W dniu 12 maja 2022 r. odbyło się spotkanie w ramach edukacji prawnej w siedzibie Klubu Seniora w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej 4C.Tematem spotkania było omówienie wybranych zagadnienień z zakresu praw konsumenta,

Dnia 25 kwietnia 2022 r. w godzinach 11:15-14:15 odbyło się spotkanie w ramach edukacji prawnej w Klubie Seniora w Janikowie
przy ul. Dworcowej 1.

Punkt nieodpłatnych porad obywatelskich w Gniewkowie dnia 2 maja 2022 roku będzie pełnił dyżur w sposób zdalny.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat inowrocławski od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od 1 stycznia 2022r. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie inowrocławskim prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/kujawsko-pomorskie/powiat-inowroclawski-gniewkowo