W dniu 17 października 2023 odbyły się warsztaty dla młodzieży w Zespole Szkół im. Leśników Polskich  w Motarzynie. Zajęcia odbywały się z uczniami siódmej i ósmej klasy w wymiarze 2 godzin lekcyjnych. Tematem warsztatów były " Zawody prawnicze". Młodzież dowiedziała się

jakie są rodzaje i różnice między zawodami prawniczymi, ze szczególnym uwzględnieniem zawodu radcy prawnego. Zajęcia edukacyjne przeprowadziła radca prawny Karolina Sieciechowicz.