Zdju0119cie logo wprowadzenie

W związku z pogorszeniem sytuacji epidemicznej związanej z koronawirusem SARS-CoV2 oraz zaostrzaniem restrykcji z tym związanych ponownie pojawiają się problemy z realizacją kontaktów rodziców z ich dziećmi, które na co dzień z nimi nie zamieszkują.Po rozstaniu rodziców lub po rozwodzie pojawiają się często problemy z utrzymywaniem kontaktu i bliskich relacji z dzieckiem tego rodzica, który nie sprawuje bieżącej opieki nad nim. Ponieważ utrzymywanie kontaktów rodzica z dzieckiem niezależnie od kwestii władzy rodzicielskiej i pieczy jest prawem i obowiązkiem rodzinnym wynikającym z przepisów ustawy, w przypadku nieprawidłowości w tym zakresie istnieje możliwość uregulowania tych kwestii przez Sąd.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

System prawny panujący w Polsce dzieli postępowania na szereg rodzajów. Między innymi
najczęściej powtarzane i najbardziej dzielące to postępowanie : administracyjne, karne i cywilne.
Postępowanie karne i cywilne najczęściej powiązane są z rozstrzygnięciem i działaniem organów
sądowniczych. Natomiast postępowanie administracyjne głównie toczy się przed urzędami administracji publicznej.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

MOŻLIWOŚĆ ODROCZENIA SPŁATY KREDYTÓW Z POWODU ZAGROŻENIA ROZPSTRZESTRZENIANIA SIĘ PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Szanowni Państwo,

w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, zmianie ulega forma porad. Od poniedziałku tj. 16.03.2020r. do odwołania porady będą udzialane telefonicznie lub e-mailowo. Rejestracja bezpośrednio do Zaborskiego Towarzystwa Naukowego.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 791 530 803  (7:30-15:30  , pn-pt)

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 15 listopada 2019r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Dębnicy Kaszubskiej odbyły się warsztaty edukacyjne dla uczniów. Warsztaty poprowadził radca prawny Mateusz Prusak

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Prawa majątkowe osoby zmarłej przechodzą na jej spadkobierców w drodze dziedziczenia. Polski system prawny zna dwa podstawowe tryby dziedziczenia, mianowicie: dziedziczenie ustawowe oraz dziedziczenie testamentowe. Zgodnie bowiem z treścią art. 926 § 1 Kodeksu cywilnego (zwanego dalej: k.c.) - powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Warto również zauważyć, że spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, tj. już w chwili śmierci spadkodawcy, nie zaś z chwilą oficjalnego stwierdzenia spadkobrania w drodze, np. wydania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Zdju0119cie logo wprowadzenie
W dniu 28 października 2019r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Siemienicach odbyło się spotkanie edukacyjne dla uczniów klasy pierwszej i trzeciej. Spotkanie poprowadził radca prawny Mateusz Prusak.
 

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Czy dziedziczymy długi zmarłego?

W skład masy spadkowej wchodzą nie tylko majątek zmarłej osoby – tj. np. jej nieruchomości, samochody, środki pieniężne, ale także długi, których zmarły nie zdążył uregulować za życia – tj. np. niespłacony kredyt, zaległości za telefon czy media. Wysokość tych zobowiązań, które nie wygasają wraz ze śmiercią dłużnika, mogą przewyższać wartość jego majątku, a wierzyciele – np. banki mogą ich dochodzić od spadkobierców zmarłego.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 16 października 2019r. w Rowach odbyło się spotkanie edukacyjne dla mieszkańców. Spotkanie poprowadziła radca prawny Anna Rokita.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniach 9 października 2019r. i 11 października 2019r. odbyły się spotkania edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce. Spotkania poprowadził radca prawny Bartłomiej Głowala.