W dniach 29 i 30 czerwca 2021r. odbyły się  wykłady online dla członków Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Trzebiatowie.

Zajęcia przeprowadziła radca prawny/doradca obywatelski/ mediator Marta Wilkońska-Żuralska.

CZY MOGĘ ZAREJESTROWAĆ SIĘ W URZĘDZIE PRACY JAKO OSOBA BEZROBOTNA? WARUNKI, KTÓRE UMOŻLIWIAJĄ REJESTRACJĘ

WARUNKI KONIECZNE DO UZYSKANIA STATUSU OSOBY BEZROBOTNEJ

- brak zatrudnienia tj. brak stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą;

Dnia 24 marca 2021 roku przeprowadzono internetowe spotkanie edukacyjne dla słuchaczy Gryfickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zajęcia poprowadziła radca prawny Marta Wilkońska - Żuralska.

Zasiedzenie jest instytucją, która prowadzi do pierwotnego nabycia prawa na skutek upływu czasu.

Zgodnie z treścią art. 172 § 1 kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). Z treści § 2 niniejszego przepisu wynika, że po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.

26 lutego 2021 roku radca prawny Marta Wilkońska - Żuralska poprowadziła internetowe spotkanie dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Trzebiatowie.

Dnia 29.01.2021 r. odbyły się internetowe zajęcia dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Trzebiatowie. Zajęcia dla słuchaczy poprowadziła radca prawny Marta Wilkońska -  Żuralska 

Dnia 29 stycznia 2021 roku radca prawny Marta Wilkońska -  Żuralska poprowadziła internetowe zajęcia dla słuchaczy Gryfickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat gryficki od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.
Od 1 stycznia 2021r. Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w powiecie gryfickim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/zachodnio-pomorskie/powiat-gryficki

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Dnia 24.11.2020r. oraz 26.11.2020r. odbyły się internetowe warsztaty dla słuchaczy Gryfickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Spotkanie poprowadziła radca prawny Pani Marta Wilkońska - Żuralska

Zdju0119cie logo wprowadzenie
W dniu 21 września 2020r. odbyło się spotkanie edukacyjne z pracownikami z Ośrodka Pomocy Społecznej w Brojcach.