Punkt nieodpłatnych porad prawnych w Będzinie dnia 2 maja 2022 roku będzie pełnił dyżur w sposób zdalny.

KOMUNIKAT STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat koszaliński od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od 1 stycznia 2022r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w powiecie koszalińskim prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/zachodnio-pomorskie/powiat-koszalinski-npp

W listopadzie 2021r. radca prawny Piotr Malinowski przeprowadził zajęcia z zakresu edukacji prawnej na rzecz grupy emerytowanych członków - działaczy NSZZ Solidarność "Pobrzeże" Regionu Koszalińskiego. 

W dniu 17 listopada 2021r. radca prawny Cezary Wicik przeprowadził spotkanie edukacyjno-prawne z seniorami na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Politechniki Koszalińskiej w Koszalinie.

W dniu 6 listopada 2021r. radca prawny Cezary Wicik przeprowadził zajęcia edukacjne z zakresu prawa dla uczniów Koszalińskiego Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży w Koszalinie.

Stan wiedzy prawnej dotyczący alimentów na dzieci bądź na małżonka po rozwodzie uznać należy za ugruntowany. Większość rodziców wie także, że alimenty na dzieci uzyskać można również, gdy rodzice nie pozostawali w sformalizowanym związku. Co jednak w sytuacji, gdy rodzice byli małżeństwem, żyją w rozłączeniu i chwilowo nie chcą się rozwodzić, ani ustanawiać separacji, a jedno z rodziców nie poczuwa się do partycypacji w kosztach utrzymania rodziny, a przede wszystkim dzieci?

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.

Czas trwania pandemii to czas szczególnie trudny nie tylko dla pracodawców, ale także dla pracowników i ich rodzin. Dla wzmocnienia ich sytuacji finansowej ustawodawca wprowadził przepisy podwyższające kwotę wolną od potrąceń z wynagrodzenia za pracę. Jakkolwiek od chwili wejścia w życie tych zmian sytuacja gospodarcza i społeczna uległa poprawie, wprowadzone wówczas zmiany nadal obowiązują. W związku z nadciągająca do Polski czwartą fala wirusa SARS-CoV-2 dla wielu osób omawiane regulacje mogą okazać się ratunkiem, gdyby ich sytuacja dochodowa ponownie miała ulec pogorszeniu.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat koszaliński od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.
Od 1 stycznia 2021r. Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w powiecie koszalińskim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/zachodnio-pomorskie/powiat-koszalinski-npp

Na stronie internetowej https://www.powiat.koszalin.pl/a także na stronie poświęconej darmowej pomocy prawnej https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/ znajdują się informacje komu, w jakich przypadkach i w jakim zakresie przysługiwać będzie nieodpłatna pomoc prawna.