W przypadku braku środków pieniężnych konsument może strać się o uzyskanie kredytu konsumenckiego. Interesującym sposobem na uzyskanie środków pieniężnych wydaje się kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym.

Nie wszyscy konsumenci mają odpowiednią ilość środków pieniężnych umożliwiającą zakup określonego towaru lub dobra np. samochodu osobowego. Zaciągnięcie kredytu konsumenckiego umożliwia pozyskanie środków pieniężnych na realizację planowanego zakupu. Jednak kredyt konsumencki trzeba zwrócić wraz z kosztami przysługującymi kredytodawcy. Z tego względu warto zwrócić uwagę na całkowity koszt kredytu konsumenckiego.

Definicja

Zgodnie z art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) „zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek)”.

Zapraszamy do zapoznania się z E-poradnikami. Link znajduję się poniżej:

 

DZIEDZICZENIE I SPADEK

PRAWA DLA KOBIET

ŚRODOWISKO PRACY

W dniu 25 lutego 2022 r. odbyło się spotkanie w ramach edukacji prawnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radziejowie, przy ul. Kościuszki 58.

W dniu 18 lutego 2022 r. w godzinach 11:20-14:20 odbyło się spotkanie w ramach edukacji prawnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radziejowie, przy ul. Kościuszki 58.

W dniu 7 lutego 2022 r. w godzinach 11:30-15:30 odbyło się spotkanie w ramach edukacji prawnej w siedzibie Urzędu Gminy w Dobre przy ul. Dworcowej 6.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat radziejowski od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od 1 stycznia 2022r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie radziejowskim prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/kujawsko-pomorskie/powiat-radziejowski

W dniu 8 grudnia 2021r. radca prawny Marta Zbonikowska przeprowadziła warsztaty edukacyjne z zakresu prawa d;a seniorów z Klubu Seniora w Bytoniu.