Dnia 13 października 2022r. w ramach edukacji prawnej odbyło się spotkanie z przedstawicielami Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie Gminy Kobylnica w Gminnym Centrum Kultury i Promocji (Świetlica).

W październiku 2022r. w siedzibie Fundacji "Lex Humana"w Słupsku przy ul. 3 Maja 44, odbyły się warsztaty z edukacji prawnej dla mieszkańców powiatu słupskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z E-poradnikami. Link znajduję się poniżej:

 

DZIEDZICZENIE I SPADEK

PRAWA DLA KOBIET

ŚRODOWISKO PRACY

 

Phishing to rodzaj ataku wykorzystującego najczęściej wiadomości sms lub e-mail oraz socjotechnikę. Oszust przesyłając do nas fałszywą wiadomość usiłuje nakłonić nas do określonego działania (np. wykonania przelewu, płatności, ujawnienia danych osobowych lub instrumentów płatności internetowych itp.).  W tym celu sprawca podszywa się zazwyczaj pod firmę telekomunikacyjną, bank, kuriera, a nawet naszych znajomych.

Punkt nieodpłatnych porad prawnych w Damnicy dnia 17 czerwca będzie pełnił dyżur w sposób zdalny.

Możliwość zatrudnienia się, jest przejawem aktywności zawodowej, za którą to w odpłatny sposób, podsumowuje się siły i umiejętności człowieka na cele działalności podmiotu gospodarczego. Mówiąc o tej formie mamy do czynienia z zwartą umową pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, która podlega regulacjom prawnym. Podpisanie umowy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, wiąże się z obowiązkami ale również z przywilejami. Jest kilka rodzajów umów, poprzez które możliwe jest zatrudnienie, jednakże to pracodawca szczegółowo nakreśla warunki zatrudnienia, czy wysokość wynagrodzenia.

Punkt nieodpłatnych porad prawnych w Damnicy dnia 2 maja 2022 roku będzie pełnił dyżur w sposób zdalny.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat słupski od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.


Od 1 stycznia 2022r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w powiecie słupskim prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/pomorskie/powiat-slupski-damnica-i-debnica-kaszubska

W dniu 15 listopada 2021r. radca prawny Dominik Gliński przeprowadził zajęcia z zakresu edukacji prawnej dla seniorów z Klubu Aktywnego Seniora w Siemienicach.