W dniu 27.09.2021r. radca prawny/ doradca obywatelski Joanna Winiarska, przeprowadziła warsztaty z zakresu edukacji prawnej dla seniorów w Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzi przy ul. Parkowej 12.

Zachowek to uprawnienie bliskich krewnych spadkodawcy do żądania zapłaty określonej kwoty od osób, które nabyły prawa do spadku.

Dnia 22 września 2021r. odbyły się warsztaty z zakresu edukacji prawnej dla uczestników Klubu Seniora "Ikar" przy klubie osiedlowym "Piwinica" w Grudziądzu. Spotkanie przeprowadziła radca prawny/doradca obywatelski/mediator Karolina Olszewska-Hinc.

W dniu 7 września 2021r. przeprowadzono warsztaty z zakresu edukacji prawnej dla członków Klubu Seniora Koło Emerytów i Rencistów "Pogodna Jesień" w Grudziądzu. Spotkanie przeprowadziła radca prawny/doradca obywatelski/mediator Karolina Olszewska-Hinc.

SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU – CZYLI CO ZROBIĆ GDY PRZEZ NASZĄ DZIAŁKĘ PRZEBIEGA LINIA ENERGETYCZNA LUB GAZOCIĄG

 

Posiadasz nieruchomość, przez którą przebiega linia eletroenergetyczna, gazociąg, wodociąg czy światłowód? Warto przyjrzeć się tym urządzeniom bliżej – jeśli spełnione zostaną określone warunki, być może będzie Ci się należało wynagrodzenie z tytułu ustanowienia na Twojej nieruchomości służebności przesyłu oraz odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka. Wpływ postępowania o uzyskanie zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka na bieg terminu do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku

Stosownie do przepisów Kodeksu cywilnego spadkobierca powołany do spadku z ustawy bądź z testamentu może spadek przyjąć bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że od 03.03.2021 r. do 07.04.2021 r. dyżur w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej będzie realizowany według poniższego harmonogramu.

W dniach 18.02.2021r. oraz 25.02.2021r. dyżury będą trwały od 8:30-13:00.

Zapraszamy do rejestracji wizyt.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) miasto Grudziądz od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.
Od 1 stycznia 2021r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w mieście Grudziądz prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/kujawsko-pomorskie/miasto-grudziadz-npp