Szanowni Państwo!

Informujemy, że od 02.03.2021 r. do 20.04.2021 r. dyżur w punkcie nieodpłatnej pomocy obywatelskiej będzie realizowany według poniższego harmonogramu.

W dniach 18.02.2021r. oraz 25.02.2021r. dyżury będą trwały od 13:00-18:00.

Zapraszamy do rejestracji wizyt.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) miasto Grudziądz od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.
Od 1 stycznia 2021r. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w mieście Grudziądz prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/kujawsko-pomorskie/miasto-grudziadz-npo

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Częstym problemem dla osób chcących dochodzić swoich praw przed Sądem Powszechnym jest kwestia ponoszenia tzw. kosztów sądowych , niezbędnych aby mógł w konsekwencji ruszyć proces cywilny. Samo złożenie pozwu lub wniosku w trybie nieprocesowym (np. wniosku o stwierdzenie nabycia spadku) do Sądu , nie oznacza jak wiadomo , że wyznaczy on od razu termin rozprawy (poza określonymi rodzajami spraw o których wskażę poniżej) ,albowiem przedtem pisemnie wezwie stronę do uiszczenia stosownych kosztów sądowych.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Zabiegi kosmetyczne - kto jest za nie odpowiedzialny?

W 2019 wzrosła świadomość konsumentów w kwestii odpowiedzialności usługodawców za zabiegi kosmetyczne. Wskutek tego jest to kolejna grupa zawodowa, która zaczyna ponosić konsekwencje swoich błędów w stopniu znaczącym. Co do zasady spowodowane jest to głównie poprzez popularyzacje i stopniowe powiększanie się rynku usług.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

MOŻLIWOŚĆ ODROCZENIA SPŁATY KREDYTÓW Z POWODU ZAGROŻENIA ROZPSTRZESTRZENIANIA SIĘ PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W związku z wprowadzonym stanem epidemii udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.

Aby skorzystać z takiej porady należy:

zapisać się pod numerem telefonu +48 56 45 10 301

 
Godziny rejestracji od 1 kwietnia 2020 r.:

poniedziałek, wtorek, środa i czwartek 8:00-15:00

piątek 7:30-13:00

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Poniżej wykaz dodatkowych godzin pracy punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Grudziądzu:

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) Miasto Grudziądz od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ/NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.

Od 1 stycznia 2020r. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Mieście Grudziądz prowadzi  ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.


http://www.darmowapomoc.com.pl/temat/82/miasto_grudziadz_npo_aktualnosci.html

Na stronie internetowej https://grudziadz.pl, a także na stronie poświęconej darmowej pomocy prawnej www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl znajdują się informacje komu, w jakich przypadkach i w jakim zakresie przysługiwać będzie nieodpłatna pomoc prawna.