W ramach działań edukacyjnych dnia 9 czerwca 2022r. odbyło się spotkanie dla seniorów. Miejscem spotkania był Klub Seniora w Grudziądzu przy ul. Bydgoskiej 26. Prowadzącą spotkanie była radca prawny Marta Wilkońska - Żuralska, która uczestnikom spotkania przybliżyła tematykę związaną z prawem spadkowym.

W ramach zajeć edukacyjnych dnia 28 kwietnia w Grudziądzu przy ul. Chełmińskiej odbyło się spotkanie dla emerytowanych nauczycieli ze Związku Nauczycielstwa Polskiego. Tematem spotkania było prawo spadkowe,

Od 1 maja 2022 roku udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej będzie odbywało sie w punkcie.

Temat: Dziedziczenie działki ROD

Autor: Karolina Olszewska-Hinc

„Działką ROD” według definicji ustawowej jest podstawowa jednostka przestrzenna rodzinnego ogrodu działkowego, której powierzchnia nie może przekraczać 500 m2, służącą zaspokajaniu potrzeb działkowca i jego rodziny w zakresie prowadzenia upraw ogrodniczych, wypoczynku i rekreacji. Działkowiec, czyli osoba uprawniona do korzystania z działki, nie posiada prawa własności działki, a ustanowienie prawa do działki następuje na podstawie umowy dzierżawy działkowej.

Informujemy, że w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Miasta Grudziądz będą dodatkowe godziny świadczenia pomocy w dniach:

  

  • 2 lutego - 20 kwietnia - od 7.00 do 12.00
  • 3 lutego - 10 marca - od 8.00 do 13.00
  • 7 lutego - 14 marca - od 8.00 do 13.00

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) miasto Grudziądz od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od 1 stycznia 2022r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w mieście Grudziądz prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/kujawsko-pomorskie/miasto-grudziadz-npp

W dniu 26 listopada 2021r. radca prawny/doradca obywatelski Marta Wilkońska-Żuralska przeprowadziła warsztaty z zakresu edukacji prawnej dla seniorów Klubu Seniora im. św. Jana Pawła II przy Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

W dniu 25 listopada 2021r. radca prawny/doradca obywatelski Marta Wilkońska-Żuralska przeprowadziła warsztaty z zakresu edukacji prawnej dla seniorów Klubu Słońce w Grudziądzu.

W dniu 19.10.2021r. przeprowadzono warsztaty edukacyjne dla seniorów z Klubu Seniora przy ul. Kulerskiego 11 w Grudziądzu, które poprowadziła radca prawny/doradca obywatelski Marta Wilkońska-Żuralska.

W dniu 14 października 2021r. radca prawny/doradca obywatelski Marta Wilkońska-Żuralska przeprowadziła warsztaty edukacyjne dla członków Klubów Seniora "Radość" i "Upływający Czas".