Uzyskanie prawa do świadczenia emerytalnego lub rentowego jest dla wielu osób, w tym rolników, realizacją wieloletniego wysiłku i wkładu w system zabezpieczenia społecznego. Możliwość faktycznego pobierania takich świadczeń w pełnej wysokości przez rolników zależna jest jednak co do zasady od zaprzestania prowadzenia przez nich jakiejkolwiek działalności rolniczej, pod rygorem daleko idących skutków prawnych, z obowiązkiem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń włącznie.

Stan wiedzy prawnej dotyczący alimentów na dzieci bądź na małżonka po rozwodzie uznać należy za ugruntowany. Większość rodziców wie także, że alimenty na dzieci uzyskać można również, gdy rodzice nie pozostawali w sformalizowanym związku. Co jednak w sytuacji, gdy rodzice byli małżeństwem, żyją w rozłączeniu i chwilowo nie chcą się rozwodzić, ani ustanawiać separacji, a jedno z rodziców nie poczuwa się do partycypacji w kosztach utrzymania rodziny, a przede wszystkim dzieci?

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat nowomiejski od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.
Od 1 stycznia 2021r. Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie nowomiejskim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/warminsko-mazurskie/powiat-nowomiejski

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Szanowni Państwo !

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2020 roku Zaborskie Towarzystwo Naukowe nie prowadzi punktu nieodpłatnych porad prawnych dla powiatu nowomiejskiego.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 11 grudnia 2019 r. w Domu Dziecka w Pacółtowie odbyły się warsztaty edukacyjne dla wychowanków tejże Placówki. Spotkanie poprowadziła radca prawny Natalia Górska.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 4 listopada 2019r. w Klubie Rękodzieła Artystycznego "Pętelka" odbyło się spotkanie edukacyjne. Spotkanie poprowadziła radca prawny Małgorzata Koszewska.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 28 października 2019r. w Klubie Rękodzieła Artystycznego "Pętelka" odbyły się warsztaty edukacyjne. Warsztaty poprowadziła radca prawny Małgorzata Koszewska.

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Podmioty stosunku pracy

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 21 października 2019r. w Grodzicznie odbyło się szkolenie edukacyjne dla osób powyżej 60 roku życia. Tematem szkolenia było: Niezbędne informacje dla osób poszukujących pomocy prawnej”. Spotkanie poprowadziła radca prawny Anna Licznerska.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 14 października 2019r. w Mszanowie odbyło się spotkanie edukacyjne dla seniorów. Spotkanie poprowadziła radca prawny Anna Licznerska. Tematem spotkania było: „Mediacja w sprawach cywilnych i rodzinnych” oraz „Prawa konsumenta”.