Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) miasto Grudziądz od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od 1 stycznia 2022r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w mieście Grudziądz prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/kujawsko-pomorskie/miasto-grudziadz-npp

W dniu 26 listopada 2021r. radca prawny/doradca obywatelski Marta Wilkońska-Żuralska przeprowadziła warsztaty z zakresu edukacji prawnej dla seniorów Klubu Seniora im. św. Jana Pawła II przy Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

W dniu 25 listopada 2021r. radca prawny/doradca obywatelski Marta Wilkońska-Żuralska przeprowadziła warsztaty z zakresu edukacji prawnej dla seniorów Klubu Słońce w Grudziądzu.

W dniu 19.10.2021r. przeprowadzono warsztaty edukacyjne dla seniorów z Klubu Seniora przy ul. Kulerskiego 11 w Grudziądzu, które poprowadziła radca prawny/doradca obywatelski Marta Wilkońska-Żuralska.

W dniu 14 października 2021r. radca prawny/doradca obywatelski Marta Wilkońska-Żuralska przeprowadziła warsztaty edukacyjne dla członków Klubów Seniora "Radość" i "Upływający Czas".

W dniu 27.09.2021r. radca prawny/ doradca obywatelski Joanna Winiarska, przeprowadziła warsztaty z zakresu edukacji prawnej dla seniorów w Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzi przy ul. Parkowej 12.

Zachowek to uprawnienie bliskich krewnych spadkodawcy do żądania zapłaty określonej kwoty od osób, które nabyły prawa do spadku.

Dnia 22 września 2021r. odbyły się warsztaty z zakresu edukacji prawnej dla uczestników Klubu Seniora "Ikar" przy klubie osiedlowym "Piwinica" w Grudziądzu. Spotkanie przeprowadziła radca prawny/doradca obywatelski/mediator Karolina Olszewska-Hinc.

W dniu 7 września 2021r. przeprowadzono warsztaty z zakresu edukacji prawnej dla członków Klubu Seniora Koło Emerytów i Rencistów "Pogodna Jesień" w Grudziądzu. Spotkanie przeprowadziła radca prawny/doradca obywatelski/mediator Karolina Olszewska-Hinc.

SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU – CZYLI CO ZROBIĆ GDY PRZEZ NASZĄ DZIAŁKĘ PRZEBIEGA LINIA ENERGETYCZNA LUB GAZOCIĄG

 

Posiadasz nieruchomość, przez którą przebiega linia eletroenergetyczna, gazociąg, wodociąg czy światłowód? Warto przyjrzeć się tym urządzeniom bliżej – jeśli spełnione zostaną określone warunki, być może będzie Ci się należało wynagrodzenie z tytułu ustanowienia na Twojej nieruchomości służebności przesyłu oraz odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości.