Zdju0119cie logo wprowadzenie
Co do zasady, prawie każda sprawa wniesiona do sądu z powództwa cywilnego łączy się z różnego rodzaju kosztami, które określone są w ustawie z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Fakt występowania wydatku pieniężnego związanego ze sprawą często jest przyczyną rezygnacji przez stronę dochodzenia swoich praw przed sądem.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 23 września 2019r. w Siemianicach odbyło się spotkanie edukacyjne dla seniorów. Spotkanie poprowadził radca prawny Dominik Gliński.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 20 września 2019r. w Krępie Słupskiej odbyły się warsztaty edukacyjne dla seniorów. Warsztaty poprowadził radca prawny Dominik Gliński.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 18 września 2019r. w Wieszynie odbyło się spotkanie edukacyjne dla seniorów. Spotkanie poprowadził radca prawny Dominik Gliński.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 26 czerwca 2019r. w Rowach odbyło się spotkanie edukacyjne dla seniorów. Spotkanie poprowadziła radca prawny Anna Rokita.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 23 kwietnia 2019 roku w Strzelinie odbyło się spotkanie z członkami lokalnego Klubu Seniora. Spotkanie poprowadził radca prawny Dominik Gliński.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Od 1 lutego 2019r. nastąpi zmiana lokalizacji udzielania nieodpłatnych porad prawnych. Nie będą one udzielane w Potęgowie (tak jak dotychczas) a w Damnicy i Dębnicy Kaszubskiej. Szczególowe informacje znajdują się poniżej oraz w zakładce Punkty.

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Szanowni Państwo !

Informujemy, że punkt nieodpłatnych porad prawnych w Potęgowie przy ul. Kościuszki 5 w dniu 24 grudnia 2018 r. będzie czynny w godzinach od 7.00 do 11.00. 

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad.

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Szanowni Państwo !

Informujemy, że punkt nieodpłatnych porad prawnych w Potęgowie przy ul. Kościuszki 5 w dniu 31 grudnia 2018 r. będzie czynny w godzinach od 8.00 do 12.00.

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 13 listopada 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Bukówce odbyło się spotkanie edukacyjne z Klubem Seniora. Wykład poprowadził radca prawny Mateusz Prusak.
 

Tematem spotkania było przybliżenie uczestnikom informacji na temat systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz instytucji pełnomocnika z urzędu. Ponadto poruszono zagadnienia dotyczące postępowania spadkowego.

W trakcie spotkania zostały rozdane ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące omawianego zagadnienia. Następnie udzielono odpowiedzi na zapytania dotyczące poruszanych tematów.

W 2023 roku udzieliliśmy 9153 porad.

Back to top