Dnia 20 kwietnia 2023 roku w godz. 11:15-13:30 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radziejowie przy ul. Kościuszki 58 odbyły się warsztaty przeprowadzone przez magistra prawa, doradcę obywatelskiego oraz mediatora Radosława Robińskiego. Tematyka spotkania obejmowała wybrane zagadnienia z zakresu prawa bankowego, w szczególności zasady prowadzenia

rachunku bankowego, zasady składania reklamacji, zasady dochodzenia roszczeń tytułu wykonania przez bank nieautoryzowanej transakcji płatniczej. Słuchacze z zainteresowaniem słuchali wykładów, ponieważ  sprawy bankowe nie są nam obce i warto się dokształcić w tej dziedzinie.