Zdju0119cie logo wprowadzenie

Szanowni Państwo !

Informujemy, że od 1 stycznia 2019 roku Zaborskie Towarzystwo Naukowe nie prowadzi punktu nieodpłatnych porad prawnych dla Powiatu Gryfickiego. 

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Czytając Biblię dowiadujemy się m.in., że „syn nie ponosi odpowiedzialności za winę swego ojca ani ojciec - za winę swego syna. Sprawiedliwość sprawiedliwego jemu zostanie przypisana, występek zaś występnego na niego spadnie” (Ez 18, 20). Wobec ponad tysiącletniej tradycji chrześcijaństwa w Polsce, do której przywiązana jest większość obywateli naszego kraju, należałoby spodziewać się, że przesłanie Pisma Świętego wyrażone w przywołanym fragmencie Księgi Ezechiela trwale odcisnęło się w naszej świadomości - i to niezależnie od stanu prawnego obowiązującego w Polsce w danym momencie jej burzliwej historii.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 26 października 2018 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryficach odbył się wykład edukacyjny dla rodzin zastępczych i prawnych opiekunów dzieci. Wykład poprowadził radca prawny Seweryn Soter.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Z pewnością część z nas spotkała się z zaproszeniem na bezpłatną prezentację produktów, często związanych z modnym tzw. zdrowym trybem życia. W asortymencie pojawiają się zwykle: garnki i patelnie, które pozwalają przyrządzać potrawy bez użycia tłuszczu, antyalergiczne kołdry, lecznicze maty i masażery. Często dla każdej osoby uczestniczącej w prezentacji przewidziany jest upominek. Pokazy odbywają się w restauracjach, hotelach, czasami nawet – klubach emeryta. Dlaczego? Ponieważ głównymi adresatami takich zaproszeń są osoby starsze. Organizatorzy wybierają tę grupę licząc na zainteresowanie zdrowiem odbiorców (bo im szczególnie doskwiera), poczucie obowiązku dokonania zakupu (skoro dostałem wartościowy prezent, powinienem/ powinnam coś kupić), a także, niestety, nieznajomość przepisów prawa i uprawnień przysługujących konsumentowi w przypadku zakupu rzeczy poza lokalem przedsiębiorstwa.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

1. Orzekanie o winie

W pozwie powinniśmy się określić, żądamy rozwodu z orzeczeniem o winie żony/ męża czy też pragniemy rozstać się bez orzekania o winie. Jest to dosyć kluczowa kwestia sprawy. Sąd nie jest związany oczywiście Naszym żądaniem lecz to co przeczyta Nasz małżonek, gdy już otrzyma pozew, determinuje dalszy przebieg rozwodu. Z Naszego doświadczenia wynika, iż druga strona często nie jest przygotowana emocjonalnie na zarzuty swojej drugiej połówki. Z reguły dowiaduje się nowych rzeczy na swój temat, prawdziwych bądź nie, co przyczynia się do jej samopoczucia podczas całej sprawy. Jeżeli uważasz, że małżonek naruszył jakikolwiek obowiązek małżeński, złóż pozew o rozwód z orzeczeniem o winie lecz przygotuj się na udowodnienie swojej tezy w Sądzie.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 26.06.2018 r. odbyły się działania edukacyjne dla młodzieży - podopiecznych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom dla Dzieci" w Gryficach. Zajęcia poprowadził adw. Bartosz Kowalicki. Tematyka spotkania dotyczyła prawnych konsekwencji zażywania narkotyków, rozmawiano również o prawach i obowiązkach opiekunów prawnych małoletnich. Poruszany był także temat zdolności do czynności prawnych małoletnich tj. jaką umowę może zawrzeć małoletni i kiedy jest ona ważna.

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Jedną z form zatrudnienia jest praca na podstawie umowy zlecenia. Zleceniobiorca nie ma statusu pracownika, a jego prawa i obowiązki regulują przepisy kodeksu cywilnego oraz postanowienia zawartej umowy zlecenia. Decydując się na zatrudnienie cywilnoprawne, warto znać swoje prawa i obowiązki. Najważniejsze z nich zostaną przedstawione poniżej.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest Starosta Powiatu Gryfickiego z siedzibą w ul. Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, tel. +48 91 38464500.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Rękojmia jest sposobem dochodzenia roszczeń przez kupującego względem sprzedającego, gdy rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.

Zdju0119cie logo wprowadzenie
W ramach edukacji prawnej w dniu 25 kwietnia 2018 roku zostało przeprowadzone spotkanie z  LO im. B. Chrobrego w Gryficach. Spotkanie poprowadził radca prawny Seweryn Soter.