Punkt nieodpłatnych porad obywatelskich w Darłowie w dniu 2 maja 2022 roku będzie pełnił dyżur w sposób zdalny.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat sławieński od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od 1 stycznia 2022r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie sławieńskim prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/zachodnio-pomorskie/powiat-slawienski

W czasie trwania małżeństwa oboje małżonkowie są zobowiązani na podstawie art. 27 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359) (dalej: k.r.o.) przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Ponadto przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego normują obowiązek alimentacyjny, powstający między małżonkami po rozwiązaniu lub unieważnieniu małżeństwa, albo po orzeczeniu separacji (art. 60 i 130 k.r.o.).

W dniach 12.10.2021r., 18.10.2021r. oraz 19.10.2021r. radca prawny Natalia Modzelewska przeprowadziła warsztaty z zakresu edukacji prawnej dla uczniów ze Społecznej Szkoły Podstawowej im. Lotników Morskich STO w Darłowie.

Obowiązek alimentacyjny został uregulowany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym w celu zapewnienia środków utrzymania osoby uprawnionej. Nie jest to jednak obowiązek nieograniczony w czasie.

Z dniem 7 czerwca 2021r. zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa petentów korzystających z nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich na terenie powiatu.

 

Rejestracja pod numerem tel. 598106428.

W związku z epidemią koronawirusa, wiele imprez masowych takich jak np. koncerty – zostało odwołanych. Co zrobić mają zatem ci, którzy kupili bilety na koncert ulubionego zespołu, który jednak się nie odbył? Czy przedsiębiorca prowadzący działalność związaną z organizacją imprez musi zwrócić pieniądze? Jeśli tak to w jakim terminie?

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat sławieński od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.
Od 1 stycznia 2021r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie sławieńskim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/zachodnio-pomorskie/powiat-slawienski

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Licho nie śpi a oszuści ciągle szukają nowych sposobów na łatwy zarobek

Zdju0119cie logo wprowadzenie

I. Prawa pacjenta wynikające z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej