Czas trwania pandemii to czas szczególnie trudny nie tylko dla pracodawców, ale także dla pracowników i ich rodzin. Dla wzmocnienia ich sytuacji finansowej ustawodawca wprowadził przepisy podwyższające kwotę wolną od potrąceń z wynagrodzenia za pracę. Jakkolwiek od chwili wejścia w życie tych zmian sytuacja gospodarcza i społeczna uległa poprawie, wprowadzone wówczas zmiany nadal obowiązują. W związku z nadciągająca do Polski czwartą fala wirusa SARS-CoV-2 dla wielu osób omawiane regulacje mogą okazać się ratunkiem, gdyby ich sytuacja dochodowa ponownie miała ulec pogorszeniu.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat koszaliński od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.
Od 1 stycznia 2021r. Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w powiecie koszalińskim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/zachodnio-pomorskie/powiat-koszalinski-npp

Na stronie internetowej https://www.powiat.koszalin.pl/a także na stronie poświęconej darmowej pomocy prawnej https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/ znajdują się informacje komu, w jakich przypadkach i w jakim zakresie przysługiwać będzie nieodpłatna pomoc prawna.