Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat brodnicki od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.
Od 1 stycznia 2021r. Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w powiecie brodnickim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/kujawsko-pomorskie/powiat-brodnicki-npp

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Kiedy jesteśmy w pełni sił zapracowani i nic nam nie dolega nie myślimy zupełnie o tym, że niekiedy nasza sytuacja rodzinna czy zdrowotna może ulec zmianie. Pewnego dnia okazuje się jednak, że nasze zdrowie zaczyna szwankować, albo zdajemy sobie sprawę, że nasza kariera zawodowa dobiega końca i czas przygotować dokumenty na upragnioną i wyczekiwaną emeryturę. Jakże często w życiu okazuje się, że to co dla nas jest oczywiste w praktyce może być zupełnie inaczej odebrane i interpretowane przez ZUS bądź KRUS.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Dnia 18.09.2020r., odbyło się spotkanie edukacyjne z seniorami z Klubu Seniora w Konojadach z doradcą obywatelskim Martą Wilkońską - Żuralską.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Od 1 października zostają przywrócone stacjonarne porady prawne w Osieku. Poniżej komunikat Starosty Brodnickiego.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W czwartek tj. 10.09.2020r., odbyło się spotkanie edukacyjne z seniorami w Jabłonowie Pomorkim, którego opiekunem jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Warsztaty miały tematykę z prawa m.in. rodzinnego, małżeńskiego prawa majątkowego, bankowgo oraz z zakresu bezpieczeństwa seniorów w sieci i zawieraniu umów na odległość.

Spotkanie przebiegło w świetnej, wesołej atmosferze. Seniorzy byli bardzo aktywni, zadawli pytania, opowiadali o swoich doświadczeniach i mogli skorzystać z indywidualnych porad prawnych.

Warsztaty przeprowadzila Pani Marta Wilkońska-Żuralska.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Zadatek należy do grupy tzw. dodatkowych postanowień umownych, wzmacniających więź zobowiązaniową między stronami i pełniącym funkcje mobilizującą, dyscyplinującą oraz zabezpieczającą (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 31 maja 2019 r., IV CSK 163/18, LEX nr 2686043). Celem zadatku jest zatem przede wszystkim zwiększenie prawdopodobieństwa, że umowa zostanie wykonana zgodnie z jej treścią, ustaloną przez strony takiego kontraktu. W związku z tym zadatek stosunkowo często jest wykorzystywany w celu zabezpieczenia wykonania umowy.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Ochrona pracownic w ciąży ma silne umocowanie w przepisach prawa pracy, czego najlepszym (ale nie jedynym) przykładem jest przepis art. 177 § 1 k.p. Zgodnie z tym przepisem pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. Jakkolwiek sama treść tego przepisu nie powinna budzić poważniejszych wątpliwości, to już jego stosowanie w praktyce nierzadko takie wątpliwości wywołuje. Jak zatem należy rozumieć i interpretować ten przepis? Jak bardzo przepis ten chroni pracownice w ciąży?

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Odrębnie od części szczególnej kodeksu karnego w ustawie prawo budowalne zostało stypizowanych kilka przestępstw związanych z naruszeniem przepisów prawa budowlanego. Przestępstwa te zostały określone w art. 90, art. 91 oraz art. 91a ustawy prawo budowlane.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu 14 czerwca 2019r. (piątek) punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych w Jabonowie Pomorskim przy ul. Głównej 28 czynny będzie w godzinach od 13.00 do 16.00. Z porad będzie można skorzystać w dniu 17 czerwca 2019r. (poniedziałek) w godzinach od 9.00 do 14.00.

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych. 

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Nowelizacja przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej poszerza krąg beneficjentów na osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz upraszcza procedury udzielania takiej pomocy w czasie epidemii.
Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 294, zwanej dalej: „ustawą") poszerzające krąg beneficjentów oraz ułatwiające świadczenie nieodpłatnej pomocy w stanie epidemii.