Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat nowomiejski od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.
Od 1 stycznia 2021r. Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie nowomiejskim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/warminsko-mazurskie/powiat-nowomiejski

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Szanowni Państwo !

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2020 roku Zaborskie Towarzystwo Naukowe nie prowadzi punktu nieodpłatnych porad prawnych dla powiatu nowomiejskiego.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 11 grudnia 2019 r. w Domu Dziecka w Pacółtowie odbyły się warsztaty edukacyjne dla wychowanków tejże Placówki. Spotkanie poprowadziła radca prawny Natalia Górska.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 4 listopada 2019r. w Klubie Rękodzieła Artystycznego "Pętelka" odbyło się spotkanie edukacyjne. Spotkanie poprowadziła radca prawny Małgorzata Koszewska.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 28 października 2019r. w Klubie Rękodzieła Artystycznego "Pętelka" odbyły się warsztaty edukacyjne. Warsztaty poprowadziła radca prawny Małgorzata Koszewska.

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Podmioty stosunku pracy

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 21 października 2019r. w Grodzicznie odbyło się szkolenie edukacyjne dla osób powyżej 60 roku życia. Tematem szkolenia było: Niezbędne informacje dla osób poszukujących pomocy prawnej”. Spotkanie poprowadziła radca prawny Anna Licznerska.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 14 października 2019r. w Mszanowie odbyło się spotkanie edukacyjne dla seniorów. Spotkanie poprowadziła radca prawny Anna Licznerska. Tematem spotkania było: „Mediacja w sprawach cywilnych i rodzinnych” oraz „Prawa konsumenta”.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 30 września 2019r. w Mszanowie odbyły się warsztaty edukacyjne dla seniorów. Tematem warsztatów było: „Jak przekazać swój majątek dzieciom lub innym osobom. Instytucja zachowku.” Spotkanie poprowadziła radca prawny Anna Licznerska.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 23 września 2019r. w Mszanowie odbyło się szkolenie edukacyjne dla osób powyżej 60 roku życia. Tematem szkolenia były: „Niezbędne informacje dla osób poszukujących pomocy prawnej”. Spotkanie poprowadziła radca prawny Anna Licznerska.