VIII.  Tematem warsztatów było "  Działalność w sieci i ochrona wizerunku".

W dniu 15 czerwca 2023r.  odbyły się warsztaty dla młodzieży  w Samorządowej Szkole Podstawowej w  Przeradzu Małym  w  wymiarze 2 godzin lekcyjnych. Warsztaty były przeznaczone dla uczniów klasy VII i VIII.  Tematem warsztatów było " Podstawy prawa karnego"

W dniu 7 czerwca 2023r.  odbyły się warsztaty dla młodzieży  w Samorządowej Szkole Podstawowej w Swojęcinie im. Św. St. Kostki w  wymiarze 2 godzin lekcyjnych. Warsztaty były przeznaczone dla uczniów klasy VII i VIII.  Tematem warsztatów było "  Działalność w sieci i ochrona wizerunku".

W dniu 31 maja 2023r.  odbyły się warsztaty dla młodzieży w Samorzdowej Szkole Podstawowej w Sławęcinie im. ppor. Kazimierza Grabowskiego w  wymiarze 1 godziny lekcyjnej. Warsztaty były przeznaczone dla uczniów klasy VIII.  Tematem warsztatów było "  Działalność w sieci i ochrona wizerunku".