Zdju0119cie logo wprowadzenie

Informujemy, że w styczniu 2021r. Punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych w Topólce czynny będzie wg następującego harmonogramu:

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat radziejowski od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.
Od 1 stycznia 2021r. Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie radziejowskim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/kujawsko-pomorskie/powiat-radziejowski

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Szanowni Państwo!

Informujemy, że w grudniu 2020r. Punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych w Topólce czynny będzie wg następującego harmonogramu:

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Można ponownie skorzystać z nieodpłatnych porad prawnych na miejscu w miejscowości Dobre. 

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W sprawie uprawnienia do dodatku specjalnego dla pracowników samorządowych zastosowanie mają przede wszystkim przepisy :

1) ustawy z dnia 21 listop+ada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2019 r.,
poz. 1282),

2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U z 2018 r., poz. 936 ze zm.) ,

3) Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych .

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Umowy „kupna-sprzedaży” należą obecnie do jednych z najczęściej zawieranych typów umów cywilnoprawnych istniejących w obrocie pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem, szczególnie w przypadku sprzedaży świadczonych poprzez drogę elektroniczną, czyli tzw. umów zawieranych na odległość.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Porady zdalne do odwołania.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Dnia 15.09.2020r. punkt w miejscowości Dobre będzie nieczynny!

Zapraszmy dnia 22.09.2020r. w godzinach:

7:30 - 12:00 oraz 14:00 - 17:30.

Zdju0119cie logo wprowadzenie


Punkt bezpłatnej pomocy prawnej w Dobrem czynny będzie we wtorek 01.09.2020r w godzinach 08.00-12.00.

Zapraszamy!

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Szanowni Państwo!

Informujemy, że we wrześniu2020r. Punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych w Topólce czynny będzie wg następującego harmonogramu: