W dniu 10 listopada 2021r. radca prawny Dominik Gliński przeprowadził warsztaty z zakresu edukacji prawnej dla seniorów z Klubu Aktywnego Seniora w Kusowie.

W dniach 23 listopada 2021r. oraz 7 grudnia 2021r. radca prawny Anna Rokita przeprowadziła warsztaty edukacyjne dla seniorów z miejscowości Rowy. 

W dniu 10 listopada 2021r. radca prawny Mateusz Prusak przeprowadził warsztaty edukacyjne dla członków klubu seniora w budynku Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska w ramach programu Srebrna Sieć.

Zasiedzenie to nic innego, jak sposób nabycia własności poprzez upływ określonego przepisami prawa czasu. Zasiedzenie wyklucza wszelkie rozbieżności między faktycznym wykonywaniem uprawnień właścicielskich, a stanem własności. Instytucja ta z uwagi na swoją specyfikę  w zasadzie szkodzi poniekąd interesowi dotychczasowego właściciela. Natomiast powyższe ma miejsce dlatego, iż właściciel zaniedbywał swoje uprawnienia właścicielskie oraz pozwalał na to, że ktoś inny posiadał jego prawo przez długi czas. 

Obowiązek meldunkowy dla większości Polaków kojarzy się z reliktem poprzedniej epoki, narzędziem inwigilacji represyjnego systemu władzy. Jest traktowany jak zbędny biurokratyzm i oczekuje się jego usunięcia. Jednak faktem jest, że nadal każdy, kto mieszka w Polsce, powinien pamiętać o tym, że ma obowiązek meldunkowy. Dotyczy on obywateli polskich oraz cudzoziemców, przy czym jedynie cudzoziemcy mogą zostać ukarani za niedopełnienie obowiązku meldunkowego.

Z dniem 14 czerwca 2021r. powraca świadczenie nieodpłatnych porad prawnych w trybie stacjonarnym. 

Rejestracja pod numerami telefonów: 722 246 015,   572 382 456 lub 572 382 444.

 

 

Organizacja pogrzebu bliskiej osoby może stanowić znaczny i niespodziewany wydatek, często znacznie przekraczającym kwotę 4000 zł zasiłku pogrzebowego. Poza samym pochówkiem i opłatami cmentarnymi ponosimy, także koszty konsolacji oraz wykonania nagrobka lub przewozu zwłok lub prochów. Jednocześnie czas na zgromadzenie odpowiednich środków jest z oczywistych względów bardzo krótki. Zdarza się także, że osoba zmarła nie miała już bliskiej rodziny, jednak organizacją pochówku i upamiętnieniem chciałby zająć się sąsiedzi, bliżsi znajomi lub dalsza rodzina. Nawet jeżeli osoba zmarła pozostawiła stosowne środki na posiadanych rachunkach bankowych dostęp do nich może być utrudniony i wymaga od zainteresowania podjęcia stosownych środków i przedstawienia stosownych dokumentów, a często także powołania się przed bankiem na odpowiednie przepisy prawa. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat słupski od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.
Od 1 stycznia 2021r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w powiecie słupskim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/pomorskie/powiat-slupski-damnica-i-debnica-kaszubska

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Dnia 4 oraz 11 grudnia 2020 roku odbyły się spotkania edukacyjne ze studentami Akademii Pomorskiej w Słupsku. Zajęcia poprowadziła radca prawny Anna Rokita.