Od dnia 1 maja  2022 roku świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będzie się odbywało w punkcie.  

Informujemy, że w Punktach Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na terenie Miasta Grudziądz będą dodatkowe godziny świadczenia pomocy w dniach:

 

  • 3 lutego - 10 marca - od 13.00 do 18.00
  • 2 lutego - 31 marca - od 9.00 do 15.00
  • 7 lutego - 14 marca - od 13.00 do 18.00

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) miasto Grudziądz od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od 1 stycznia 2022r. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w mieście Grudziądz prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/kujawsko-pomorskie/miasto-grudziadz-npo

W dniu 29 września 2021r. radca prawny/doradca obywatelski Marta Wilkońska-Żuralska przeprowadziła zajęcia z zakresu edukacji prawnej dla uczniów z III Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu. 

Co do zasady, jeżeli małżonkowie obydwoje zaciągnęli zobowiązanie to obydwoje ponoszą za nie odpowiedzialność, a Wierzyciel może zaspokoić się z majątków osobistych małżonków, jak również majątku wspólnego.
Ale czym są te majątki? Ale co w sytuacji gdy tylko jeden z nich zaciągnął zobowiązanie?

Dnia 11.06.2021 r. odbyły się warsztaty edukacyjne z uczniami IV Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu. Spotkanie poprowadziła radca prawny, doradca obywatelski Marta Wilkońska-Żuralska

Postępowanie sądowe w sprawie o rozwód skutkuje rozwiązaniem małżeństwa stron. Rozwiązanie małżeństwa stron powoduje powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej. Ustanie wspólności majątkowej między małżonkami daje możliwość do wystąpienia z wnioskiem o dokonanie podziału majątku wspólnego stron. Zazwyczaj rozwiedzeni małżonkowie po uprawomocnieniu się wyroku w sprawie o rozwód wszczynają postępowanie o podział majątku  w odrębnym postępowaniu przed sądem rejonowym.

WYROK ROZWODOWY, CZYLI O CZYM MUSI ROZSTRZYGNĄĆ SĄD ROZWODOWY

Przed przystąpieniem do pisania pozwu rozwodowego, lub przed wizytą u adwokata lub radcy prawnego, w celu omówienia planowanego przez nas rozwodu, warto zorientować się, co będzie kwestią zainteresowania sądu rozwodowego. Inaczej rzecz ujmując – przed założeniem sprawy rozwodowej, powinniśmy wiedzieć o czym rozstrzygnie sąd rozwodowy.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że od 02.03.2021 r. do 20.04.2021 r. dyżur w punkcie nieodpłatnej pomocy obywatelskiej będzie realizowany według poniższego harmonogramu.

W dniach 18.02.2021r. oraz 25.02.2021r. dyżury będą trwały od 13:00-18:00.

Zapraszamy do rejestracji wizyt.