Zdju0119cie logo wprowadzenie
Dziedziczenie ustawowe ma miejsce, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu lub testament jest nieważny albo gdy osoby powołane do dziedziczenia z testamentu nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami. Dziedziczenie ustawowe może odnosić się do całego spadku albo do jego części. Dziedziczenie ustawowe jest regulowane przepisami Kodeksu cywilnego w księdze czwartej, pt. "Spadki" pod tytułem II w art. 931 – 940 k.c.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Szanowni Państwo, 
Informujemy, że Punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych w Potęgowie, dnia 26 stycznia 2018r. bedzie czynny w godzinach 12:00-16:00.


Zapraszamy ! 

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ofiary przemocy domowej nie są pozbawione pomocy i ochrony.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

We wrześniu 2017r. r. zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne z zakresu prawa dla uczestników CIS w Ustce oraz w Szkole Podstawowej w Redzikowie. Zajęcia przeprowadził r.pr. Bartłomiej Głowala, który reprezentuje Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach. Zajęcia obejmowały poradnictwo indywidualne oraz tematykę dotyczącą prawa spadkowego: wyjaśnienie pojęć prawnych takich jak testament, przyjęcie i odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku, itp.. Działania edukacyjne miały charakter wykładów z aktywnym udziałem słuchaczy, którzy zadawali pytania na nurtujące ich tematy. Zajęcia obejmowały również analizę zgłoszonych przez słuchaczy problemów prawnych. Zajęcia cieszyły się zainteresowaniem słuchaczy z uwagi na elastyczną postawę prelegentów i możliwość uzyskania bezpośredniej wiedzy na temat indywidualnych problemów słuchaczy.

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Szanowni Państwo,
Informujemy, że punkt nieodpłatnych porad prawnych w Potęgowie będzie dodatkowo czynny w dniu 31 sierpnia 2017 roku w godzinach 08.00 - 12.00.

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad!

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Zgodnie z nowym art. 104 k.p. obowiązek wprowadzenia regulaminu dotyczy pracodawcy zatrudniającego ponad 50 pracowników, dobrowolność dotyczy tego, który zatrudnia mniej niż 50 pracowników, chyba że kwestie te już reguluje układ zbiorowy pracy. Natomiast pracodawca zatrudniający więcej niż 20 i mniej niż 50 pracowników tworzy regulamin pracy na wniosek zakładowej organizacji związkowej, chyba że kwestie te już reguluje układ zbiorowy.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Szanowni Państwo,

Informujemy, że punkt nieodpłatnych porad prawnych w Potęgowie będzie dodatkowo czynny w dniu 28 czerwca 2017 roku w godzinach 10.00 - 14.00.

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad!

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Powołanie spadkobiercy do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Dziedziczenie ustawowe co do całości bądź części spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy w testamencie do całości bądź części spadku albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Szanowni Państwo,
Informujemy, że punkt nieodpłatnych porad prawnych w Potęgowie będzie dodatkowo czynny w dniu 5 maja 2017 roku w godzinach 12.00 - 16.00.

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad!

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Przypominamy Państwu, co można zrobić, gdy ktoś nie kwalifikuje się do nieodpłatnej pomocy prawnej.
Osoby, które nie kwalifikują się do uzyskania pomocy w ramach nieodpłatnych porad prawnych mogą skorzystać z pomocy:
- Biur Porad Obywatelskich - zbpo.org.pl
- Uniwersyteckich Poradni Prawnych - fupp.org.pl

W 2023 roku udzieliliśmy 9153 porad.

Back to top