Poniżej znajduje się lista wydłużonych godzin dyżurów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Grudziądzu w punkce na ul. Piłsudskiego 51:

-  w okresie od 01 do 29 lutego 2024 w każdy czwartek dyżur nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie w godzinach od 13.00 do 18.00.

-  w okresie od 26 marca do 23 lipca 2024 w każdy wtorek dyżur nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie w godzinach od 8.30 do 13.00.

-  w okresie od 31 stycznia do 28 lutego 2024  w każdą środę dyżur nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie w godzinach od 19.45 do 20.15.

-  w okresie od 2 lutego do 1 marca 2024  w każdy piątek dyżur nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie w godzinach od 15.15 do 19.45.

-  w okresie od 5 lutego do 4 marca 2024  w każdy poniedziałek dyżur nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie w godzinach od 13.00 do 18.00.

Jak odrzucić spadek w imieniu małoletniego dziecka według aktualnie obowiązujących przepisów? Aktualnie obowiązujące przepisy przewidują dla dokonania czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego dziecka, którą jest między innymi złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku, konieczność uprzedniego uzyskania zgody sądu rodzinnego. Aby uzyskać taką zgodę, należy do sądu rejonowego, w którego właściwości zamieszkuje małoletni, złożyć wniosek o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku. We wniosku należy przedstawić okoliczności wskazujące na to, że przyjęcie spadku będzie zagrażało interesom małoletniego. Po uzyskaniu zgody, należy przez sądem cywilnym bądź notariuszem złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku.

Od jakiegoś czasu na stałe do krajobrazu życia codziennego i finansowego Polaków weszły pożyczki zwane chwilówkami. Często osobami, które zaciągają zobowiązania tego typu, tzw. chwilówki są osoby, którym banki odmówiły udzielenia pożyczki, których zdolność kredytowa została zweryfikowana negatywnie. Osoby takie z uwagi na fakt, że nie mogą uzyskać pożyczki czy kredytu w banku, sięgają po rozwiązania jakie oferują im inne instytucje, tj. parabanki. 

 W przypadku śmierci bliskiej nam osoby często stajemy przed dylematem co zrobić z przypadającym nam po niej spadkiem. Odpowiedź na to zagadnienie może być różna, jednak Kodeks Cywilny (art. 1012) przewiduje trzy możliwości postępowania w takiej sytuacji:

  1. przyjęcie spadku wprost (bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe);
  2. przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza (z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe);
  3. odrzucenie spadku.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi e-poradnikami. Link znajduje się poniżej:

PRAWA DLA KOBIET CZ. II

Zapraszamy do zapoznania się z e-planszami. Linki znajdują się poniżej:

MOBBING

RODZAJE ZATRUDNIENIA

W dniach 12 kwietnia  oraz 31 maja 2023r.  odbyły się warsztaty dla młodzieży w III LO w Grudziądzu przy ul. Legionów 2 w łącznym wymiarze 5 godzin lekcyjnych. Tematem warsztatów było "  Zatrudnienie młodych osób". Zajęcia zostały prowadzone w ramach przedmiotu "Doradztwo zawodowe".Młodzież dowiedziała się:

Poniżej znajduje się lista wydłużonych godzin dyżurów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Grudziądzu w punkce na ul. Piłsudskiego 51:

W poniedziałki w okresie od 20.02. - 27.03. dyżury odbywać się będą w godzinach 13:00-18:00.

W piątki w okresie 10.02. - 12.05.  dyżury odbywać się będą w godzinach 16:00-20:30.

W czwartek 23.02. dyżury odbywać się będą w godzinach 7:00 - 21:00

We wtorki 29.08 i 05.09 dyżury odbywać się będą w godzinach 8:00 - 13:00.

W środę  06.09  dyżur odbywać się będzie w godzinach 8:00 - 13:00.

W środę  30.08  dyżur odbywać się będzie w godzinach 8:00 - 13:00 i 17:00 - 18:00.

Art. 36. 1. Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może, z zastrzeżeniem ust. 2, żądać od gminy:

Zdarza się, że życie układa taki scenariusz, że trzeba sięgnąć po ochronę prawną, którą gwarantuje nam Rzeczpospolita Polska w Konstytucji, (prawo do sądu) i musimy pozwać inną osobę. Czasem jest to kontrahent, który nie wywiązał się z zawartej umowy, czasem członek rodziny. Co do zasady właściwym miejscowo sądem jest sąd miejsca zamieszkania Pozwanego, chyba, że ustawa szczegółowi reguluje właściwość sądu w danego rodzaju sprawie (np. roszczenie z tytułu zawartej umowy, alimenty itp.). Natomiast co zrobić, jeżeli nie mamy pewności co do miejsca zamieszkania Pozwanego?