Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 20 września 2019r. w Krępie Słupskiej odbyły się warsztaty edukacyjne dla seniorów. Warsztaty poprowadził radca prawny Dominik Gliński.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 18 września 2019r. w Wieszynie odbyło się spotkanie edukacyjne dla seniorów. Spotkanie poprowadził radca prawny Dominik Gliński.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 26 czerwca 2019r. w Rowach odbyło się spotkanie edukacyjne dla seniorów. Spotkanie poprowadziła radca prawny Anna Rokita.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 23 kwietnia 2019 roku w Strzelinie odbyło się spotkanie z członkami lokalnego Klubu Seniora. Spotkanie poprowadził radca prawny Dominik Gliński.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Od 1 lutego 2019r. nastąpi zmiana lokalizacji udzielania nieodpłatnych porad prawnych. Nie będą one udzielane w Potęgowie (tak jak dotychczas) a w Damnicy i Dębnicy Kaszubskiej. Szczególowe informacje znajdują się poniżej oraz w zakładce Punkty.

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Szanowni Państwo !

Informujemy, że punkt nieodpłatnych porad prawnych w Potęgowie przy ul. Kościuszki 5 w dniu 24 grudnia 2018 r. będzie czynny w godzinach od 7.00 do 11.00. 

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad.

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Szanowni Państwo !

Informujemy, że punkt nieodpłatnych porad prawnych w Potęgowie przy ul. Kościuszki 5 w dniu 31 grudnia 2018 r. będzie czynny w godzinach od 8.00 do 12.00.

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 13 listopada 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Bukówce odbyło się spotkanie edukacyjne z Klubem Seniora. Wykład poprowadził radca prawny Mateusz Prusak.
 

Tematem spotkania było przybliżenie uczestnikom informacji na temat systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz instytucji pełnomocnika z urzędu. Ponadto poruszono zagadnienia dotyczące postępowania spadkowego.

W trakcie spotkania zostały rozdane ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące omawianego zagadnienia. Następnie udzielono odpowiedzi na zapytania dotyczące poruszanych tematów.

Zdju0119cie logo wprowadzenie
W dniu 07 listopada 2018 r. w Krępie Słupskiej przeprowadzono szkolenie dotyczące umów ubezpieczenia. Wykład poprowadził radca prawny Bartłomiej Głowala.
 
Podczas szkolenia omówiono zakres zawieranych umów ubezpieczenia, zapisy ogólne warunków ubezpieczenia oraz klauzul niedozwolonych. Poruszono również tematykę związaną z zawieraniem umów przez konsumenta poza lokalem przedsiębiorcy.
 
W trakcie spotkania zostały rozdane ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące omawianych zagadnień. Następnie udzielono odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące omawianej problematyki.

Zdju0119cie logo wprowadzenie
W dniu 06 listopada 2018 r. w Redzikowie odbyło się spotkanie edukacyjne dotyczące problematyki zachowku. Wykład poprowadził radca prawny Bartłomiej Głowala.
 
Podczas szkolenia szczegółowo poruszono temat postępowań o stwierdzenie nabycia spadku oraz o dział spadku. Omówiono także skutki prawne umowy dożywocia oraz umowy darowizny.

W 2020 roku udzieliliśmy 7134 porad.

Back to top