Zdju0119cie logo wprowadzenie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ofiary przemocy domowej nie są pozbawione pomocy i ochrony. Na mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zostały powołane zespoły interdyscyplinarne realizujące procedurę „Niebieskie Karty”, której szczegóły określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta".

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Szanowni Państwo,
Informujemy, że od dnia 16 lipca  2018 roku, punkt nieodpłatnych porad prawnych dla Powiatu Szczecineckiego będzie czynny według następującego harmonogramu: 

PONIEDZIAŁEK: 10.00 - 17.00,
CZWARTEK:10.00 - 16.00,
PIĄTEK: 9.00 - 16.00.


http://www.darmowapomoc.com.pl/tekst/53/punkty_powiat_szczecinecki.html

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych ! 

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Przeciętny człowiek niemalże każdego dnia wchodzi w liczne relacje cywilnoprawne z innymi podmiotami. 

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Alimenty stanowią obligatoryjne świadczenia, co do zasady pieniężne, wypłacane regularnie, przeważnie w okresach miesięcznych, na rzecz osób niezdolnych do samodzielnego zapewnienia własnego utrzymania.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Na wstępie trzeba zacząć od tego, że dowód w sprawie sądowej musi być przede wszystkim prawidłowo zgłoszony, by sąd go przyjął. Co to oznacza? Wniosek dowodowy składany w sprawie rozwodowej należy oznaczyć (np. w przypadku dowodu z przesłuchania świadków należy wskazać imię, nazwisko, adres zamieszkania świadka), a następnie opisać na jaką okoliczność go powołujemy.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Szczecinku jest Starosta Szczecinecki. Adres ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Aktualnie za granicą – tak w krajach Unii Europejskiej jak też poza nią np. w Kanadzie czy Stanach Zjednoczonych – przebywa, pracuje i dorabia się często znacznego majątku tysiące Polaków, po śmierci których dziedziczą często członkowie rodzin mieszkający w Polsce.  

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Osoby, które powróciły do Polski po okresie zatrudnienia w którymś z państw członkowskich Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii, i nie mogą znaleźć zatrudnienia oraz nie mają prawa do transferu zasiłku uzyskanego za granicą, mogą starać się o prawo do świadczenia dla bezrobotnych dzięki zasadzie sumowania okresów ubezpieczenia i zatrudnienia.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Najbardziej znaczącym uprawnieniem, jakie przyznaje konsumentowi Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) w przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość jest prawo do odstąpienia od umowy w tzw. czasie do namysłu (ang. right of withdrawal) .

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Szanowni Państwo,

Informujemy, że punkt nieodpłatnych porad prawnych w Szczecinku będzie dodatkowo czynny w dniu 30 czerwca 2017 roku w godzinach 10.00 - 17.00.

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad!