Poniżej znajduje się lista wydłużonych godzin dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej w Grudziądzu w punkce na ul. Piłsudskiego 51:

-  w okresie od 18 stycznia do 15 lutego 2024 w każdy czwartek (pomijając 1 lutego) dyżur nieodpłatnej pomocy prawnej odbywać się będzie w godzinach od 8.00 do 13.00.

-  w okresie od 16 stycznia do 19 marca 2024 w każdy wtorek dyżur nieodpłatnej pomocy prawnej odbywać się będzie w godzinach od 8.30 do 13.00.

-  w okresie od 5 lutego do 4 marca 2024 w każdy poniedziałek dyżur nieodpłatnej pomocy prawnej odbywać się będzie w godzinach od 8.00 do 13.00.

-  w okresie od 6 marca do 8 maja 2024 w każdą środę dyżur nieodpłatnej pomocy prawnej odbywać się będzie w godzinach od 15.45 do 20.15.

-  w okresie od 8 marca do 10 maja 2024 w każdą środę dyżur nieodpłatnej pomocy prawnej odbywać się będzie w godzinach od 19.15 do 19.45.

 Roszczenie przysługujące przeciwko właścicielowi gruntu dotyczące wynagrodzenia za budynki i urządzenia istniejące w dniu zwrotu użytkowanego gruntu przysługuje użytkownikowi wieczystemu, zgodnie z art. 33 ust. 2 u.g.n., jego wysokość powinna być równa wartości tych budynków i urządzeń określonej na dzień wygaśnięcia użytkowania wieczystego. Ustalenie wysokości wynagrodzenia za budynki wzniesione przez użytkownika wieczystego istniejące w dniu wygaśnięcia użytkowania wieczystego może w świetle art. 236 k.c. stanowić element umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, składnik ten nie jest jednak obligatoryjny.

W dniach 26 października i 16 listopada 2023r. odbyły się warsztaty w Klubie Seniora Słońce osiedla "Rządz" w Grudziądzu w łącznym wymiarze 5 godz. lekcyjnych. Warsztaty skierowane były dla seniorów, więc tematyka skupiała się na prawie spadkowym, świadczeniach z pomocy społecznej świadczeń

Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Darowizna jest umową, której celem jest dokonanie na rzecz drugiej osoby „aktu szczodrobliwości, bez gospodarczego ekwiwalentu”. Pobudki tego aktu mogą być różne, od osobistych, w tym związanych z wdzięcznością za okazaną pomoc lub przysługę (tzw. darowizna remuneratoryjna – wynagradzająca), po pobudki altruistyczne czy moralne, aż po te uzasadnione względami gospodarczymi . W świetle art. 888 Kodeksu Cywilnego do tzw. essentialia negoti ( czyli jej elementów niezbędnych) umowy darowizny należą: określenie przedmiotu darowizny, wskazanie, że świadczenie następuje kosztem majątku darczyńcy, a ponadto że ma nieodpłatny charakter. Pojęcie majątku, kosztem którego dokonywane jest świadczenie, jest w omawianym przypadku rozumiane w znaczeniu węższym, jako zbiór aktywów, czyli praw majątkowych danego podmiotu. Przedmiotu darowizny nie będą stanowić zatem długi.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi e-poradnikami. Link znajduje się poniżej:

DZIEDZICZENIE I SPADEK CZ. II

Zapraszamy do zapoznania się z e-planszami. Linki znajdują się poniżej:

 

METODY OSZUSTW

ZACHOWEK

 

Ze względu na ograniczone ramy i zakres zagadnienia, opisywana tematyka porusza tylko podstawowe kwestie dotyczące upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencką regulują przepisy Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. „Prawo upadłościowe”. Aktualnie obowiązujące przepisy znacznie uprościły zasady ogłaszania upadłości konsumenckiej.

Poniżej znajduje się lista wydłużonych godzin dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej w Grudziądzu w punkce na ul. Piłsudskiego 51:

W poniedziałki w okresie 20.02. - 17.04.  dyżury odbywać się będą w godzinach 8:00-13:00.

We wtorki w okresie 23.05. - 13.06.  dyżury odbywać się będą w godzinach 12:30 - 17:00.

W środy w okresie  15.02. - 19.07. dyżury odbywać się będą w godzinach 12:30 - 17:00.

W piątki w okresie 19.05 - 23.06. dodatkowy dyżur odbywać się będzie w godzinach 20:00 - 20:30. 

 

Osoby uprawnione mogą korzystać obok nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z nieodpłatnej mediacji, czyli pozasądowego sposobu rozwiązania sporu w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji. Spory stanowią nieodłączny element życia człowieka, zarówno na płaszczyźnie społecznej, zawodowej, jak również rodzinnej. Ludzie mają potrzebę zawierania kompromisów, dogadywania się i nie pozostawanie w konflikcie.

Dnia 5 września 2022 roku w Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu przy ul. Parkowej 12 odbyły się warsztaty edukacyjne, które prowadziła radca prawny i doradca obywatelski Joanna Winiarska. Przybliżyła uczestnikom spotkania takie tematy jak:

1) prawo konsumenckie - umowa zawarta w lokalu przedsiębiorcy, umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorcy, umowa zawarta na odległość, prawa i obowiazki przedsiębiorcy i konsumenta, odstąpienie od umowy,

2) prawo spadkowe - zagadnienia ogólne, testament, zachowek, wydziedziczenie, niegodność dziedziczenia,

3) darowizna i dożywocie - wyjaśnienie pojęć, różnice.