Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat Sławieński od dnia 1 stycznia 2024 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od 1 stycznia 2024r. Punkt Niedopłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie Sławieńskim prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/zachodnio-pomorskie/powiat-slawienski/169-punkty-pomocy/2013-powiat-slawienski

Na stronie internetowej https://www.powiatslawno.pl/index.php/opowiecie/informacjeopowiecie, a także na stronie poświęconej darmowej pomocy prawnej https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/ znajdują się informacje komu, w jakich przypadkach i w jakim zakresie przysługiwać będzie nieodpłatna pomoc prawna.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że od 1 stycznia 2023r. Zaborskie Towarzystwo Naukowe nie prowadzi punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla powiatu Sławieńskiego.

Dnia 30 grudnia 2022r. odbyło się spotkanie z edukacji prawnej dla seniorów Klubu Seniora w Malechowie, które prowadził adwokat / doradca obywatelski Łukasz Gołubiński. Spotkanie odbyło się w formie wykładu oraz uczestnicy mogli zadawać prowadzącemu pytania na interesujące ich tematy.

Jeżeli jesteśmy wezwani w charakterze świadka w postępowaniu karnym przez sąd, policję, prokuraturę bądź inny organ prowadzący postępowanie, mamy obowiązek stawić się w miejscu i czasie wskazanym w wezwaniu (art.177§1 kodeksu postępowania karnego -dalej kpk).

Skutkiem złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa jest podjęcie przez właściwy organ czynności wyjaśniających, które kończą się podjęciem określonej decyzji tj. m.in. postanowienia o wszczęciu śledztwa/dochodzenia lub postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa/dochodzenia. Jeżeli zostało wydane postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa/dochodzenia to pokrzywdzonemu, instytucji wymienionej w art. 305 § 4 k.p.k. oraz osobie wymienionej w art. 305 § 4 k.p.k. jeżeli wskutek przestępstwa doszło do naruszenia jej praw.

Jest to możliwość zwolnienia osoby skazanej z odbycia reszty kary, z jednoczesnym poddaniem takiej osoby procesowi dalszej resocjalizacji w warunkach kontrolowanej wolności.

Przesłanki udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia

Instytucja warunkowego przedterminowego zwolnienia ma zastosowanie do:

  1. terminowej kary pozbawienia wolności – skazani mogą ubiegać się o zwolnienie po odbyciu co najmniej połowy (1/2) kary, z zastrzeżeniem, że:
- skazani  recydywiści mogą ubiegać się o zwolnienie po odbyciu dwóch trzecich (2/3) kary, 
- skazani wielokrotni recydywiści mogą ubiegać się o zwolnienie po odbyciu trzech czwartych (3/4) kary.
  2. kary 25 lat pozbawienia wolności – skazani na karę 25 lat pozbawienia wolności mogą ubiegać się o zwolnienie po odbyciu 15 lat kary,
  3. kary dożywotniego pozbawienia wolności – skazani na karę dożywotniego pozbawienia wolności mogą ubiegać się o zwolnienie po odbyciu 25 lat kary.

Dnia 20 października 2022r. radca prawny Cezary Wicik przeprowadził spotkanie w ramach edukacji prawnej dla uczniów Zespołu Szkół Morskich.

20 października 2022r. odbyły się jednogodzinne wykłady dla Słuchaczy Uczestników Trzeciego Wieku w dwóch oddziałach: w Sławnie, w Darłowie. Prowadzący radca prawny Cezary Wicik wyjaśnił uczestnikom czym jest nieodpłatna pomoc prawna, a także kto może z niej skorzystać oraz czym jest mediacja.

Zapraszamy do zapoznania się z E-poradnikami. Link znajduję się poniżej:

 

DZIEDZICZENIE I SPADEK

PRAWA DLA KOBIET

ŚRODOWISKO PRACY